BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1082 | Date: 29-Nov-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

માપ ના વિશાળતા, ભરી હૈયે સંકુચિતતા, માપ તારો તો પડશે ટૂંકો

  No Audio

Maap Na Vishalta, Bhari Haiye Sankuchitta, Maap Taro Toh Padshe Tunko

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1987-11-29 1987-11-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12571 માપ ના વિશાળતા, ભરી હૈયે સંકુચિતતા, માપ તારો તો પડશે ટૂંકો માપ ના વિશાળતા, ભરી હૈયે સંકુચિતતા, માપ તારો તો પડશે ટૂંકો,
ભરી કૂડકપટ તો હૈયે, ના માપજે તું સત્યને, માપ તારો ત્યાં પડશે ખોટો,
ભરી કામનાઓ હૈયે, ના માપ તું જગને, માપ તારો ત્યાં પડશે અધૂરો,
ભરી ક્રોધની જ્વાળા, ના માપ તું અન્યને, માપ તારો ના પડશે સાચો,
પૂર્વગ્રહ બાંધીને હૈયે, ના જોજે તું કોઈને, માપ તારો ત્યાં દૂષિત બનશે,
ભરી મોહ ને મમતા, માપીશ જો અન્યને, માપ તારો તો અન્યાય કરશે,
ત્યજીને તું લોકલાજ, માપીશ સંસારને, માપ તારો તો ઊપાધિ કરશે,
માપવા તારા વ્યવહારને, લેજે માપદંડ સાચો, માપ તો જ તારો સાચો ઠરશે,
જાગી જ્યાં હૈયે વિશુદ્ધતા, માપજે તું જગતને, માપની પણ ત્યાં જરૂર ના રહેશે
Gujarati Bhajan no. 1082 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
માપ ના વિશાળતા, ભરી હૈયે સંકુચિતતા, માપ તારો તો પડશે ટૂંકો,
ભરી કૂડકપટ તો હૈયે, ના માપજે તું સત્યને, માપ તારો ત્યાં પડશે ખોટો,
ભરી કામનાઓ હૈયે, ના માપ તું જગને, માપ તારો ત્યાં પડશે અધૂરો,
ભરી ક્રોધની જ્વાળા, ના માપ તું અન્યને, માપ તારો ના પડશે સાચો,
પૂર્વગ્રહ બાંધીને હૈયે, ના જોજે તું કોઈને, માપ તારો ત્યાં દૂષિત બનશે,
ભરી મોહ ને મમતા, માપીશ જો અન્યને, માપ તારો તો અન્યાય કરશે,
ત્યજીને તું લોકલાજ, માપીશ સંસારને, માપ તારો તો ઊપાધિ કરશે,
માપવા તારા વ્યવહારને, લેજે માપદંડ સાચો, માપ તો જ તારો સાચો ઠરશે,
જાગી જ્યાં હૈયે વિશુદ્ધતા, માપજે તું જગતને, માપની પણ ત્યાં જરૂર ના રહેશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
māpa nā viśālatā, bharī haiyē saṁkucitatā, māpa tārō tō paḍaśē ṭūṁkō,
bharī kūḍakapaṭa tō haiyē, nā māpajē tuṁ satyanē, māpa tārō tyāṁ paḍaśē khōṭō,
bharī kāmanāō haiyē, nā māpa tuṁ jaganē, māpa tārō tyāṁ paḍaśē adhūrō,
bharī krōdhanī jvālā, nā māpa tuṁ anyanē, māpa tārō nā paḍaśē sācō,
pūrvagraha bāṁdhīnē haiyē, nā jōjē tuṁ kōīnē, māpa tārō tyāṁ dūṣita banaśē,
bharī mōha nē mamatā, māpīśa jō anyanē, māpa tārō tō anyāya karaśē,
tyajīnē tuṁ lōkalāja, māpīśa saṁsāranē, māpa tārō tō ūpādhi karaśē,
māpavā tārā vyavahāranē, lējē māpadaṁḍa sācō, māpa tō ja tārō sācō ṭharaśē,
jāgī jyāṁ haiyē viśuddhatā, māpajē tuṁ jagatanē, māpanī paṇa tyāṁ jarūra nā rahēśē

Explanation in English
In this bhajan of life approach,
He is saying...
Don’t measure vastness with narrow mind, your measurements will fall short.
Having deceit in your heart, don’t measure the truth, your measurements will be wrong.
Having desires in your heart, don’t measure this world, then your measurements will be incomplete.
Feeling anger in your heart, don’t look at anyone, your measurements will not be true.
Having prejudice in your heart, don’t look at anyone, your measurements will not be justified.
Feeling lust and motherly love, if you measure others, your measurements will do injustice.
Without respect for people, don’t measure this world, your measurements will create problems.
To measure your behaviour, take a correct measuring unit, which will measure you truthfully.
As the pureness rises in the heart, then you measure the world, there will be no need for any measurements.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that when we ourselves are so full of imperfections and disorders, there is no ground on which we can stand and measure others or anything in this world. We often become highly judgemental and opinionated about others, that’s why Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to see others with pure heart instead of with preconceived notion and prejudice. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to evaluate ourselves before evaluating others. He is reminding us that When we point a finger at others, three fingers are pointed at us.

First...10811082108310841085...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall