Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1078 | Date: 26-Nov-1987
કડક રાખજે નજર તારી, મનની વહેતી ધારા પર
Kaḍaka rākhajē najara tārī, mananī vahētī dhārā para

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1078 | Date: 26-Nov-1987

કડક રાખજે નજર તારી, મનની વહેતી ધારા પર

  No Audio

kaḍaka rākhajē najara tārī, mananī vahētī dhārā para

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-11-26 1987-11-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12567 કડક રાખજે નજર તારી, મનની વહેતી ધારા પર કડક રાખજે નજર તારી, મનની વહેતી ધારા પર

જોજે વહી ન જાયે એ તો, તોડીને સંયમના કિનારા

કરી શકે તો કરજે સવારી, તું તારા મન પર

ના જાવા દેજે એને, તુજને ઘસડી, તારી ઇચ્છા વિના

કોણ કોના પર કરશે સવારી, જીવનનો રહેશે આધાર

પામીશ અનહદ સુખ, મળશે એમાં જ્યાં સફળતા

મેળવીશ જ્યાં સાચો કાબૂ તું એના પર

બનશે ત્યારે તું તો યોગી, નહિતર બનશે તું ભોગી

વીત્યા કંઈક જન્મો, ના મળ્યો તને હજી કાબૂ

અધૂરું એ કાર્ય, કરજે પૂરું, તું આ જનમમાં
View Original Increase Font Decrease Font


કડક રાખજે નજર તારી, મનની વહેતી ધારા પર

જોજે વહી ન જાયે એ તો, તોડીને સંયમના કિનારા

કરી શકે તો કરજે સવારી, તું તારા મન પર

ના જાવા દેજે એને, તુજને ઘસડી, તારી ઇચ્છા વિના

કોણ કોના પર કરશે સવારી, જીવનનો રહેશે આધાર

પામીશ અનહદ સુખ, મળશે એમાં જ્યાં સફળતા

મેળવીશ જ્યાં સાચો કાબૂ તું એના પર

બનશે ત્યારે તું તો યોગી, નહિતર બનશે તું ભોગી

વીત્યા કંઈક જન્મો, ના મળ્યો તને હજી કાબૂ

અધૂરું એ કાર્ય, કરજે પૂરું, તું આ જનમમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kaḍaka rākhajē najara tārī, mananī vahētī dhārā para

jōjē vahī na jāyē ē tō, tōḍīnē saṁyamanā kinārā

karī śakē tō karajē savārī, tuṁ tārā mana para

nā jāvā dējē ēnē, tujanē ghasaḍī, tārī icchā vinā

kōṇa kōnā para karaśē savārī, jīvananō rahēśē ādhāra

pāmīśa anahada sukha, malaśē ēmāṁ jyāṁ saphalatā

mēlavīśa jyāṁ sācō kābū tuṁ ēnā para

banaśē tyārē tuṁ tō yōgī, nahitara banaśē tuṁ bhōgī

vītyā kaṁīka janmō, nā malyō tanē hajī kābū

adhūruṁ ē kārya, karajē pūruṁ, tuṁ ā janamamāṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of controlling our endless tiring thought process,

He is saying...

Keep a check on the ever flowing thoughts in your mind,

Please see to it that it doesn’t flow outside of the banks (out of control).

If you can ride on anything then ride on your mind.

Don’t let it go wild, dragging you also unwillingly.

Who will ride whom, life will shape accordingly.

You will find endless happiness, if you succeed in riding over your mind.

When you manage to keep proper control over your mind, then you will become an ascetic, otherwise, you will become an indulgent.

Many lives have passed, you have still not managed to control your mind,

That unfinished task, you should finish in this life.

Kaka is explaining and emphasising on the importance of controlling our mind and ever flowing thoughts. Endless thoughts and wandering mind is the biggest hurdle in our spiritually inclined path. Spirituality means observing our mind wandering. Kaka is urging us to harness the potential of mind without getting overwhelmed by it. Direct our mind energy in correct direction and rectify our identification with our mind. Learn to keep ourselves apart from our mind and not get carried away by it. Acknowledge the power of silence of our thoughts.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1078 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...107810791080...Last