Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1140 | Date: 20-Jan-1988
સિક્કાની હોય બે બાજુ, નોખનોખી દેખાય
Sikkānī hōya bē bāju, nōkhanōkhī dēkhāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1140 | Date: 20-Jan-1988

સિક્કાની હોય બે બાજુ, નોખનોખી દેખાય

  No Audio

sikkānī hōya bē bāju, nōkhanōkhī dēkhāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-01-20 1988-01-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12629 સિક્કાની હોય બે બાજુ, નોખનોખી દેખાય સિક્કાની હોય બે બાજુ, નોખનોખી દેખાય

એક વિના પણ રહે અધૂરો, એ અધૂરો ગણાય

સુખદુઃખ જીવનની બે બાજુ, જીવનમાં બંને સમાય

એક વિના પણ, જીવન તો અધૂરું ગણાય

એક પાસું સદા રહે ઉપર, બીજું ત્યારે ના દેખાય

એક પાસું સદા રહે ના ઉપર, ક્રમ આ ના બદલાય

એક પાસું સદા રહે ના ઉપર, એમાં તો બદલી થાય

ક્યારે કયું ઉપર, ક્યારે નીચે, એ તો ના કહેવાય

અદ્દભુત ક્રમ છે આ જીવનનો, ચાલ્યો આવે સદાય

ધીરજથી રાહ જોજો, ધાર્યું પાસું ઉપર આવી જાય
View Original Increase Font Decrease Font


સિક્કાની હોય બે બાજુ, નોખનોખી દેખાય

એક વિના પણ રહે અધૂરો, એ અધૂરો ગણાય

સુખદુઃખ જીવનની બે બાજુ, જીવનમાં બંને સમાય

એક વિના પણ, જીવન તો અધૂરું ગણાય

એક પાસું સદા રહે ઉપર, બીજું ત્યારે ના દેખાય

એક પાસું સદા રહે ના ઉપર, ક્રમ આ ના બદલાય

એક પાસું સદા રહે ના ઉપર, એમાં તો બદલી થાય

ક્યારે કયું ઉપર, ક્યારે નીચે, એ તો ના કહેવાય

અદ્દભુત ક્રમ છે આ જીવનનો, ચાલ્યો આવે સદાય

ધીરજથી રાહ જોજો, ધાર્યું પાસું ઉપર આવી જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sikkānī hōya bē bāju, nōkhanōkhī dēkhāya

ēka vinā paṇa rahē adhūrō, ē adhūrō gaṇāya

sukhaduḥkha jīvananī bē bāju, jīvanamāṁ baṁnē samāya

ēka vinā paṇa, jīvana tō adhūruṁ gaṇāya

ēka pāsuṁ sadā rahē upara, bījuṁ tyārē nā dēkhāya

ēka pāsuṁ sadā rahē nā upara, krama ā nā badalāya

ēka pāsuṁ sadā rahē nā upara, ēmāṁ tō badalī thāya

kyārē kayuṁ upara, kyārē nīcē, ē tō nā kahēvāya

addabhuta krama chē ā jīvananō, cālyō āvē sadāya

dhīrajathī rāha jōjō, dhāryuṁ pāsuṁ upara āvī jāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan on life approach and understanding,

He is saying...

There are two sides to a coin, and they both look different.

One is incomplete without the other one.

Similarly, joys and sorrows are the two aspects of life, and both are equal parts of this life.

Life is incomplete without either one.

When one remains on the top, then the other one is not seen.

But, one cannot stay on the top forever. This pattern never changes.

One cannot stay on the top forever, it will always change.

When which one will be on the top, that cannot be said.

This is a unique pattern of life, which is continuing since forever.

Please wait with patience, and the expected element of life will come back on the top.

Kaka is explaining that nothing in life stays the same forever, be it happiness or sorrows. Change is the constant thing in life. Joys and sorrows are the true essence of life, and one is incomplete without the other one. Kaka is urging us to deal with our unhappiness with patience, as eventually, happiness will resurface. Kaka is also urging us to keep our balance in thoughts through negative and positive circumstances because none these circumstances are going to last forever. One must not get too excited with happiness and not get too dejected with unhappiness. Eventually, it will pass.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1140 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...113811391140...Last