Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1119 | Date: 02-Jan-1988
જગનિયંતા જ્યાં દેવા લાગે, રાખે ના કચાશ લગાર
Jaganiyaṁtā jyāṁ dēvā lāgē, rākhē nā kacāśa lagāra

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

Hymn No. 1119 | Date: 02-Jan-1988

જગનિયંતા જ્યાં દેવા લાગે, રાખે ના કચાશ લગાર

  No Audio

jaganiyaṁtā jyāṁ dēvā lāgē, rākhē nā kacāśa lagāra

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

1988-01-02 1988-01-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12608 જગનિયંતા જ્યાં દેવા લાગે, રાખે ના કચાશ લગાર જગનિયંતા જ્યાં દેવા લાગે, રાખે ના કચાશ લગાર

સમજીને તો માગી લેજો, કરીને તો પૂરો વિચાર

જગમાં પામ્યા છે જે-જે, પામ્યા જ્યાં કૃપા અપાર

દેશે એ તો મોકળા મને, રાખશે ના કચાશ લગાર

ભાગ્યને ભી જાજે તું ભૂલી, છે ભાગ્યનો એ ઘડનાર

દેવું હશે એણે જ્યાં, કરશે ના એ બીજો વિચાર

પાત્ર-કુપાત્ર જાશે એ ભૂલી, વરસાવશે કૃપા અપાર

જગ તો રહેશે એ તો જોતું, ભર્યો છે પાસે સર્વ ભંડાર

કૃપા કાજે કર તું તૈયારી, રાખ ના કચાશ એમાં લગાર

મેળવવા ના કહેવું પડે એને, દેશે એ તો તત્કાળ
View Original Increase Font Decrease Font


જગનિયંતા જ્યાં દેવા લાગે, રાખે ના કચાશ લગાર

સમજીને તો માગી લેજો, કરીને તો પૂરો વિચાર

જગમાં પામ્યા છે જે-જે, પામ્યા જ્યાં કૃપા અપાર

દેશે એ તો મોકળા મને, રાખશે ના કચાશ લગાર

ભાગ્યને ભી જાજે તું ભૂલી, છે ભાગ્યનો એ ઘડનાર

દેવું હશે એણે જ્યાં, કરશે ના એ બીજો વિચાર

પાત્ર-કુપાત્ર જાશે એ ભૂલી, વરસાવશે કૃપા અપાર

જગ તો રહેશે એ તો જોતું, ભર્યો છે પાસે સર્વ ભંડાર

કૃપા કાજે કર તું તૈયારી, રાખ ના કચાશ એમાં લગાર

મેળવવા ના કહેવું પડે એને, દેશે એ તો તત્કાળ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jaganiyaṁtā jyāṁ dēvā lāgē, rākhē nā kacāśa lagāra

samajīnē tō māgī lējō, karīnē tō pūrō vicāra

jagamāṁ pāmyā chē jē-jē, pāmyā jyāṁ kr̥pā apāra

dēśē ē tō mōkalā manē, rākhaśē nā kacāśa lagāra

bhāgyanē bhī jājē tuṁ bhūlī, chē bhāgyanō ē ghaḍanāra

dēvuṁ haśē ēṇē jyāṁ, karaśē nā ē bījō vicāra

pātra-kupātra jāśē ē bhūlī, varasāvaśē kr̥pā apāra

jaga tō rahēśē ē tō jōtuṁ, bharyō chē pāsē sarva bhaṁḍāra

kr̥pā kājē kara tuṁ taiyārī, rākha nā kacāśa ēmāṁ lagāra

mēlavavā nā kahēvuṁ paḍē ēnē, dēśē ē tō tatkāla
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, he is canvassing the Divine Grace.

He is saying...

When the executor of this world starts giving, he will not hold back at all.

You must ask with proper understanding and after thinking it through.

Whatever is achieved in life is only with the grace of Divine.

He will give with open heart, he will not hold back at all.

Forget about your destiny, he is the actual creator of your destiny, (can change it when he wants).

When he wants to give, he will not think about anything else.

Forgetting about your worthiness, he will shower limitless grace.

The world will be shocked to see that he has all the treasures with him.

You should make efforts to be worthy of his grace, don’t hold back in your efforts.

You will receive without asking for it, he will give instantly.

Kaka is explaining about the unexplainable shower of Divine Grace, when you become worthy of it. Your circumstances will change without you comprehending it. Things will move in right direction without even your knowing of it. Things will happen before you even asking for it. Your destiny will take unexpected turn. Kaka is urging us to become worthy of such Divine Blessings with utmost efforts in the direction of devotion and surrender. And, watch the miracles happening all around you.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1119 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...111711181119...Last