Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1142 | Date: 21-Jan-1988
ભુલાઈ જ્યાં માયા, યાદ માયાપતિની હૈયે જાગી ગઈ
Bhulāī jyāṁ māyā, yāda māyāpatinī haiyē jāgī gaī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1142 | Date: 21-Jan-1988

ભુલાઈ જ્યાં માયા, યાદ માયાપતિની હૈયે જાગી ગઈ

  No Audio

bhulāī jyāṁ māyā, yāda māyāpatinī haiyē jāgī gaī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-01-21 1988-01-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12631 ભુલાઈ જ્યાં માયા, યાદ માયાપતિની હૈયે જાગી ગઈ ભુલાઈ જ્યાં માયા, યાદ માયાપતિની હૈયે જાગી ગઈ

ધન્ય ઘડી જીવનની, એ તો બની ગઈ

કર્મો કેરી વાદળી કઠિનાઈની, જ્યાં વિખરાઈ ગઈ - ધન્ય...

નિરાશાની ઊંડી ખીણમાં, આશાની જ્યોત ઝળકી ગઈ - ધન્ય...

દુઃખથી દૂઝતી આંખડી, હર્ષમાં આજ ભીની બની ગઈ - ધન્ય...

તૂટેલા તાર, સગાંસંબંધીના, આજ એ જોડી ગઈ - ધન્ય...

ક્રોધ વરસતાં નયનોમાં, પ્રેમની જ્વાળા પ્રગટી ગઈ - ધન્ય...

ડર તો મળતાં લાગતો અન્યને, આજ દૂર કરી ગઈ - ધન્ય...

ઘા કર્મોના કારમાં, હૈયામાં આજ તો રુઝાવી ગઈ - ધન્ય...

અંધારી રાતમાં, સુખનું સોનેરી કિરણ, આજ પ્રગટાવી ગઈ - ધન્ય...

લોભ-લાલચના ભાર હૈયેથી, એ તો હટાવી ગઈ - ધન્ય...

નામસ્મરણ કરતા ‘મા’ નું, હૈયું ભક્તિથી ભીંજવી ગઈ - ધન્ય...
View Original Increase Font Decrease Font


ભુલાઈ જ્યાં માયા, યાદ માયાપતિની હૈયે જાગી ગઈ

ધન્ય ઘડી જીવનની, એ તો બની ગઈ

કર્મો કેરી વાદળી કઠિનાઈની, જ્યાં વિખરાઈ ગઈ - ધન્ય...

નિરાશાની ઊંડી ખીણમાં, આશાની જ્યોત ઝળકી ગઈ - ધન્ય...

દુઃખથી દૂઝતી આંખડી, હર્ષમાં આજ ભીની બની ગઈ - ધન્ય...

તૂટેલા તાર, સગાંસંબંધીના, આજ એ જોડી ગઈ - ધન્ય...

ક્રોધ વરસતાં નયનોમાં, પ્રેમની જ્વાળા પ્રગટી ગઈ - ધન્ય...

ડર તો મળતાં લાગતો અન્યને, આજ દૂર કરી ગઈ - ધન્ય...

ઘા કર્મોના કારમાં, હૈયામાં આજ તો રુઝાવી ગઈ - ધન્ય...

અંધારી રાતમાં, સુખનું સોનેરી કિરણ, આજ પ્રગટાવી ગઈ - ધન્ય...

લોભ-લાલચના ભાર હૈયેથી, એ તો હટાવી ગઈ - ધન્ય...

નામસ્મરણ કરતા ‘મા’ નું, હૈયું ભક્તિથી ભીંજવી ગઈ - ધન્ય...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bhulāī jyāṁ māyā, yāda māyāpatinī haiyē jāgī gaī

dhanya ghaḍī jīvananī, ē tō banī gaī

karmō kērī vādalī kaṭhināīnī, jyāṁ vikharāī gaī - dhanya...

nirāśānī ūṁḍī khīṇamāṁ, āśānī jyōta jhalakī gaī - dhanya...

duḥkhathī dūjhatī āṁkhaḍī, harṣamāṁ āja bhīnī banī gaī - dhanya...

tūṭēlā tāra, sagāṁsaṁbaṁdhīnā, āja ē jōḍī gaī - dhanya...

krōdha varasatāṁ nayanōmāṁ, prēmanī jvālā pragaṭī gaī - dhanya...

ḍara tō malatāṁ lāgatō anyanē, āja dūra karī gaī - dhanya...

ghā karmōnā kāramāṁ, haiyāmāṁ āja tō rujhāvī gaī - dhanya...

aṁdhārī rātamāṁ, sukhanuṁ sōnērī kiraṇa, āja pragaṭāvī gaī - dhanya...

lōbha-lālacanā bhāra haiyēthī, ē tō haṭāvī gaī - dhanya...

nāmasmaraṇa karatā ‘mā' nuṁ, haiyuṁ bhaktithī bhīṁjavī gaī - dhanya...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan,

He is saying...

When the illusion is forgotten, than the Father of Illusion is remembered.

That moment of life becomes sanctifying.

When difficult clouds of Karma (actions) is scattered away,

That moment of life becomes sanctifying.

When, in the deep valley of gloom, a flame of hope is kindled,

That moment of life becomes sanctifying.

When eyes suffering in sorrow, became moist with joy,

That moment of life becomes sanctifying.

When broken connection of family and friends became united again,

That moment of life becomes sanctifying.

When in anger filled eyes, love is blossomed,

That moment of life becomes sanctifying.

When the fear of meeting someone is vanished,

That moment of life becomes sanctifying.

When the wounds of Karmas (actions) are healed,

That moment of life becomes sanctifying.

When in the darkness of night, a ray of light is lit,

That moment of life becomes sanctifying.

When the need of greed and temptations is removed,

That moment of life becomes sanctifying.

When chanting Divine Mother’s name, the heart is melted with devotion,

That moment of life becomes sanctifying.

Kaka is explaining that the moment one forgets about the world and worldly matters, at that moment, connection with Divine is established. Soul will be able to connect with Supreme Soul.

At that moment, burden of actions, grief, gloom, anger, fear, greed and temptations will just vanish from the heart, and the moment becomes the moment of oneness with the Supreme. The moment of liberation.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1142 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...114111421143...Last