Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1072 | Date: 21-Nov-1987
હરેક સવાર, સાંજ તો લાવે છે
Harēka savāra, sāṁja tō lāvē chē

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

Hymn No. 1072 | Date: 21-Nov-1987

હરેક સવાર, સાંજ તો લાવે છે

  No Audio

harēka savāra, sāṁja tō lāvē chē

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

1987-11-21 1987-11-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12561 હરેક સવાર, સાંજ તો લાવે છે હરેક સવાર, સાંજ તો લાવે છે

હરેક રાત, દિન સદા તો લાવે છે

નીચે જાતું ચકડોળ ઉપર તો આવે છે

ઉપર જાતું ચકડોળ નીચે તો આવે છે

બાળપણ પછી જુવાની તો આવે છે

જુવાની પછી ઘડપણ તો આવે છે

ક્રમ તો આ, જગમાં ચાલ્યો આવે છે

ઝરણાં નાનાં, નદીમાં મળતાં જાય છે

નદીઓ સાગરમાં મળતી જાય છે

ક્રમ તો આ, જગમાં ચાલ્યો આવે છે

પડતા આદત ખોટી, મજબૂર માનવ થાય છે

આદતે-આદતે ડૂબી, ખુવાર માનવી થાય છે

ક્રમ તો આ, સદાય જગમાં ચાલ્યો આવે છે

જાગતા શંકા હૈયે, તરાડ સંબંધમાં આવે છે

પડતા તરાડ, ઓટ પ્રેમમાં તો આવે છે

ક્રમ તો આ, સદાય જગમાં ચાલ્યો આવે છે

ઓટ પછી ભરતી સદાય આવે છે

અમાસ પછી પૂનમ તો આવે છે

ક્રમ તો આ, સદાય જગમાં ચાલ્યો આવે છે

જનમ પછી મરણ જરૂર આવે છે

મરણ પછી જનમ તો જરૂર આવે છે

ક્રમ તો આ, સદાય જગમાં ચાલ્યો આવે છે
View Original Increase Font Decrease Font


હરેક સવાર, સાંજ તો લાવે છે

હરેક રાત, દિન સદા તો લાવે છે

નીચે જાતું ચકડોળ ઉપર તો આવે છે

ઉપર જાતું ચકડોળ નીચે તો આવે છે

બાળપણ પછી જુવાની તો આવે છે

જુવાની પછી ઘડપણ તો આવે છે

ક્રમ તો આ, જગમાં ચાલ્યો આવે છે

ઝરણાં નાનાં, નદીમાં મળતાં જાય છે

નદીઓ સાગરમાં મળતી જાય છે

ક્રમ તો આ, જગમાં ચાલ્યો આવે છે

પડતા આદત ખોટી, મજબૂર માનવ થાય છે

આદતે-આદતે ડૂબી, ખુવાર માનવી થાય છે

ક્રમ તો આ, સદાય જગમાં ચાલ્યો આવે છે

જાગતા શંકા હૈયે, તરાડ સંબંધમાં આવે છે

પડતા તરાડ, ઓટ પ્રેમમાં તો આવે છે

ક્રમ તો આ, સદાય જગમાં ચાલ્યો આવે છે

ઓટ પછી ભરતી સદાય આવે છે

અમાસ પછી પૂનમ તો આવે છે

ક્રમ તો આ, સદાય જગમાં ચાલ્યો આવે છે

જનમ પછી મરણ જરૂર આવે છે

મરણ પછી જનમ તો જરૂર આવે છે

ક્રમ તો આ, સદાય જગમાં ચાલ્યો આવે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

harēka savāra, sāṁja tō lāvē chē

harēka rāta, dina sadā tō lāvē chē

nīcē jātuṁ cakaḍōla upara tō āvē chē

upara jātuṁ cakaḍōla nīcē tō āvē chē

bālapaṇa pachī juvānī tō āvē chē

juvānī pachī ghaḍapaṇa tō āvē chē

krama tō ā, jagamāṁ cālyō āvē chē

jharaṇāṁ nānāṁ, nadīmāṁ malatāṁ jāya chē

nadīō sāgaramāṁ malatī jāya chē

krama tō ā, jagamāṁ cālyō āvē chē

paḍatā ādata khōṭī, majabūra mānava thāya chē

ādatē-ādatē ḍūbī, khuvāra mānavī thāya chē

krama tō ā, sadāya jagamāṁ cālyō āvē chē

jāgatā śaṁkā haiyē, tarāḍa saṁbaṁdhamāṁ āvē chē

paḍatā tarāḍa, ōṭa prēmamāṁ tō āvē chē

krama tō ā, sadāya jagamāṁ cālyō āvē chē

ōṭa pachī bharatī sadāya āvē chē

amāsa pachī pūnama tō āvē chē

krama tō ā, sadāya jagamāṁ cālyō āvē chē

janama pachī maraṇa jarūra āvē chē

maraṇa pachī janama tō jarūra āvē chē

krama tō ā, sadāya jagamāṁ cālyō āvē chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of introspection and reflection,

He is saying...

Every morning brings evening,

Every night brings morning too.

Moving down Ferris wheel, comes up, and moving up Ferris wheel comes down too.

After childhood, youth comes, and after youth, an old age comes too.

This sequence keeps occurring in this world.

Small streams keep merging in rivers, and rivers keep merging in an ocean.

After forming wrong habits, a human becomes helpless, and indulging in habits after habits, a human loses a lot.

This sequence keeps happening in this world.

With rising of doubts in the heart, the cracks start appearing in relationships.

With cracks occurring in the relations, love is lost.

This sequence keeps occurring in this world.

After low tide, comes high tide, and after new moon comes full moon.

This sequence keeps occurring in this world.

After birth comes death, and after death, comes another birth.

This sequence keeps happening in this world.

Kaka is explaining about the order of this universe. The beginning and the end goes hand in hand. Whatever has begun has an end too. A day ends into the night, a life ends into a death, a childhood ends into an old age, stream ends into an ocean, Highs end into Lows and vice versa too. The truth that nothing is constant, is the only constant thing in life.

With this awareness, Kaka is urging us to resonate with this and live our life with peace, calm and harmony with others and ourselves too. Introspect and make a journey inwards towards the eternal soul. Heal our soul and connect with eternal Divine.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1072 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...107210731074...Last