Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1095 | Date: 10-Dec-1987
આ પથ ભૂલેલા પ્રવાસીને, ‘મા’ પથ તો બતાવજે
Ā patha bhūlēlā pravāsīnē, ‘mā' patha tō batāvajē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 1095 | Date: 10-Dec-1987

આ પથ ભૂલેલા પ્રવાસીને, ‘મા’ પથ તો બતાવજે

  No Audio

ā patha bhūlēlā pravāsīnē, ‘mā' patha tō batāvajē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1987-12-10 1987-12-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12584 આ પથ ભૂલેલા પ્રવાસીને, ‘મા’ પથ તો બતાવજે આ પથ ભૂલેલા પ્રવાસીને, ‘મા’ પથ તો બતાવજે

રાહ ચૂકેલા આ બાળને, ‘મા’ રાહ પર તો ચડાવજે

થાકે તો ડગમગે ડગલાં, સ્થિર એને તો બનાવજે

ઘટતી રહી છે શક્તિ, ‘મા’ શક્તિ રસ પીવડાવજે

માયા કેરો કેફ ચડ્યો ઘણો, કેફ તો એ ઉતારજે

સાનભાનમાં લાવી એને, સારી સાન આપજે

સાથ અને સાથી ના મળે, સાથ તો એને આપજે

ઘટતી રહી છે હિંમત હૈયે, હૈયું હિંમતે ભરાવજે

રાહે-રાહે રાહ ન બદલે, સાચી રાહ બતાવજે

સમજ ખોટી એની કાઢી, સાચું એને સમજાવજે

ઘેરાયું છે અંધકારે હૈયું, પ્રકાશ તારો આપજે

છે મૂડી થોડી, ભાથું થોડું, મંઝિલે સુખરૂપ પહોંચાડજે
View Original Increase Font Decrease Font


આ પથ ભૂલેલા પ્રવાસીને, ‘મા’ પથ તો બતાવજે

રાહ ચૂકેલા આ બાળને, ‘મા’ રાહ પર તો ચડાવજે

થાકે તો ડગમગે ડગલાં, સ્થિર એને તો બનાવજે

ઘટતી રહી છે શક્તિ, ‘મા’ શક્તિ રસ પીવડાવજે

માયા કેરો કેફ ચડ્યો ઘણો, કેફ તો એ ઉતારજે

સાનભાનમાં લાવી એને, સારી સાન આપજે

સાથ અને સાથી ના મળે, સાથ તો એને આપજે

ઘટતી રહી છે હિંમત હૈયે, હૈયું હિંમતે ભરાવજે

રાહે-રાહે રાહ ન બદલે, સાચી રાહ બતાવજે

સમજ ખોટી એની કાઢી, સાચું એને સમજાવજે

ઘેરાયું છે અંધકારે હૈયું, પ્રકાશ તારો આપજે

છે મૂડી થોડી, ભાથું થોડું, મંઝિલે સુખરૂપ પહોંચાડજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ā patha bhūlēlā pravāsīnē, ‘mā' patha tō batāvajē

rāha cūkēlā ā bālanē, ‘mā' rāha para tō caḍāvajē

thākē tō ḍagamagē ḍagalāṁ, sthira ēnē tō banāvajē

ghaṭatī rahī chē śakti, ‘mā' śakti rasa pīvaḍāvajē

māyā kērō kēpha caḍyō ghaṇō, kēpha tō ē utārajē

sānabhānamāṁ lāvī ēnē, sārī sāna āpajē

sātha anē sāthī nā malē, sātha tō ēnē āpajē

ghaṭatī rahī chē hiṁmata haiyē, haiyuṁ hiṁmatē bharāvajē

rāhē-rāhē rāha na badalē, sācī rāha batāvajē

samaja khōṭī ēnī kāḍhī, sācuṁ ēnē samajāvajē

ghērāyuṁ chē aṁdhakārē haiyuṁ, prakāśa tārō āpajē

chē mūḍī thōḍī, bhāthuṁ thōḍuṁ, maṁjhilē sukharūpa pahōṁcāḍajē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan of truth and prayer,

He is praying...

This traveller who has forgotten the path, O Divine Mother, please show him the path.

This child, who has missed the way, O Divine Mother, please show him the way.

When feet get tired, and steps start to stagger, please make them steady.

When the energy starts decreasing, O Divine Mother, please feed him the drink of energy.

The level of intoxication of illusion has risen to new heights, please dilute this intoxication, bring back the consciousness and give him good conscience.

Cannot find companion and companionship, please give him company.

Courage is shrinking, please fill the heart with courage.

Every time, he doesn’t keep changing his way, please lead him the correct way.

Removing wrong understanding, please give him true wisdom.

The heart is surrounded by darkness, please shower him with your light and brilliance.

The wealth (wisdom and knowledge) is less, and food for journey (preparation) is less, please make him reach his destination without any hassles.

Kaka is explaining that we are all solo travellers in this journey of life. We have come from one life and going onto the next one. Kaka is praying on behalf of all of us to Divine to give us right direction, correct path, detachment from illusion, company of eternal Almighty, courage and wisdom to discern between eternal and non eternal, good and evil. It is this discernment that leads one to seek the knowledge of true self, the final destination.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1095 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...109310941095...Last