Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1117 | Date: 01-Jan-1988
જગ સારામાં તું છે વ્યાપી, માડી જગ સારું તુજમાં સમાય
Jaga sārāmāṁ tuṁ chē vyāpī, māḍī jaga sāruṁ tujamāṁ samāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1117 | Date: 01-Jan-1988

જગ સારામાં તું છે વ્યાપી, માડી જગ સારું તુજમાં સમાય

  No Audio

jaga sārāmāṁ tuṁ chē vyāpī, māḍī jaga sāruṁ tujamāṁ samāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-01-01 1988-01-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12606 જગ સારામાં તું છે વ્યાપી, માડી જગ સારું તુજમાં સમાય જગ સારામાં તું છે વ્યાપી, માડી જગ સારું તુજમાં સમાય

લેતાં એક જ નામ તારું, જગ સારાનું સુખ મળી જાય

જે-જે દઈ શકે નામ અનેક, તારા નામ દ્વારા એ મેળવાય

નામ લેતાં એક જ તારું, પાપી પણ પાવન થાય

નામમાં છે શક્તિ તારી, નામ દ્વારા સહજ પમાય

સીધું-સાદું નામ છે તારું, નથી ઝંઝટ બીજી કાંઈ

લેતાં પવિત્ર નામ તારું, તારી સાથે તાંતણો સંધાય

સંધાતાં તાંતણો સાથે તારી, જગમાં બધું મળી જાય

તેજે-તેજે પણ છે તું વ્યાપી, તેજ લિસોટા દેખાય

દર્શન તારા તેજનાં થાતાં, અંધકાર હૈયાનો દૂર થાય

આશા, ઇચ્છા જાશે ઓગળી, જ્યાં એકરૂપ થઈ જવાય

માગવાનું-મેળવવાનું ના રહે, જ્યાં મન તુજમાં સમાય
View Original Increase Font Decrease Font


જગ સારામાં તું છે વ્યાપી, માડી જગ સારું તુજમાં સમાય

લેતાં એક જ નામ તારું, જગ સારાનું સુખ મળી જાય

જે-જે દઈ શકે નામ અનેક, તારા નામ દ્વારા એ મેળવાય

નામ લેતાં એક જ તારું, પાપી પણ પાવન થાય

નામમાં છે શક્તિ તારી, નામ દ્વારા સહજ પમાય

સીધું-સાદું નામ છે તારું, નથી ઝંઝટ બીજી કાંઈ

લેતાં પવિત્ર નામ તારું, તારી સાથે તાંતણો સંધાય

સંધાતાં તાંતણો સાથે તારી, જગમાં બધું મળી જાય

તેજે-તેજે પણ છે તું વ્યાપી, તેજ લિસોટા દેખાય

દર્શન તારા તેજનાં થાતાં, અંધકાર હૈયાનો દૂર થાય

આશા, ઇચ્છા જાશે ઓગળી, જ્યાં એકરૂપ થઈ જવાય

માગવાનું-મેળવવાનું ના રહે, જ્યાં મન તુજમાં સમાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jaga sārāmāṁ tuṁ chē vyāpī, māḍī jaga sāruṁ tujamāṁ samāya

lētāṁ ēka ja nāma tāruṁ, jaga sārānuṁ sukha malī jāya

jē-jē daī śakē nāma anēka, tārā nāma dvārā ē mēlavāya

nāma lētāṁ ēka ja tāruṁ, pāpī paṇa pāvana thāya

nāmamāṁ chē śakti tārī, nāma dvārā sahaja pamāya

sīdhuṁ-sāduṁ nāma chē tāruṁ, nathī jhaṁjhaṭa bījī kāṁī

lētāṁ pavitra nāma tāruṁ, tārī sāthē tāṁtaṇō saṁdhāya

saṁdhātāṁ tāṁtaṇō sāthē tārī, jagamāṁ badhuṁ malī jāya

tējē-tējē paṇa chē tuṁ vyāpī, tēja lisōṭā dēkhāya

darśana tārā tējanāṁ thātāṁ, aṁdhakāra haiyānō dūra thāya

āśā, icchā jāśē ōgalī, jyāṁ ēkarūpa thaī javāya

māgavānuṁ-mēlavavānuṁ nā rahē, jyāṁ mana tujamāṁ samāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan on ‘Naam Smaran’ (chanting the name),

He is saying...

You are omnipresent, O Divine Mother, the whole world is incorporated within you.

Reciting your name, O Divine Mother, just brings all the happiness in the world.

Whoever chants your many names, they attain only bychanting your name.

With just chanting your name, O Divine Mother, even the sinners get sanctified.

There is such power in your name, that just by chanting your name, every thing is attained in simplistic way.

Such simple and beautiful is your name, there is no other complexity.

Chanting your pious name, a string of deep connection with you is weaved.

With this string of connection with you, all is attained in this world.

You are omnipresent in all radiance, the streak of your radiance is seen.

Getting the vision of your radiance, the ignorance of heart just disappears.

All the desires and expectations are melting down as soon as I am united with you.

There is nothing left to ask or get as my heart and mind gets absorbed in you.

Kaka is explaining that chanting Divine Mother’s name is the key to enlightenment, nirvana, success, happiness and freedom.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1117 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...111711181119...Last