BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1109 | Date: 24-Dec-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

દીવડો તો પ્રકાશીને દે છે સહુને તો અજવાળું

  Audio

Divado Toh Prakashine De Che Sahune Toh Ajvalu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1987-12-24 1987-12-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12598 દીવડો તો પ્રકાશીને દે છે સહુને તો અજવાળું દીવડો તો પ્રકાશીને દે છે સહુને તો અજવાળું
તોયે સદાયે જોવા મળે, દીવડા નીચે તો અંધારું
વિશાળ વડલો આશ્રય દે, તાપ વરસાદે બચવાનું
તોયે એના નીચે ના કદી, ફૂલ ઝાડ તો ખીલવાનું
કાષ્ટની હોડી કામ કરે સહી, તરીને તારવાનું
વજન અસહ્ય વધતાં એમાં, એ ડૂબે અને ડુબાડવાનું
જલતો અગ્નિ જલતો રહી, જલે અને જલાવવાનું
તાપ એ તો ખૂબ તપીને, તપે અને તપાવવાનું
વાંચી થોથાં જ્ઞાનના બહુ, જગનું જ્ઞાન મળવાનું
તોયે ક્યાંથી આવ્યાં, ક્યાં જાવાના, એ તો ના સમજાવાનું
https://www.youtube.com/watch?v=IWNSeChHBIk
Gujarati Bhajan no. 1109 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
દીવડો તો પ્રકાશીને દે છે સહુને તો અજવાળું
તોયે સદાયે જોવા મળે, દીવડા નીચે તો અંધારું
વિશાળ વડલો આશ્રય દે, તાપ વરસાદે બચવાનું
તોયે એના નીચે ના કદી, ફૂલ ઝાડ તો ખીલવાનું
કાષ્ટની હોડી કામ કરે સહી, તરીને તારવાનું
વજન અસહ્ય વધતાં એમાં, એ ડૂબે અને ડુબાડવાનું
જલતો અગ્નિ જલતો રહી, જલે અને જલાવવાનું
તાપ એ તો ખૂબ તપીને, તપે અને તપાવવાનું
વાંચી થોથાં જ્ઞાનના બહુ, જગનું જ્ઞાન મળવાનું
તોયે ક્યાંથી આવ્યાં, ક્યાં જાવાના, એ તો ના સમજાવાનું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
dīvaḍō tō prakāśīnē dē chē sahunē tō ajavāluṁ
tōyē sadāyē jōvā malē, dīvaḍā nīcē tō aṁdhāruṁ
viśāla vaḍalō āśraya dē, tāpa varasādē bacavānuṁ
tōyē ēnā nīcē nā kadī, phūla jhāḍa tō khīlavānuṁ
kāṣṭanī hōḍī kāma karē sahī, tarīnē tāravānuṁ
vajana asahya vadhatāṁ ēmāṁ, ē ḍūbē anē ḍubāḍavānuṁ
jalatō agni jalatō rahī, jalē anē jalāvavānuṁ
tāpa ē tō khūba tapīnē, tapē anē tapāvavānuṁ
vāṁcī thōthāṁ jñānanā bahu, jaganuṁ jñāna malavānuṁ
tōyē kyāṁthī āvyāṁ, kyāṁ jāvānā, ē tō nā samajāvānuṁ

Explanation in English
In this Gujarati bhajan,
He is saying...
A lamp gives light to everyone,
But, the darkness is always seen below the lamp.
A giant banyan tree gives protection against heat and rain,
But, below the tree no flower or other tree will grow.
The wooden boat floats and saves everyone,
But, as the weight increases, it will drown and will drown everyone in it.
The burning fire burns itself and others.
But, the strong heat of the fire just destroys.
Reading books of knowledge, will give the knowledge of the world,
But, where we come from, where we are going, that will not be understood by those books.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that all elements of this universe has a purpose for its existence, but expecting more than its purpose brings only disasters. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to focus on the goodness in this world. Do not exploit the goodness beyond its limits.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is also explaining that bookish understanding and knowledge is not giving any actual understanding and wisdom about our existence, it just gives knowledge of this world.

First...11061107110811091110...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall