Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1138 | Date: 18-Jan-1988
હે માત જગજનની, સુખી રાખજે માનવને, જેને તે નિર્માણ કર્યા
Hē māta jagajananī, sukhī rākhajē mānavanē, jēnē tē nirmāṇa karyā

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 1138 | Date: 18-Jan-1988

હે માત જગજનની, સુખી રાખજે માનવને, જેને તે નિર્માણ કર્યા

  No Audio

hē māta jagajananī, sukhī rākhajē mānavanē, jēnē tē nirmāṇa karyā

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1988-01-18 1988-01-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12627 હે માત જગજનની, સુખી રાખજે માનવને, જેને તે નિર્માણ કર્યા હે માત જગજનની, સુખી રાખજે માનવને, જેને તે નિર્માણ કર્યા

દીધાં બુદ્ધિ ને વળી મન એવાં, સહુને તેં મજબૂર કર્યા

દીધું ભરપૂર સહુને, માયાએ સહુને તેં બાંધી લીધા

દીધું તે એવું, કીધું તેં કેવું, સહુ તુજને તો ભૂલી ગયા

હૈયા દીધાં નોખાં-નોખાં, હૈયા એવા અહમે ભરી દીધાં

ચાલ તું ચાલે એવી તે કેવી, સહુકર્તા પોતાને સમજી બેઠા

ઘડ્યું તે જગને, ઘડાયા કાયદા, માનવ તો એને તોડી રહ્યા

આશા રાખે તો એ તારી પાસે, તારી આશાએ જગી રહ્યા

તોડતી ના આશા, કરજે સુખી, સુખ તો સહુ ઝંખી રહ્યા
Increase Font Decrease Font

હે માત જગજનની, સુખી રાખજે માનવને, જેને તે નિર્માણ કર્યા

દીધાં બુદ્ધિ ને વળી મન એવાં, સહુને તેં મજબૂર કર્યા

દીધું ભરપૂર સહુને, માયાએ સહુને તેં બાંધી લીધા

દીધું તે એવું, કીધું તેં કેવું, સહુ તુજને તો ભૂલી ગયા

હૈયા દીધાં નોખાં-નોખાં, હૈયા એવા અહમે ભરી દીધાં

ચાલ તું ચાલે એવી તે કેવી, સહુકર્તા પોતાને સમજી બેઠા

ઘડ્યું તે જગને, ઘડાયા કાયદા, માનવ તો એને તોડી રહ્યા

આશા રાખે તો એ તારી પાસે, તારી આશાએ જગી રહ્યા

તોડતી ના આશા, કરજે સુખી, સુખ તો સહુ ઝંખી રહ્યા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
hē māta jagajananī, sukhī rākhajē mānavanē, jēnē tē nirmāṇa karyā

dīdhāṁ buddhi nē valī mana ēvāṁ, sahunē tēṁ majabūra karyā

dīdhuṁ bharapūra sahunē, māyāē sahunē tēṁ bāṁdhī līdhā

dīdhuṁ tē ēvuṁ, kīdhuṁ tēṁ kēvuṁ, sahu tujanē tō bhūlī gayā

haiyā dīdhāṁ nōkhāṁ-nōkhāṁ, haiyā ēvā ahamē bharī dīdhāṁ

cāla tuṁ cālē ēvī tē kēvī, sahukartā pōtānē samajī bēṭhā

ghaḍyuṁ tē jaganē, ghaḍāyā kāyadā, mānava tō ēnē tōḍī rahyā

āśā rākhē tō ē tārī pāsē, tārī āśāē jagī rahyā

tōḍatī nā āśā, karajē sukhī, sukha tō sahu jhaṁkhī rahyā
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this Gujarati bhajan, he is questioning Divine Mother’s play and praying for happiness for everyone.
Kaka is saying...
O Mother of this world, please keep humans happy, whom you only have created.
In addition, you have given them thinking mind and intelligence, by which you are binding them.
You have given in abundance to everyone and you have made them attached to illusion.
You have given so much and you have told them such that everyone has just forgotten about you.
You have given different personalities to everyone and have filled their hearts with ego and arrogance.
You played such a game that everyone believed themselves to be a doer.
You are the one who created this world, and you are the one who made the rules. But, humans are just breaking your rules.
They put their hopes in you, and they live in that hope. Please don’t break their hopes, make them happy, since everyone is just longing for happiness.
Kaka is introspecting that Divine Mother herself has created this world and made the rules and also created a human with mind and heart of his own. In addition, filled his mind with ego and arrogance and made him think that he is the doer. Contrary, the reality is that he is just the medium in the hands of Divine, and supposed to do work of Divine.
Gujarati Bhajan no. 1138 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...113811391140...Last