Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1085 | Date: 04-Dec-1987
કોઈ મંઝિલ લાગે પાસે, કોઈ મંઝિલ લાગે દૂર
Kōī maṁjhila lāgē pāsē, kōī maṁjhila lāgē dūra

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1085 | Date: 04-Dec-1987

કોઈ મંઝિલ લાગે પાસે, કોઈ મંઝિલ લાગે દૂર

  No Audio

kōī maṁjhila lāgē pāsē, kōī maṁjhila lāgē dūra

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-12-04 1987-12-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12574 કોઈ મંઝિલ લાગે પાસે, કોઈ મંઝિલ લાગે દૂર કોઈ મંઝિલ લાગે પાસે, કોઈ મંઝિલ લાગે દૂર

કરતા યત્નો સાચા, દૂર મંઝિલ તો આવે પાસે જરૂર

દઈ દિશા સાચી યત્નોને, રહેજે યત્નોમાં સદા મશગૂલ

હશે મંઝિલ ભી જે દૂર, આવશે પાસે એ તો જરૂર

ના નિરાશા ભરજે હૈયે, યત્નો કરજે ઉમંગે જરૂર

એક દિન પહોંચીશ મંઝિલ પાસે, કે મંઝિલ આવશે પાસે જરૂર

વારેઘડીએ બદલી ના કરતો, મંઝિલ રાખજે સ્થિર જરૂર

યત્નોમાં ના કરતો કચાશ, પહોંચીશ મંઝિલે જરૂર

સર કરી એક મંઝિલ, કરજે સર બીજી મંઝિલ જરૂર

અંતિમ મંઝિલ મળ્યા પછી, ના રહેશે બીજી મંઝિલની જરૂર
View Original Increase Font Decrease Font


કોઈ મંઝિલ લાગે પાસે, કોઈ મંઝિલ લાગે દૂર

કરતા યત્નો સાચા, દૂર મંઝિલ તો આવે પાસે જરૂર

દઈ દિશા સાચી યત્નોને, રહેજે યત્નોમાં સદા મશગૂલ

હશે મંઝિલ ભી જે દૂર, આવશે પાસે એ તો જરૂર

ના નિરાશા ભરજે હૈયે, યત્નો કરજે ઉમંગે જરૂર

એક દિન પહોંચીશ મંઝિલ પાસે, કે મંઝિલ આવશે પાસે જરૂર

વારેઘડીએ બદલી ના કરતો, મંઝિલ રાખજે સ્થિર જરૂર

યત્નોમાં ના કરતો કચાશ, પહોંચીશ મંઝિલે જરૂર

સર કરી એક મંઝિલ, કરજે સર બીજી મંઝિલ જરૂર

અંતિમ મંઝિલ મળ્યા પછી, ના રહેશે બીજી મંઝિલની જરૂર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōī maṁjhila lāgē pāsē, kōī maṁjhila lāgē dūra

karatā yatnō sācā, dūra maṁjhila tō āvē pāsē jarūra

daī diśā sācī yatnōnē, rahējē yatnōmāṁ sadā maśagūla

haśē maṁjhila bhī jē dūra, āvaśē pāsē ē tō jarūra

nā nirāśā bharajē haiyē, yatnō karajē umaṁgē jarūra

ēka dina pahōṁcīśa maṁjhila pāsē, kē maṁjhila āvaśē pāsē jarūra

vārēghaḍīē badalī nā karatō, maṁjhila rākhajē sthira jarūra

yatnōmāṁ nā karatō kacāśa, pahōṁcīśa maṁjhilē jarūra

sara karī ēka maṁjhila, karajē sara bījī maṁjhila jarūra

aṁtima maṁjhila malyā pachī, nā rahēśē bījī maṁjhilanī jarūra
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan,

He is saying...

Some goals seem near, while some goals seem far fetched.

By making the correct efforts, the distant goal surely comes closer.

Make correct efforts in right direction, and always remain engrossed in those efforts.

Even the goal which is far will come closer.

Don’t feel disheartened, make your efforts with pleasure and joy.

One day you will reach closer to the destination, or the destination will come near you.

Every now and then, don’t change your goal, keep your goal only one.

Don’t limit your efforts, then you will surely reach your destination.

After achieving one goal, try to achieve the next goal.

After achieving the final goal, there will be no need for another goal.

Kaka is explaining the bond between the purpose and the effort towards the purpose. Individually, it has no meaning. A purpose without any efforts has no meaning and efforts without any purpose is also meaningless. Kaka is reminding us of our ultimate goal of liberation. Every step climbed on the spiritual path leads us closer to this final goal, but for which we need to make a journey and make sincere effort to climb each step. Slowly, slowly, step by step, we will reach our final goal of liberation. The goal which seems far away right now, will feel a lot closer with utmost efforts filled with zest which will make the spiritual journey inherent and fulfilling of final goal, natural.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1085 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...108410851086...Last