Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1098 | Date: 12-Dec-1987
એક સંકલ્પે સૃષ્ટિ રચી, પૂર્યા એમાં તો પ્રાણ
Ēka saṁkalpē sr̥ṣṭi racī, pūryā ēmāṁ tō prāṇa

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1098 | Date: 12-Dec-1987

એક સંકલ્પે સૃષ્ટિ રચી, પૂર્યા એમાં તો પ્રાણ

  No Audio

ēka saṁkalpē sr̥ṣṭi racī, pūryā ēmāṁ tō prāṇa

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-12-12 1987-12-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12587 એક સંકલ્પે સૃષ્ટિ રચી, પૂર્યા એમાં તો પ્રાણ એક સંકલ્પે સૃષ્ટિ રચી, પૂર્યા એમાં તો પ્રાણ

રે માડી તારો પ્રગટ પરચો, એમાં તો દેખાય

એક બૂંદમાંથી તો કાયા સરજી, નોખનોખી દેખાય - રે...

અદીઠ એવા મનમાં તો ભરી, શક્તિ તેં અપાર - રે...

અણુ-અણુમાં ચેતન ભરી, કર્યો ચેતનવંતો સંસાર - રે...

નભમાં અગણિત તારા રાખ્યા, ફરતા કોઈ-કોઈથી ના અથડાય - રે...

સમુદ્રમાં તો જળ ભર્યું, ભર્યો અખૂટ ભંડાર - રે...

પ્રેમથી તો સહુને બાંધ્યા, દોરી એની ના દેખાય - રે...

અહં તો સહુમાં એવો ભર્યો, ભાર એનો ના દેખાય - રે...

વહેતા વાયુ વીંઝણાં વીંઝે, હાથ તારો ના દેખાય - રે...

બુદ્ધિ દીધી ઘણી માનવને, રહ્યા એમાં એ મૂંઝાય - રે...

રહેતી સદાય તું તો પાસે, તોય ક્યાંયે ના દેખાય - રે...
View Original Increase Font Decrease Font


એક સંકલ્પે સૃષ્ટિ રચી, પૂર્યા એમાં તો પ્રાણ

રે માડી તારો પ્રગટ પરચો, એમાં તો દેખાય

એક બૂંદમાંથી તો કાયા સરજી, નોખનોખી દેખાય - રે...

અદીઠ એવા મનમાં તો ભરી, શક્તિ તેં અપાર - રે...

અણુ-અણુમાં ચેતન ભરી, કર્યો ચેતનવંતો સંસાર - રે...

નભમાં અગણિત તારા રાખ્યા, ફરતા કોઈ-કોઈથી ના અથડાય - રે...

સમુદ્રમાં તો જળ ભર્યું, ભર્યો અખૂટ ભંડાર - રે...

પ્રેમથી તો સહુને બાંધ્યા, દોરી એની ના દેખાય - રે...

અહં તો સહુમાં એવો ભર્યો, ભાર એનો ના દેખાય - રે...

વહેતા વાયુ વીંઝણાં વીંઝે, હાથ તારો ના દેખાય - રે...

બુદ્ધિ દીધી ઘણી માનવને, રહ્યા એમાં એ મૂંઝાય - રે...

રહેતી સદાય તું તો પાસે, તોય ક્યાંયે ના દેખાય - રે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ēka saṁkalpē sr̥ṣṭi racī, pūryā ēmāṁ tō prāṇa

rē māḍī tārō pragaṭa paracō, ēmāṁ tō dēkhāya

ēka būṁdamāṁthī tō kāyā sarajī, nōkhanōkhī dēkhāya - rē...

adīṭha ēvā manamāṁ tō bharī, śakti tēṁ apāra - rē...

aṇu-aṇumāṁ cētana bharī, karyō cētanavaṁtō saṁsāra - rē...

nabhamāṁ agaṇita tārā rākhyā, pharatā kōī-kōīthī nā athaḍāya - rē...

samudramāṁ tō jala bharyuṁ, bharyō akhūṭa bhaṁḍāra - rē...

prēmathī tō sahunē bāṁdhyā, dōrī ēnī nā dēkhāya - rē...

ahaṁ tō sahumāṁ ēvō bharyō, bhāra ēnō nā dēkhāya - rē...

vahētā vāyu vīṁjhaṇāṁ vīṁjhē, hātha tārō nā dēkhāya - rē...

buddhi dīdhī ghaṇī mānavanē, rahyā ēmāṁ ē mūṁjhāya - rē...

rahētī sadāya tuṁ tō pāsē, tōya kyāṁyē nā dēkhāya - rē...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, he is guiding us to introspect about the creator of this universe.

He is saying...

With one resolution, you created this universe, then you filled the life in it, O Divine Mother, your magic is evident in your creation.

With one drop, you created a human form, and made them all look different.

Then, in their unseen mind, you filled the energy in abundance.

Filling life in every atom, you made this world alive.

In sky, you kept countless stars, still they do not collide.

In ocean you filled water and also filled inexhaustible treasures.

With love you bond everyone, but the string is not seen.

You filled ego in everyone, but the weight of it is not seen.

You stir the air, and give the breeze, but your hand is not seen.

You gave intelligence to a human, but they remained confused by their own intellect.

You are omnipresent, next to us, still you are not seen.

Kaka is reflecting on unique, beautiful creation of Divine- Universe.

The Universe is the extension of the Supreme Being. Manifestation of a human filled with life, emotions and intellect, creation of innumerable stars, creation of an ocean, creation of sky, creation of wind and creation of life in every atom is the magic amplified by the Lord. The magic of creation is seen all around us, but the the creator himself cannot be seen. His omnipresent is just experienced.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1098 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...109610971098...Last