Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1114 | Date: 30-Dec-1987
પ્રવાહ તો કાળનો રહે વહેતો, રોક્યો ના રોકાય
Pravāha tō kālanō rahē vahētō, rōkyō nā rōkāya

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

Hymn No. 1114 | Date: 30-Dec-1987

પ્રવાહ તો કાળનો રહે વહેતો, રોક્યો ના રોકાય

  No Audio

pravāha tō kālanō rahē vahētō, rōkyō nā rōkāya

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

1987-12-30 1987-12-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12603 પ્રવાહ તો કાળનો રહે વહેતો, રોક્યો ના રોકાય પ્રવાહ તો કાળનો રહે વહેતો, રોક્યો ના રોકાય

તાણી જાય એ સર્વને, રાખે ન એ ભેદભાવ જરાય

જુએ ના એ મોટું કે નાનું, જુએ ના એ ગોરું કે કાળું

સમયે એ તો તાણી જાશે, ના બચાશે એમાં જરાય

જાણે સહુ આવશે દિન એ, રહે સહુ ગાફેલ એમાં સદાય

થાતાં સમય પૂરો, જોશે ના રાહ, ઝડપી લેશે એ ત્યાં

શાંત ચિત્તે કે વ્યગ્ર ચિત્તે, પડશે ભેટવું તો એને

શરૂથી થઈ જા તૈયાર, ના વિતાવ સમય લગાર

અવતારી પણ રહ્યા નહીં, ના રહ્યા નિયમ બહાર

રડતા ભેટીશ, હસતા ભેટીશ, છે એ તારે હાથ
View Original Increase Font Decrease Font


પ્રવાહ તો કાળનો રહે વહેતો, રોક્યો ના રોકાય

તાણી જાય એ સર્વને, રાખે ન એ ભેદભાવ જરાય

જુએ ના એ મોટું કે નાનું, જુએ ના એ ગોરું કે કાળું

સમયે એ તો તાણી જાશે, ના બચાશે એમાં જરાય

જાણે સહુ આવશે દિન એ, રહે સહુ ગાફેલ એમાં સદાય

થાતાં સમય પૂરો, જોશે ના રાહ, ઝડપી લેશે એ ત્યાં

શાંત ચિત્તે કે વ્યગ્ર ચિત્તે, પડશે ભેટવું તો એને

શરૂથી થઈ જા તૈયાર, ના વિતાવ સમય લગાર

અવતારી પણ રહ્યા નહીં, ના રહ્યા નિયમ બહાર

રડતા ભેટીશ, હસતા ભેટીશ, છે એ તારે હાથ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pravāha tō kālanō rahē vahētō, rōkyō nā rōkāya

tāṇī jāya ē sarvanē, rākhē na ē bhēdabhāva jarāya

juē nā ē mōṭuṁ kē nānuṁ, juē nā ē gōruṁ kē kāluṁ

samayē ē tō tāṇī jāśē, nā bacāśē ēmāṁ jarāya

jāṇē sahu āvaśē dina ē, rahē sahu gāphēla ēmāṁ sadāya

thātāṁ samaya pūrō, jōśē nā rāha, jhaḍapī lēśē ē tyāṁ

śāṁta cittē kē vyagra cittē, paḍaśē bhēṭavuṁ tō ēnē

śarūthī thaī jā taiyāra, nā vitāva samaya lagāra

avatārī paṇa rahyā nahīṁ, nā rahyā niyama bahāra

raḍatā bhēṭīśa, hasatā bhēṭīśa, chē ē tārē hātha
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan of life and death approach,

He is saying...

The moment of death will continue to flow, it cannot be stopped.

It strikes everyone, it doesn’t differentiate between anyone.

It neither sees the difference between big and small, nor does it see the difference between fair and dark.

At the right time, it will arrive, no one can be saved from it.

Everyone knows that day will come, still remains oblivious to that.

As soon as the lifespan is over, it will not wait, and will arrive right there and there.

Will have to embrace death either peacefully or anxiously.

Be prepared from the beginning, don’t delay in that.

Even incarnated have not been excluded from this rule.

Whether you embrace it with a smile or with a cry, that is in your hands.

Kaka is explaining about death, the inevitable phenomenon of life. The death is definite and is a part of life, not the opposite of life. Death comes to everyone at their destined time, either we can embrace it with peace and calm or with anxiety. Even incarnated have not been saved from the hands of death. Kaka is urging us to create that wisdom in ourselves to be prepared for this eventuality and remain aware of the definite end of our mortal body and freedom of immortal soul. Kaka is urging us to look upon death as an experience of peace and freedom instead of, dread and sadness.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1114 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...111411151116...Last