Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1147 | Date: 25-Jan-1988
માટીમાંથી માનવ જન્મ્યો, છે સંબંધ માટીથી પાકો
Māṭīmāṁthī mānava janmyō, chē saṁbaṁdha māṭīthī pākō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1147 | Date: 25-Jan-1988

માટીમાંથી માનવ જન્મ્યો, છે સંબંધ માટીથી પાકો

  No Audio

māṭīmāṁthī mānava janmyō, chē saṁbaṁdha māṭīthī pākō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-01-25 1988-01-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12636 માટીમાંથી માનવ જન્મ્યો, છે સંબંધ માટીથી પાકો માટીમાંથી માનવ જન્મ્યો, છે સંબંધ માટીથી પાકો

માનવને તો અન્ન પોષે, માટીમાંથી એ તો પામે

સોના-ચાંદી-હીરા પણ, માટીમાંથી તો એ પામે

રસોઈ વગેરે બળતણ કાષ્ઠમાંથી, માટીમાંથી પામે

આધુનિક બળતણો પણ, માટી તો એને આપે

રહેઠાણ કાજે ઇંટો પણ, માટીમાંથી એ બનાવે

માટીમાંથી વહે જળનાં ઝરણાં, તૃષા એ સંતોષે

ઓસડિયાં દવાનાં મળે માટીમાંથી, રોગ એ સમાવે

છોડતાં જગ માટી ના છોડે, માટીમાં કંઈકને એ દાટે

અંતિમ વિરામ માનવનો છે, માટીમાં સંબંધ છે પાકો
View Original Increase Font Decrease Font


માટીમાંથી માનવ જન્મ્યો, છે સંબંધ માટીથી પાકો

માનવને તો અન્ન પોષે, માટીમાંથી એ તો પામે

સોના-ચાંદી-હીરા પણ, માટીમાંથી તો એ પામે

રસોઈ વગેરે બળતણ કાષ્ઠમાંથી, માટીમાંથી પામે

આધુનિક બળતણો પણ, માટી તો એને આપે

રહેઠાણ કાજે ઇંટો પણ, માટીમાંથી એ બનાવે

માટીમાંથી વહે જળનાં ઝરણાં, તૃષા એ સંતોષે

ઓસડિયાં દવાનાં મળે માટીમાંથી, રોગ એ સમાવે

છોડતાં જગ માટી ના છોડે, માટીમાં કંઈકને એ દાટે

અંતિમ વિરામ માનવનો છે, માટીમાં સંબંધ છે પાકો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

māṭīmāṁthī mānava janmyō, chē saṁbaṁdha māṭīthī pākō

mānavanē tō anna pōṣē, māṭīmāṁthī ē tō pāmē

sōnā-cāṁdī-hīrā paṇa, māṭīmāṁthī tō ē pāmē

rasōī vagērē balataṇa kāṣṭhamāṁthī, māṭīmāṁthī pāmē

ādhunika balataṇō paṇa, māṭī tō ēnē āpē

rahēṭhāṇa kājē iṁṭō paṇa, māṭīmāṁthī ē banāvē

māṭīmāṁthī vahē jalanāṁ jharaṇāṁ, tr̥ṣā ē saṁtōṣē

ōsaḍiyāṁ davānāṁ malē māṭīmāṁthī, rōga ē samāvē

chōḍatāṁ jaga māṭī nā chōḍē, māṭīmāṁ kaṁīkanē ē dāṭē

aṁtima virāma mānavanō chē, māṭīmāṁ saṁbaṁdha chē pākō
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan on ever gracious Mother Earth,

He is saying...

A human is born from this earth, the relationship with earth is profound and deep.

A man is nurtured by the food, which is obtained from this earth.

Even gold, silver and diamonds are obtained from the earth.

The fire to cook is obtained from the wood, which is derived from the earth.

Even the modern fuel is obtained from the earth.

The bricks for the houses are made from the clay of the earth,

Even the streams of water are flowing from the earth, which quenches our thirst.

Even the formula from medicines are obtained from the earth, which kills the diseases.

In the end, even while leaving this world, the earth doesn’t leave you, final resting place is the ground of the earth.

Kaka is explaining about the deep rooted connection of a humankind to the Mother Earth. A human’s existence from birth to death is entirely connected with ever gracious Mother Earth. She is the nurturer, provider and care taker of a human in complete totality.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1147 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...114711481149...Last