BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1103 | Date: 18-Dec-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

તમે આવીને વસો મોરી મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે

  No Audio

Tame Aavine Vaso Mori Ma, Haiyana Dwar Mara Khulla Che

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1987-12-18 1987-12-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12592 તમે આવીને વસો મોરી મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે તમે આવીને વસો મોરી મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
વાળીઝૂડીને કર્યું છે સાફ મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
બિછાવી છે ભાવનાની જાજમ મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
સળગાવી છે સદ્ગુણોની ધૂપસળી મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
ખાજો પ્રેમથી પ્રેમના પકવાન મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
કરજો ભક્તિ કેરા સુધારસપાન મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
કરું છું અર્પણ, કર્મો કેરાં હાર, મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
આવી દેજો તમે હેત કેરા દાન મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
પછી કરશું સુખ દુઃખની વાત મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
કાઢજે મારા હૈયા કેરાં અજ્ઞાન મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
Gujarati Bhajan no. 1103 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તમે આવીને વસો મોરી મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
વાળીઝૂડીને કર્યું છે સાફ મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
બિછાવી છે ભાવનાની જાજમ મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
સળગાવી છે સદ્ગુણોની ધૂપસળી મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
ખાજો પ્રેમથી પ્રેમના પકવાન મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
કરજો ભક્તિ કેરા સુધારસપાન મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
કરું છું અર્પણ, કર્મો કેરાં હાર, મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
આવી દેજો તમે હેત કેરા દાન મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
પછી કરશું સુખ દુઃખની વાત મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
કાઢજે મારા હૈયા કેરાં અજ્ઞાન મા, હૈયાના દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tamē āvīnē vasō mōrī mā, haiyānā dvāra mārā khullāṁ chē
vālījhūḍīnē karyuṁ chē sāpha mā, haiyānā dvāra mārā khullāṁ chē
bichāvī chē bhāvanānī jājama mā, haiyānā dvāra mārā khullāṁ chē
salagāvī chē sadguṇōnī dhūpasalī mā, haiyānā dvāra mārā khullāṁ chē
khājō prēmathī prēmanā pakavāna mā, haiyānā dvāra mārā khullāṁ chē
karajō bhakti kērā sudhārasapāna mā, haiyānā dvāra mārā khullāṁ chē
karuṁ chuṁ arpaṇa, karmō kērāṁ hāra, mā, haiyānā dvāra mārā khullāṁ chē
āvī dējō tamē hēta kērā dāna mā, haiyānā dvāra mārā khullāṁ chē
pachī karaśuṁ sukha duḥkhanī vāta mā, haiyānā dvāra mārā khullāṁ chē
kāḍhajē mārā haiyā kērāṁ ajñāna mā, haiyānā dvāra mārā khullāṁ chē

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, he is communicating with Divine Mother in his customary style of conversation,
He is communicating ...
Please come and reside, O my Divine Mother, doors to my heart are open.
I have swept and cleaned my heart, O Mother, doors to my heart are open.
I have spread the carpet of emotions, O Mother, doors to my heart are open.
I have kindled the incense of virtues, O Mother, doors to my heart are open.
Please eat with love, the delicacies of my love, O Mother, doors to my heart are open.
Please take the drink of my devotion, O Mother, doors to my heart are open.
I am offering the garlands of my karmas (actions), O Mother, doors to my heart are open.
Please come and shower me with your affection, O Mother, doors to my heart are open.
Then, we will talk about all the pleasantries and unpleasantries, O Mother, doors to my heart are open.
Remove the ignorance from my heart, O Mother, doors to my heart are open.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is inviting and welcoming Divine Mother to his heart and requesting her to reside in his well prepared heart.

First...11011102110311041105...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall