Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1107 | Date: 26-Dec-1987
આ જગમાં તો છે સહુ ખેલ સદા વૃત્તિનો (2)
Ā jagamāṁ tō chē sahu khēla sadā vr̥ttinō (2)

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1107 | Date: 26-Dec-1987

આ જગમાં તો છે સહુ ખેલ સદા વૃત્તિનો (2)

  No Audio

ā jagamāṁ tō chē sahu khēla sadā vr̥ttinō (2)

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-12-26 1987-12-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12596 આ જગમાં તો છે સહુ ખેલ સદા વૃત્તિનો (2) આ જગમાં તો છે સહુ ખેલ સદા વૃત્તિનો (2)

ના કંઈ છે સુખ કે દુઃખ તો સદા જગમાં રે - આ...

પારકા ભી તો લાગે પોતાના આ જગમાં રે - આ...

પાપી ભી તો જગમાં પાવન બનતા રે - આ...

પુણ્યશાળી ભી તો કદી પાપી બનતા રે - આ...

માનવ ભી તો કદી દાનવ બનતા રે - આ...

મિત્ર ભી તો કદી દુશ્મન બનતા રે - આ...

કદી-કદી હદપાર વિનાના તો હેત વરસતા રે - આ...

લક્ષ્મીપતિઓ પણ કદી-કદી રંક બનતા રે - આ...

છે ખેલ તો એના નિરાળા, પામે કોઈ મનવાળા રે - આ...

ક્યારે ખેંચે ક્યાં ને ક્યાં કેવા, ના એ સમજાય રે - આ...
View Original Increase Font Decrease Font


આ જગમાં તો છે સહુ ખેલ સદા વૃત્તિનો (2)

ના કંઈ છે સુખ કે દુઃખ તો સદા જગમાં રે - આ...

પારકા ભી તો લાગે પોતાના આ જગમાં રે - આ...

પાપી ભી તો જગમાં પાવન બનતા રે - આ...

પુણ્યશાળી ભી તો કદી પાપી બનતા રે - આ...

માનવ ભી તો કદી દાનવ બનતા રે - આ...

મિત્ર ભી તો કદી દુશ્મન બનતા રે - આ...

કદી-કદી હદપાર વિનાના તો હેત વરસતા રે - આ...

લક્ષ્મીપતિઓ પણ કદી-કદી રંક બનતા રે - આ...

છે ખેલ તો એના નિરાળા, પામે કોઈ મનવાળા રે - આ...

ક્યારે ખેંચે ક્યાં ને ક્યાં કેવા, ના એ સમજાય રે - આ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ā jagamāṁ tō chē sahu khēla sadā vr̥ttinō (2)

nā kaṁī chē sukha kē duḥkha tō sadā jagamāṁ rē - ā...

pārakā bhī tō lāgē pōtānā ā jagamāṁ rē - ā...

pāpī bhī tō jagamāṁ pāvana banatā rē - ā...

puṇyaśālī bhī tō kadī pāpī banatā rē - ā...

mānava bhī tō kadī dānava banatā rē - ā...

mitra bhī tō kadī duśmana banatā rē - ā...

kadī-kadī hadapāra vinānā tō hēta varasatā rē - ā...

lakṣmīpatiō paṇa kadī-kadī raṁka banatā rē - ā...

chē khēla tō ēnā nirālā, pāmē kōī manavālā rē - ā...

kyārē khēṁcē kyāṁ nē kyāṁ kēvā, nā ē samajāya rē - ā...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan of introspection on Divine play,

He is saying...

There is always a play of behaviour and attitude in this world.

There is no ever lasting happiness or grief in this world.

Sometimes, others feel like your own,

Sometimes, sinners become holy,

While sometimes, even virtuous turn into sinners in this world.

Sometimes, humans become devils,

and sometimes, friends become enemies,

While sometimes, they shower limitless affection.

Sometimes, even wealthy becomes poor.

The play of the creator is unique, only few can attain it.

What is pulled when and where, that cannot be understood.

Kaka is introspecting about the play of the creator of this world. Life is a constant change and movement. The emotions, the tendencies, the relationships, the worldly acquisitions of humans is constantly changing. Kaka is reflecting on Divine ‘s play. When and who will be pulled towards him or towards any other direction is a mystery. This play of Divine is understood by only few higher souls.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1107 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...110511061107...Last