BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1125 | Date: 08-Jan-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

મનમાં ન આવે ચિત્તમાં ન આવે, બનતાં એવું કંઈક દેખાય

  No Audio

Mannma Na Aave Chitma Na Aave, Banta Aevu Kaik Dekhay

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-01-08 1988-01-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12614 મનમાં ન આવે ચિત્તમાં ન આવે, બનતાં એવું કંઈક દેખાય મનમાં ન આવે ચિત્તમાં ન આવે, બનતાં એવું કંઈક દેખાય
તારી શક્તિનો રે માડી, ત્યારે તો ખ્યાલ આવી જાય
નાનકડાં બીજમાંથી, વિશાળ વૃક્ષ તો જ્યાં સરજાય - તારી...
નાના એવા બીજમાંથી, સુંદર માનવ તો જ્યાં સરજાય - તારી ...
વિશાળ તારા, આધાર વિના આકાશે તો જ્યાં ફરતા દેખાય - તારી ...
સમસ્ત ધરતી, સૂર્ય પ્રકાશે તો પ્રકાશ પામતી જાય - તારી ...
અખૂટ સાગરમાં, અદ્રશ્ય હાથે, ભરતી ઓટ કરતી જાય - તારી ...
શક્તિશાળી માંધાતાઓના હાથ તો હેઠા પડતા દેખાય - તારી ...
મારણ ને વળી એના તારણ, જગમાં તો મળી જાય - તારી ...
ખારા પાટમાં પણ, મીઠાં વીરડા પણ મળી જાય - તારી ...
યોગ્યતા વિનાના પાત્રમાં, યોગ્યતા આવતી દેખાય - તારી ...
મૂંગાઓ કંઈકને તો માડી, બોલતા કરતી દેખાય - તારી ...
આંધળાઓને પણ માડી, તારી કૃપા દેખતા કરતી જાય - તારી ...
પાંગળાઓને પણ જ્યાં તું, ડુંગરા ચડાવતી જાય - તારી ...
Gujarati Bhajan no. 1125 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મનમાં ન આવે ચિત્તમાં ન આવે, બનતાં એવું કંઈક દેખાય
તારી શક્તિનો રે માડી, ત્યારે તો ખ્યાલ આવી જાય
નાનકડાં બીજમાંથી, વિશાળ વૃક્ષ તો જ્યાં સરજાય - તારી...
નાના એવા બીજમાંથી, સુંદર માનવ તો જ્યાં સરજાય - તારી ...
વિશાળ તારા, આધાર વિના આકાશે તો જ્યાં ફરતા દેખાય - તારી ...
સમસ્ત ધરતી, સૂર્ય પ્રકાશે તો પ્રકાશ પામતી જાય - તારી ...
અખૂટ સાગરમાં, અદ્રશ્ય હાથે, ભરતી ઓટ કરતી જાય - તારી ...
શક્તિશાળી માંધાતાઓના હાથ તો હેઠા પડતા દેખાય - તારી ...
મારણ ને વળી એના તારણ, જગમાં તો મળી જાય - તારી ...
ખારા પાટમાં પણ, મીઠાં વીરડા પણ મળી જાય - તારી ...
યોગ્યતા વિનાના પાત્રમાં, યોગ્યતા આવતી દેખાય - તારી ...
મૂંગાઓ કંઈકને તો માડી, બોલતા કરતી દેખાય - તારી ...
આંધળાઓને પણ માડી, તારી કૃપા દેખતા કરતી જાય - તારી ...
પાંગળાઓને પણ જ્યાં તું, ડુંગરા ચડાવતી જાય - તારી ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
manamāṁ na āvē cittamāṁ na āvē, banatāṁ ēvuṁ kaṁīka dēkhāya
tārī śaktinō rē māḍī, tyārē tō khyāla āvī jāya
nānakaḍāṁ bījamāṁthī, viśāla vr̥kṣa tō jyāṁ sarajāya - tārī...
nānā ēvā bījamāṁthī, suṁdara mānava tō jyāṁ sarajāya - tārī ...
viśāla tārā, ādhāra vinā ākāśē tō jyāṁ pharatā dēkhāya - tārī ...
samasta dharatī, sūrya prakāśē tō prakāśa pāmatī jāya - tārī ...
akhūṭa sāgaramāṁ, adraśya hāthē, bharatī ōṭa karatī jāya - tārī ...
śaktiśālī māṁdhātāōnā hātha tō hēṭhā paḍatā dēkhāya - tārī ...
māraṇa nē valī ēnā tāraṇa, jagamāṁ tō malī jāya - tārī ...
khārā pāṭamāṁ paṇa, mīṭhāṁ vīraḍā paṇa malī jāya - tārī ...
yōgyatā vinānā pātramāṁ, yōgyatā āvatī dēkhāya - tārī ...
mūṁgāō kaṁīkanē tō māḍī, bōlatā karatī dēkhāya - tārī ...
āṁdhalāōnē paṇa māḍī, tārī kr̥pā dēkhatā karatī jāya - tārī ...
pāṁgalāōnē paṇa jyāṁ tuṁ, ḍuṁgarā caḍāvatī jāya - tārī ...

Explanation in English
In this Gujarati devotional bhajan, he is guiding to us in the direction of actual Power if the Divine.
He is saying...
Cannot understand, and cannot comprehend, such things happen sometimes,
Then, O Divine Mother, power of yours is understood.
When a huge tree develops from a tiny seed,
When enormous stars are seen floating in the sky without any support,
Then, O Divine Mother, Power of yours is understood.
When the whole world receives the sun light at a time,
When in this inexhaustible ocean, the high and low tide alternates,
Then, Power of yours, O Divine Mother, is understood.
When the most powerful becomes helpless,
When the killer and saviour unite together,
Then, O Divine Mother, Power of yours is understood.
When in salty surface, pure water ponds are found,
When a person of no competence, becomes absolutely competent,
Then, O Divine Mother, Power of yours is understood.
You make even a speechless person to talk, ,
You make visually challenged person to start seeing with you grace,
You even make impaired person to climb the mountain,
Then, O Divine Mother, Power of yours is understood.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that the Divine Mother is the Powerhouse of energy, strength and stability.
Many times in our lives, things beyond logic, incomprehensible things happen, that hold us in complete astonishment. Such things happen only because of the grace of Divine. Human mind is subject to limits and stunted vision, on the other hand Divine power is limitless, it is beyond logic, beyond human wisdom and beyond any boundaries. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to acknowledge the presence of Divine Power in our lives, which actually transforms our life in order.

First...11211122112311241125...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall