Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1132 | Date: 14-Jan-1988
કર્મના બીજને ભક્તિમાં ભીંજવી, દેજે જીવનમાં વાવી
Karmanā bījanē bhaktimāṁ bhīṁjavī, dējē jīvanamāṁ vāvī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1132 | Date: 14-Jan-1988

કર્મના બીજને ભક્તિમાં ભીંજવી, દેજે જીવનમાં વાવી

  No Audio

karmanā bījanē bhaktimāṁ bhīṁjavī, dējē jīvanamāṁ vāvī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-01-14 1988-01-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12621 કર્મના બીજને ભક્તિમાં ભીંજવી, દેજે જીવનમાં વાવી કર્મના બીજને ભક્તિમાં ભીંજવી, દેજે જીવનમાં વાવી

કામ-ક્રોધના શ્વાસને, વૈરાગ્યથી દેજે સદાય બાળી

લોભ-લાલચ કેરા જૂઠા શ્વાસને, દેજે સદાય કાઢી

સદાય એમાં તો દેજે પ્રેમજળને તો સીંચી

આફતો, નિરાશા કેરા તાપને તો સદાય લેજે ગ્રહી

વિશ્વાસ કેરો છાંયડો દેજે, એની ઉપર સદાય બાંધી

સત્સંગરૂપી ખાતર તો, એમાં દેજે સદાય તો નાખી

વાસનાનું નિરામણ કરી, લાલચને તો દેજે ત્યાગી

સુંદર પાક કાજે ધીરજ તું જોજે, અવિશ્વાસ હૈયેથી દેજે કાઢી
View Original Increase Font Decrease Font


કર્મના બીજને ભક્તિમાં ભીંજવી, દેજે જીવનમાં વાવી

કામ-ક્રોધના શ્વાસને, વૈરાગ્યથી દેજે સદાય બાળી

લોભ-લાલચ કેરા જૂઠા શ્વાસને, દેજે સદાય કાઢી

સદાય એમાં તો દેજે પ્રેમજળને તો સીંચી

આફતો, નિરાશા કેરા તાપને તો સદાય લેજે ગ્રહી

વિશ્વાસ કેરો છાંયડો દેજે, એની ઉપર સદાય બાંધી

સત્સંગરૂપી ખાતર તો, એમાં દેજે સદાય તો નાખી

વાસનાનું નિરામણ કરી, લાલચને તો દેજે ત્યાગી

સુંદર પાક કાજે ધીરજ તું જોજે, અવિશ્વાસ હૈયેથી દેજે કાઢી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

karmanā bījanē bhaktimāṁ bhīṁjavī, dējē jīvanamāṁ vāvī

kāma-krōdhanā śvāsanē, vairāgyathī dējē sadāya bālī

lōbha-lālaca kērā jūṭhā śvāsanē, dējē sadāya kāḍhī

sadāya ēmāṁ tō dējē prēmajalanē tō sīṁcī

āphatō, nirāśā kērā tāpanē tō sadāya lējē grahī

viśvāsa kērō chāṁyaḍō dējē, ēnī upara sadāya bāṁdhī

satsaṁgarūpī khātara tō, ēmāṁ dējē sadāya tō nākhī

vāsanānuṁ nirāmaṇa karī, lālacanē tō dējē tyāgī

suṁdara pāka kājē dhīraja tuṁ jōjē, aviśvāsa haiyēthī dējē kāḍhī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of awareness,

He is saying...

Soak the seeds of good deeds in the pure ness of devotion and sow such seeds in your life.

The breaths filled with desires and anger, please burn them with the flame of detachment.

The fake breaths filled with greed and temptations, please discard them and fill the breaths with love instead.

Heat created by calamities and disappointments, please absorb it, and build a shade on it that is filled with faith.

Put fertiliser of worship and devotion, remove the lust and greed and also remove the distrust from the heart and wait with patience for a beautiful harvest in your life.

Kaka is explaining that to make our life worthy of a human life, we must do good work with complete devotion, and faith in Almighty. We have to remove all the weeds of our character and sow the seeds of love. Life will surely become a beautiful garden then.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1132 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...113211331134...Last