BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1091 | Date: 09-Dec-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

એક બૂંદમાંથી કિરણો પ્રગટયા, વધતા આગળ જુદા થયા

  No Audio

Ek Bundmathi Kirado Pragtya, Vadhta Aagal Juda Thaya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1987-12-09 1987-12-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12580 એક બૂંદમાંથી કિરણો પ્રગટયા, વધતા આગળ જુદા થયા એક બૂંદમાંથી કિરણો પ્રગટયા, વધતા આગળ જુદા થયા
જાતાં આગળ અંતર વધ્યા, જુદા એ તો દેખાઈ રહ્યા
સહુ સહુને સાચા સમજી રહ્યા, ખોટા બીજાને માની રહ્યા
સહુનું મૂળ છે એક, એ તો સહુ વિસરતા ગયા
અલગતાએ કબજા લીધા, સહુ અલગ તો માની રહ્યા
સાચું ખોટું ભૂલતા રહ્યા, પોતાને સાચા માની રહ્યા
નાચ જુદાઈના ચાલુ રહ્યા, નાચી એમાં થાકી ગયા
અંતે અંતરમાં ઉતરતા ગયા, સહુને એક નિરખી રહ્યા
વળતા પાછાં પહોંચ્યાં, મૂળે એક તો ત્યાં થઈ ગયા
ભાવ જુદાઈના છૂટી ગયા, સહુ એકરૂપ બની ગયા
Gujarati Bhajan no. 1091 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
એક બૂંદમાંથી કિરણો પ્રગટયા, વધતા આગળ જુદા થયા
જાતાં આગળ અંતર વધ્યા, જુદા એ તો દેખાઈ રહ્યા
સહુ સહુને સાચા સમજી રહ્યા, ખોટા બીજાને માની રહ્યા
સહુનું મૂળ છે એક, એ તો સહુ વિસરતા ગયા
અલગતાએ કબજા લીધા, સહુ અલગ તો માની રહ્યા
સાચું ખોટું ભૂલતા રહ્યા, પોતાને સાચા માની રહ્યા
નાચ જુદાઈના ચાલુ રહ્યા, નાચી એમાં થાકી ગયા
અંતે અંતરમાં ઉતરતા ગયા, સહુને એક નિરખી રહ્યા
વળતા પાછાં પહોંચ્યાં, મૂળે એક તો ત્યાં થઈ ગયા
ભાવ જુદાઈના છૂટી ગયા, સહુ એકરૂપ બની ગયા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ēka būṁdamāṁthī kiraṇō pragaṭayā, vadhatā āgala judā thayā
jātāṁ āgala aṁtara vadhyā, judā ē tō dēkhāī rahyā
sahu sahunē sācā samajī rahyā, khōṭā bījānē mānī rahyā
sahunuṁ mūla chē ēka, ē tō sahu visaratā gayā
alagatāē kabajā līdhā, sahu alaga tō mānī rahyā
sācuṁ khōṭuṁ bhūlatā rahyā, pōtānē sācā mānī rahyā
nāca judāīnā cālu rahyā, nācī ēmāṁ thākī gayā
aṁtē aṁtaramāṁ utaratā gayā, sahunē ēka nirakhī rahyā
valatā pāchāṁ pahōṁcyāṁ, mūlē ēka tō tyāṁ thaī gayā
bhāva judāīnā chūṭī gayā, sahu ēkarūpa banī gayā

Explanation in English
In this Gujarati bhajan of awareness, realization and understanding,
He is saying...
From one drop (energy), many rays (beings) emerged , moving forward, they became different.
Moving further, the distance increased, and they looked obviously different.
Each one understands that he is right, and the other one is wrong.
The source of everyone is only one, that is forgotten by all.
The differences have taken control and everyone feels to be uniquely different.
Right and wrong is forgotten, and each one is believing for themselves to be right.
Dance of differences have continued, and have felt tired of dancing in such differences.
Eventually, started moving inwards, then found everyone to be the same.
Going inward, reached to the source, where everyone felt to be one.
Emotions of differences got dispelled, and everyone became one.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining about our same origin and our source, which is only one. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that we all are manifestation of Divine Energy, part of the Supreme Soul. Then Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to reflect on our differences of being and distances of mind. He is guiding us that eventually, we are all going to travel back to our same origin and become one. He is asking us to resonate and live in harmony and understanding that in cosmic arrangement everything is interlinked and serves a purpose. This is universal consciousness. Each one is everything and everything is each one.

First...10911092109310941095...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall