Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1103 | Date: 18-Dec-1987
તમે આવીને વસો મોરી ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
Tamē āvīnē vasō mōrī ‘mā', haiyānāṁ dvāra mārā khullāṁ chē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1103 | Date: 18-Dec-1987

તમે આવીને વસો મોરી ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે

  No Audio

tamē āvīnē vasō mōrī ‘mā', haiyānāṁ dvāra mārā khullāṁ chē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1987-12-18 1987-12-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12592 તમે આવીને વસો મોરી ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે તમે આવીને વસો મોરી ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે

વાળી-ઝૂડીને કર્યું છે સાફ ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે

બિછાવી છે ભાવનાની જાજમ ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે

સળગાવી છે સદ્દગુણોની ધૂપસળી ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે

ખાજો પ્રેમથી પ્રેમનાં પકવાન ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે

કરજો ભક્તિ કેરા સુધારસપાન ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે

કરું છું અર્પણ, કર્મો કેરા હાર, ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે

આવી દેજો તમે હેત કેરાં દાન ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે

પછી કરશું સુખ-દુઃખની વાત ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે

કાઢજે મારા હૈયા કેરાં અજ્ઞાન ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
View Original Increase Font Decrease Font


તમે આવીને વસો મોરી ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે

વાળી-ઝૂડીને કર્યું છે સાફ ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે

બિછાવી છે ભાવનાની જાજમ ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે

સળગાવી છે સદ્દગુણોની ધૂપસળી ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે

ખાજો પ્રેમથી પ્રેમનાં પકવાન ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે

કરજો ભક્તિ કેરા સુધારસપાન ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે

કરું છું અર્પણ, કર્મો કેરા હાર, ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે

આવી દેજો તમે હેત કેરાં દાન ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે

પછી કરશું સુખ-દુઃખની વાત ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે

કાઢજે મારા હૈયા કેરાં અજ્ઞાન ‘મા’, હૈયાનાં દ્વાર મારા ખુલ્લાં છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tamē āvīnē vasō mōrī ‘mā', haiyānāṁ dvāra mārā khullāṁ chē

vālī-jhūḍīnē karyuṁ chē sāpha ‘mā', haiyānāṁ dvāra mārā khullāṁ chē

bichāvī chē bhāvanānī jājama ‘mā', haiyānāṁ dvāra mārā khullāṁ chē

salagāvī chē saddaguṇōnī dhūpasalī ‘mā', haiyānāṁ dvāra mārā khullāṁ chē

khājō prēmathī prēmanāṁ pakavāna ‘mā', haiyānāṁ dvāra mārā khullāṁ chē

karajō bhakti kērā sudhārasapāna ‘mā', haiyānāṁ dvāra mārā khullāṁ chē

karuṁ chuṁ arpaṇa, karmō kērā hāra, ‘mā', haiyānāṁ dvāra mārā khullāṁ chē

āvī dējō tamē hēta kērāṁ dāna ‘mā', haiyānāṁ dvāra mārā khullāṁ chē

pachī karaśuṁ sukha-duḥkhanī vāta ‘mā', haiyānāṁ dvāra mārā khullāṁ chē

kāḍhajē mārā haiyā kērāṁ ajñāna ‘mā', haiyānāṁ dvāra mārā khullāṁ chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, he is communicating with Divine Mother in his customary style of conversation,

He is communicating ...

Please come and reside, O my Divine Mother, doors to my heart are open.

I have swept and cleaned my heart, O Mother, doors to my heart are open.

I have spread the carpet of emotions, O Mother, doors to my heart are open.

I have kindled the incense of virtues, O Mother, doors to my heart are open.

Please eat with love, the delicacies of my love, O Mother, doors to my heart are open.

Please take the drink of my devotion, O Mother, doors to my heart are open.

I am offering the garlands of my karmas (actions), O Mother, doors to my heart are open.

Please come and shower me with your affection, O Mother, doors to my heart are open.

Then, we will talk about all the pleasantries and unpleasantries, O Mother, doors to my heart are open.

Remove the ignorance from my heart, O Mother, doors to my heart are open.

Kaka is inviting and welcoming Divine Mother to his heart and requesting her to reside in his well prepared heart.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1103 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...110211031104...Last