Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1105 | Date: 23-Dec-1987
સીડી તો છે ચડવા કાજે, એનાથી પણ ઊતરાય
Sīḍī tō chē caḍavā kājē, ēnāthī paṇa ūtarāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1105 | Date: 23-Dec-1987

સીડી તો છે ચડવા કાજે, એનાથી પણ ઊતરાય

  No Audio

sīḍī tō chē caḍavā kājē, ēnāthī paṇa ūtarāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-12-23 1987-12-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12594 સીડી તો છે ચડવા કાજે, એનાથી પણ ઊતરાય સીડી તો છે ચડવા કાજે, એનાથી પણ ઊતરાય

કરશો ઉપયોગ જેવો એનો, એ રીતે એ વપરાય

વૃત્તિ પણ છે સીડી જેવી, ઉપર પણ લઈ જાય

પાપમાં જો જોડશો એને, નીચે તો એ ઘસડી જાય

કરશો ઉપયોગ સમજીને એનો, અપ્રાપ્ય પ્રાપ્ય બની જાય

ગેરઉપયોગ કરતાં એનો, છે એ પણ ઘસડી જાય

અખૂટ એમાં શક્તિ ભરી છે, એ સમજજો સદાય

લઈ સહાય સદાય એની, માનવી ઉપર ચડતો જાય

નિયત રસ્તે વાળી એને, શક્તિ તો પમાય

વેરણછેરણ વહેવા દઈને, ઉપાધિ તો પમાય
View Original Increase Font Decrease Font


સીડી તો છે ચડવા કાજે, એનાથી પણ ઊતરાય

કરશો ઉપયોગ જેવો એનો, એ રીતે એ વપરાય

વૃત્તિ પણ છે સીડી જેવી, ઉપર પણ લઈ જાય

પાપમાં જો જોડશો એને, નીચે તો એ ઘસડી જાય

કરશો ઉપયોગ સમજીને એનો, અપ્રાપ્ય પ્રાપ્ય બની જાય

ગેરઉપયોગ કરતાં એનો, છે એ પણ ઘસડી જાય

અખૂટ એમાં શક્તિ ભરી છે, એ સમજજો સદાય

લઈ સહાય સદાય એની, માનવી ઉપર ચડતો જાય

નિયત રસ્તે વાળી એને, શક્તિ તો પમાય

વેરણછેરણ વહેવા દઈને, ઉપાધિ તો પમાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sīḍī tō chē caḍavā kājē, ēnāthī paṇa ūtarāya

karaśō upayōga jēvō ēnō, ē rītē ē vaparāya

vr̥tti paṇa chē sīḍī jēvī, upara paṇa laī jāya

pāpamāṁ jō jōḍaśō ēnē, nīcē tō ē ghasaḍī jāya

karaśō upayōga samajīnē ēnō, aprāpya prāpya banī jāya

gēraupayōga karatāṁ ēnō, chē ē paṇa ghasaḍī jāya

akhūṭa ēmāṁ śakti bharī chē, ē samajajō sadāya

laī sahāya sadāya ēnī, mānavī upara caḍatō jāya

niyata rastē vālī ēnē, śakti tō pamāya

vēraṇachēraṇa vahēvā daīnē, upādhi tō pamāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of life approach,

He is saying...

The ladder can be used to climb up, or it can be used to climb down too.

However way you use it, that’s how it will be used.

Attitude is also like a ladder, it can take you up to a height, or if is used in sinful act, it can bring you down completely.

If it is used with understanding, even unachievable can be achieved.

If it is used wrongly, then it will drag away even what you have.

Inexhaustible strength is filled in your attitude, always understand that.

By taking its help, a man can climb up and above.

Bending it in stipulated way, strength can be derived.

If we let it flow in half hazard way, then the trouble is stipulated.

Kaka is explaining about our attitude and how our attitude can change our life. Either we can climb up with our right attitude and reach the sky or we can climb down with our wrong attitude and bury ourselves into the ground. Kaka is urging us to be mindful about our own attitude. It can either become our strength or our weakness. The attitude can be used for uplift or a fall. It is entirely in our hands. Kaka is urging us to be aware and conscious of our attitude to bring positivity in life.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1105 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...110511061107...Last