Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1145 | Date: 23-Jan-1988
જીવનકેરી કર્મભૂમિમાં, કરતાં કર્મો કોઈ અટકી શકે નહિ
Jīvanakērī karmabhūmimāṁ, karatāṁ karmō kōī aṭakī śakē nahi

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

Hymn No. 1145 | Date: 23-Jan-1988

જીવનકેરી કર્મભૂમિમાં, કરતાં કર્મો કોઈ અટકી શકે નહિ

  No Audio

jīvanakērī karmabhūmimāṁ, karatāṁ karmō kōī aṭakī śakē nahi

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

1988-01-23 1988-01-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12634 જીવનકેરી કર્મભૂમિમાં, કરતાં કર્મો કોઈ અટકી શકે નહિ જીવનકેરી કર્મભૂમિમાં, કરતાં કર્મો કોઈ અટકી શકે નહિ

જૂનો હિસાબ, ને થોડો નવો હિસાબ, ચૂકવ્યા વિના રહે નહિ

પતે ન હિસાબ આ જનમના કર્મનો, કે પૂર્વજનમના કર્મનો

હિસાબ તો છે એ અટપટો, જલદી એ તો સમજાયે નહિ

હિસાબ પત્યા વિના કદી, કદી કોઈ મુક્ત કહેવાય નહિ

વધતો ને ઘટતો ક્રમ તો સદા, એ તો રહે છે ચાલતો

ક્રમ તો જીવનનો આ તો, કદીયે અટકે નહિ

કંઈક તો ભોગવી, કંઈકને તો બાળી, ચોખ્ખો એ કીધો

તીવ્ર જ્ઞાન દેશે એને બાળી, ત્યાગ વિના જ્ઞાન ટકશે નહિ

યત્નો એવા તારા કરજે સાચા, કદી એમાં ભૂલ કરતો નહિ
Increase Font Decrease Font

જીવનકેરી કર્મભૂમિમાં, કરતાં કર્મો કોઈ અટકી શકે નહિ

જૂનો હિસાબ, ને થોડો નવો હિસાબ, ચૂકવ્યા વિના રહે નહિ

પતે ન હિસાબ આ જનમના કર્મનો, કે પૂર્વજનમના કર્મનો

હિસાબ તો છે એ અટપટો, જલદી એ તો સમજાયે નહિ

હિસાબ પત્યા વિના કદી, કદી કોઈ મુક્ત કહેવાય નહિ

વધતો ને ઘટતો ક્રમ તો સદા, એ તો રહે છે ચાલતો

ક્રમ તો જીવનનો આ તો, કદીયે અટકે નહિ

કંઈક તો ભોગવી, કંઈકને તો બાળી, ચોખ્ખો એ કીધો

તીવ્ર જ્ઞાન દેશે એને બાળી, ત્યાગ વિના જ્ઞાન ટકશે નહિ

યત્નો એવા તારા કરજે સાચા, કદી એમાં ભૂલ કરતો નહિ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
jīvanakērī karmabhūmimāṁ, karatāṁ karmō kōī aṭakī śakē nahi

jūnō hisāba, nē thōḍō navō hisāba, cūkavyā vinā rahē nahi

patē na hisāba ā janamanā karmanō, kē pūrvajanamanā karmanō

hisāba tō chē ē aṭapaṭō, jaladī ē tō samajāyē nahi

hisāba patyā vinā kadī, kadī kōī mukta kahēvāya nahi

vadhatō nē ghaṭatō krama tō sadā, ē tō rahē chē cālatō

krama tō jīvananō ā tō, kadīyē aṭakē nahi

kaṁīka tō bhōgavī, kaṁīkanē tō bālī, cōkhkhō ē kīdhō

tīvra jñāna dēśē ēnē bālī, tyāga vinā jñāna ṭakaśē nahi

yatnō ēvā tārā karajē sācā, kadī ēmāṁ bhūla karatō nahi
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this Gujarati bhajan, he is shedding light on biggest aspect of our life- Karma (our actions).
He is saying...
In this life, which exists in the land of Karmas (actions), no one can stop from doing actions.
There are some old accounts and some new accounts of your actions. And, no one is spared from this calculations.
This account of present life, and of previous lives never ceases to exist. This account is very complex, and is not understood easily.
Without balancing the account, no one can be free from it.
The balance keeps increasing or decreasing, that sequence will never stop.
Many karmas are carried out, and many are burnt, and one tries to become flawless.
Intense knowledge will burn them, but without surrender, knowledge will not last.
Make such truthful efforts, make no mistake in that.
Kaka is explaining about Karma, a fundamental principle of living beings in a very simplistic way. He is explaining that all humans are made to do actions all the time and the account of our actions is kept not only from this life, but also from our previous lives. Every individual is destined to bear the effects his own karmas in due time. Kaka is urging us to realize that good Karmas start purging the effects of bad karmas and lead finally to purification and freeing of the being from cycle of Karmas.
Gujarati Bhajan no. 1145 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...114411451146...Last