Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1116 | Date: 01-Jan-1988
ક્યાં લગી તડપાવીશ, તું મને રે માવડી, ક્યાં લગી
Kyāṁ lagī taḍapāvīśa, tuṁ manē rē māvaḍī, kyāṁ lagī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1116 | Date: 01-Jan-1988

ક્યાં લગી તડપાવીશ, તું મને રે માવડી, ક્યાં લગી

  No Audio

kyāṁ lagī taḍapāvīśa, tuṁ manē rē māvaḍī, kyāṁ lagī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-01-01 1988-01-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12605 ક્યાં લગી તડપાવીશ, તું મને રે માવડી, ક્યાં લગી ક્યાં લગી તડપાવીશ, તું મને રે માવડી, ક્યાં લગી

વહેતાં આંસુ નયનોથી, ગયાં છે હવે સુકાઈ, ક્યાં લગી

જોઈ-જોઈ વાટડી, વીતી છે કંઈક રાતડી, ક્યાં લગી

શ્વાસો તો મારા, લાગે છે હવે આકરા, ક્યાં લગી

ક્ષણે-ક્ષણે રે માડી, વ્યાકુળતા બહુ વધતી, ક્યાં લગી

ખાવા-પીવામાં મનડું ના લાગે હવે તો માડી, ક્યાં લગી

યુગો-યુગો જેવી લાગે હર ક્ષણ તો માવડી, ક્યાં લગી

દઈ ઝાંખી, ઓઝલ થઈ કાં જાતી માવડી, ક્યાં લગી

સત્કારવા બન્યાં છે, નયનો આતુર રે માવડી, ક્યાં લગી

હતાશ હવે ના કરીશ, તૂટી જાશે હૈયું મારું માવડી, ક્યાં લગી
View Original Increase Font Decrease Font


ક્યાં લગી તડપાવીશ, તું મને રે માવડી, ક્યાં લગી

વહેતાં આંસુ નયનોથી, ગયાં છે હવે સુકાઈ, ક્યાં લગી

જોઈ-જોઈ વાટડી, વીતી છે કંઈક રાતડી, ક્યાં લગી

શ્વાસો તો મારા, લાગે છે હવે આકરા, ક્યાં લગી

ક્ષણે-ક્ષણે રે માડી, વ્યાકુળતા બહુ વધતી, ક્યાં લગી

ખાવા-પીવામાં મનડું ના લાગે હવે તો માડી, ક્યાં લગી

યુગો-યુગો જેવી લાગે હર ક્ષણ તો માવડી, ક્યાં લગી

દઈ ઝાંખી, ઓઝલ થઈ કાં જાતી માવડી, ક્યાં લગી

સત્કારવા બન્યાં છે, નયનો આતુર રે માવડી, ક્યાં લગી

હતાશ હવે ના કરીશ, તૂટી જાશે હૈયું મારું માવડી, ક્યાં લગી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kyāṁ lagī taḍapāvīśa, tuṁ manē rē māvaḍī, kyāṁ lagī

vahētāṁ āṁsu nayanōthī, gayāṁ chē havē sukāī, kyāṁ lagī

jōī-jōī vāṭaḍī, vītī chē kaṁīka rātaḍī, kyāṁ lagī

śvāsō tō mārā, lāgē chē havē ākarā, kyāṁ lagī

kṣaṇē-kṣaṇē rē māḍī, vyākulatā bahu vadhatī, kyāṁ lagī

khāvā-pīvāmāṁ manaḍuṁ nā lāgē havē tō māḍī, kyāṁ lagī

yugō-yugō jēvī lāgē hara kṣaṇa tō māvaḍī, kyāṁ lagī

daī jhāṁkhī, ōjhala thaī kāṁ jātī māvaḍī, kyāṁ lagī

satkāravā banyāṁ chē, nayanō ātura rē māvaḍī, kyāṁ lagī

hatāśa havē nā karīśa, tūṭī jāśē haiyuṁ māruṁ māvaḍī, kyāṁ lagī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati prayer bhajan,

He is saying...

For how long you will make me yearn, O Divine Mother, for how long.

Even the flowing tears from my eyes have dried up now,

Waiting and waiting for you, O Mother, so many nights have passed.

My breaths are also becoming unbearable now, O Mother, for how long.

With every passing moment, my uneasiness is increasing, O Mother, for how long.

I don’t feel like eating or drinking, O Mother, for how long.

Every second feels like an ages, O Mother, for how long.

After giving a small glimpse, you are disappearing, O Mother, for how long.

I have become so eager to welcome you, O Mother, for how long.

Please don’t disappoint me now, my heart will break then, O Mother, for how long.

Kaka is asking Divine Mother that for how long he has to wait to be with her. He is expressing his impatience and eagerness to be with Divine Mother. His intense yearning for Mother is expressed in this bhajan.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1116 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...111411151116...Last