BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1086 | Date: 04-Dec-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

ઓ મારી જગજનની મા, ઓ મારી શક્તિશાળી મા

  No Audio

O Mari Jagjanani Ma, O Mari Shaktishali Ma

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1987-12-04 1987-12-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12575 ઓ મારી જગજનની મા, ઓ મારી શક્તિશાળી મા ઓ મારી જગજનની મા, ઓ મારી શક્તિશાળી મા
જગમાં તારા વિના મારે, કોઈ બીજો આધાર નથી
આવ્યો છું જ્યાં જગમાં, પડીને ખૂબ તો માયામાં
દુઃખમાં તારા વિના માડી, બીજો કોઈ આધાર નથી,
તૂટયા આશાના તાંતણાં, મળ્યા નિષ્ફળતાના ઘા આકરા
નિરાશામાં તારા વિના માડી મારે બીજો કોઈ આધાર નથી
સાથ તો શોધ્યા ઘણા, સાથ તો છૂટતા રહ્યા
તારા સાથ વિના રે માડી, મારે બીજો કોઈ આધાર નથી
અંધકાર હૈયે છવાયા, સૂઝે ના દિશાઓ ક્યાંય
તારા પ્રકાશ વિના રે માડી, મારે બીજો કોઈ આધાર નથી
ભવસાગરે માડી નાવ તરે, મોજા તો મોટા ઊછળે
સુકાન તારે હાથ, વિના રે માડી, મારે બીજો કોઈ આધાર નથી
પાપે તો ડૂબતો રહ્યો, પુણ્યપંથ મુશ્કેલ બન્યો
તારી કૃપા વિના રે માડી, મારે બીજો કોઈ આધાર નથી
Gujarati Bhajan no. 1086 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ઓ મારી જગજનની મા, ઓ મારી શક્તિશાળી મા
જગમાં તારા વિના મારે, કોઈ બીજો આધાર નથી
આવ્યો છું જ્યાં જગમાં, પડીને ખૂબ તો માયામાં
દુઃખમાં તારા વિના માડી, બીજો કોઈ આધાર નથી,
તૂટયા આશાના તાંતણાં, મળ્યા નિષ્ફળતાના ઘા આકરા
નિરાશામાં તારા વિના માડી મારે બીજો કોઈ આધાર નથી
સાથ તો શોધ્યા ઘણા, સાથ તો છૂટતા રહ્યા
તારા સાથ વિના રે માડી, મારે બીજો કોઈ આધાર નથી
અંધકાર હૈયે છવાયા, સૂઝે ના દિશાઓ ક્યાંય
તારા પ્રકાશ વિના રે માડી, મારે બીજો કોઈ આધાર નથી
ભવસાગરે માડી નાવ તરે, મોજા તો મોટા ઊછળે
સુકાન તારે હાથ, વિના રે માડી, મારે બીજો કોઈ આધાર નથી
પાપે તો ડૂબતો રહ્યો, પુણ્યપંથ મુશ્કેલ બન્યો
તારી કૃપા વિના રે માડી, મારે બીજો કોઈ આધાર નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ō mārī jagajananī mā, ō mārī śaktiśālī mā
jagamāṁ tārā vinā mārē, kōī bījō ādhāra nathī
āvyō chuṁ jyāṁ jagamāṁ, paḍīnē khūba tō māyāmāṁ
duḥkhamāṁ tārā vinā māḍī, bījō kōī ādhāra nathī,
tūṭayā āśānā tāṁtaṇāṁ, malyā niṣphalatānā ghā ākarā
nirāśāmāṁ tārā vinā māḍī mārē bījō kōī ādhāra nathī
sātha tō śōdhyā ghaṇā, sātha tō chūṭatā rahyā
tārā sātha vinā rē māḍī, mārē bījō kōī ādhāra nathī
aṁdhakāra haiyē chavāyā, sūjhē nā diśāō kyāṁya
tārā prakāśa vinā rē māḍī, mārē bījō kōī ādhāra nathī
bhavasāgarē māḍī nāva tarē, mōjā tō mōṭā ūchalē
sukāna tārē hātha, vinā rē māḍī, mārē bījō kōī ādhāra nathī
pāpē tō ḍūbatō rahyō, puṇyapaṁtha muśkēla banyō
tārī kr̥pā vinā rē māḍī, mārē bījō kōī ādhāra nathī

Explanation in English
In this Gujarati prayer bhajan,
He is praying...
O Divine Mother, The Mother of this whole world,
O Divine Mother, The Powerhouse of this world,
Except you, there is no other support for me.
Since, I have come in this world, I have only indulged in this illusion,
In suffering, there is no other support except you, O Divine Mother.
Threads of hopes have broken, and have been wounded with the blows of failures,
In disappointments, there is no other support except you, O Divine Mother.
Tried looking for many companions, many got diversified,
There is no other support except you, O Divine Mother.
Darkness has spread in the heart, no direction is found,
Without your light, there is no other support for me, O Divine Mother.
In the ocean of life, my boat (life) is barely surviving, and waves are rising even higher,
Without your control on my boat, there is no other support for me, O Divine Mother.
Kept on drowning in sins, path of virtue is becoming difficult to walk upon,
Without your grace, there is no other for me, O Divine Mother.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that only omnipresent, omnipotent is Divine Mother. Without the grace of Divine Mother, life becomes a journey of disappointments, failures and adverse circumstances. But, as the grace of Divine Mother is bestowed, the life becomes a series of successful achievements, favourable circumstances peace and happiness.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is praying to Divine Mother for her support in life, that’s all one needs in life.

First...10861087108810891090...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall