Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1088 | Date: 07-Dec-1987
સંસારી વ્યવહારો સાચવવા, માનવ કરે સદા દોડધામ
Saṁsārī vyavahārō sācavavā, mānava karē sadā dōḍadhāma

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1088 | Date: 07-Dec-1987

સંસારી વ્યવહારો સાચવવા, માનવ કરે સદા દોડધામ

  No Audio

saṁsārī vyavahārō sācavavā, mānava karē sadā dōḍadhāma

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-12-07 1987-12-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12577 સંસારી વ્યવહારો સાચવવા, માનવ કરે સદા દોડધામ સંસારી વ્યવહારો સાચવવા, માનવ કરે સદા દોડધામ

જગજનની સાથેનો, માનવી રહે ભૂલી વ્યવહારો તમામ

રાત-દિન વિચારતો રહે, સાચવવા સંસારી વ્યવહાર

સાચવવા વ્યવહાર ‘મા’ નો, કદી ના કરે વિચાર

ભૂલે સંસારી વ્યવહાર, કરે હૈયે એનો બહુ ઉચાટ

ભૂલે વ્યવહાર જ્યાં ‘મા’ નો, ઉપેક્ષા કરે એની સદાય

ધોરણો રાખી લે જુદાં-જુદાં, માનવી રહે પસ્તાય

તોય આંખ એની ના ઊઘડે, મૂંઝાતો રહે એ સદાય

જગ સાથેના ને ‘મા’ સાથેના, વ્યવહાર જ્યાં એક થાય

અંતરાયો ત્યાં તો જાયે હટી, ઉપાધિ નષ્ટ તો થાય
View Original Increase Font Decrease Font


સંસારી વ્યવહારો સાચવવા, માનવ કરે સદા દોડધામ

જગજનની સાથેનો, માનવી રહે ભૂલી વ્યવહારો તમામ

રાત-દિન વિચારતો રહે, સાચવવા સંસારી વ્યવહાર

સાચવવા વ્યવહાર ‘મા’ નો, કદી ના કરે વિચાર

ભૂલે સંસારી વ્યવહાર, કરે હૈયે એનો બહુ ઉચાટ

ભૂલે વ્યવહાર જ્યાં ‘મા’ નો, ઉપેક્ષા કરે એની સદાય

ધોરણો રાખી લે જુદાં-જુદાં, માનવી રહે પસ્તાય

તોય આંખ એની ના ઊઘડે, મૂંઝાતો રહે એ સદાય

જગ સાથેના ને ‘મા’ સાથેના, વ્યવહાર જ્યાં એક થાય

અંતરાયો ત્યાં તો જાયે હટી, ઉપાધિ નષ્ટ તો થાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

saṁsārī vyavahārō sācavavā, mānava karē sadā dōḍadhāma

jagajananī sāthēnō, mānavī rahē bhūlī vyavahārō tamāma

rāta-dina vicāratō rahē, sācavavā saṁsārī vyavahāra

sācavavā vyavahāra ‘mā' nō, kadī nā karē vicāra

bhūlē saṁsārī vyavahāra, karē haiyē ēnō bahu ucāṭa

bhūlē vyavahāra jyāṁ ‘mā' nō, upēkṣā karē ēnī sadāya

dhōraṇō rākhī lē judāṁ-judāṁ, mānavī rahē pastāya

tōya āṁkha ēnī nā ūghaḍē, mūṁjhātō rahē ē sadāya

jaga sāthēnā nē ‘mā' sāthēnā, vyavahāra jyāṁ ēka thāya

aṁtarāyō tyāṁ tō jāyē haṭī, upādhi naṣṭa tō thāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of introspection,

He is saying...

To take care of worldly obligations, a man runs around all the time,

But duty towards Divine Mother, a man forgets all the time.

He keeps thinking about fulfilling worldly obligations all the time,

But, he doesn’t think about fulfilling his obligations towards Divine Mother.

Missing on worldly obligations, he feels bad,

But, forgetting duties towards Divine Mother is less cared.

He scales the obligations then he repents,

Still, he doesn’t realise, and he remains confused as ever.

When he sees his obligations towards the world and towards Divine Mother as one, then all the hurdles disappears, and problems get dissolved.

kaka is explaining that we are so bounded by our worldly obligations that we do not even realise how we ignore our duties and obligations towards Divine. And how Our connection, our duty and our sense of obligation towards Divine is only on need based.

Kaka is urging us to learn to reconnect with ourselves, with each other and with Divine. Our consciousness has forgotten our essential connection to larger whole. The most obvious connection of this human life.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1088 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...108710881089...Last