BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1159 | Date: 05-Feb-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

જગ સમાયું પ્રભુમાં, તું સમાયો પ્રભુમાં, જગને નોખું કાં માને

  No Audio

Jag Samayu Prabhuma, Tu Samayo Prabhuma, Jagne Nokhu Ka Mane

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-02-05 1988-02-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12648 જગ સમાયું પ્રભુમાં, તું સમાયો પ્રભુમાં, જગને નોખું કાં માને જગ સમાયું પ્રભુમાં, તું સમાયો પ્રભુમાં, જગને નોખું કાં માને
આનંદ કાજે દોડ તારી આનંદસાગર છે માડી, માયામાં આનંદ કાં માને
દેવું છે `મા' ને તો તારે, દેજે ઉત્તમ તું જે જે માને
હૈયાથી ઉત્તમ ના મળે જગમાં, દેજે હૈયું તું તો `મા' ને
લેવું છે તો `મા' પાસે દેજે મારું મારું, સારું સારું તો `મા' ને
હૈયાથી મળે ન ઉત્તમ કાંઈ, ના અચકાતો દેતા હૈયું `મા' ને
જાળવી એને શુદ્ધ કરજે, શુદ્ધ કરજે અર્પણ કરવા કાજે
મળતાં હૈયું શુદ્ધ તારું, દેતા `મા' તો કદી ના અચકાય
રાખજે વ્યવહાર ચોખ્ખો તું, દેશે જેવું તેવું તો તું પામે
વ્યવહાર તું રાખજે ચોખ્ખો, સદા વ્યવહાર એ જાળવી લેજે
Gujarati Bhajan no. 1159 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જગ સમાયું પ્રભુમાં, તું સમાયો પ્રભુમાં, જગને નોખું કાં માને
આનંદ કાજે દોડ તારી આનંદસાગર છે માડી, માયામાં આનંદ કાં માને
દેવું છે `મા' ને તો તારે, દેજે ઉત્તમ તું જે જે માને
હૈયાથી ઉત્તમ ના મળે જગમાં, દેજે હૈયું તું તો `મા' ને
લેવું છે તો `મા' પાસે દેજે મારું મારું, સારું સારું તો `મા' ને
હૈયાથી મળે ન ઉત્તમ કાંઈ, ના અચકાતો દેતા હૈયું `મા' ને
જાળવી એને શુદ્ધ કરજે, શુદ્ધ કરજે અર્પણ કરવા કાજે
મળતાં હૈયું શુદ્ધ તારું, દેતા `મા' તો કદી ના અચકાય
રાખજે વ્યવહાર ચોખ્ખો તું, દેશે જેવું તેવું તો તું પામે
વ્યવહાર તું રાખજે ચોખ્ખો, સદા વ્યવહાર એ જાળવી લેજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jaga samāyuṁ prabhumāṁ, tuṁ samāyō prabhumāṁ, jaganē nōkhuṁ kāṁ mānē
ānaṁda kājē dōḍa tārī ānaṁdasāgara chē māḍī, māyāmāṁ ānaṁda kāṁ mānē
dēvuṁ chē `mā' nē tō tārē, dējē uttama tuṁ jē jē mānē
haiyāthī uttama nā malē jagamāṁ, dējē haiyuṁ tuṁ tō `mā' nē
lēvuṁ chē tō `mā' pāsē dējē māruṁ māruṁ, sāruṁ sāruṁ tō `mā' nē
haiyāthī malē na uttama kāṁī, nā acakātō dētā haiyuṁ `mā' nē
jālavī ēnē śuddha karajē, śuddha karajē arpaṇa karavā kājē
malatāṁ haiyuṁ śuddha tāruṁ, dētā `mā' tō kadī nā acakāya
rākhajē vyavahāra cōkhkhō tuṁ, dēśē jēvuṁ tēvuṁ tō tuṁ pāmē
vyavahāra tuṁ rākhajē cōkhkhō, sadā vyavahāra ē jālavī lējē

Explanation in English
In this Gujarati bhajan,
He is saying…
This world is created by God, you are also created by God, then why do you differentiate ?
Running behind joy, while an ocean of joy is Divine Mother, then why do you look for joy in illusion ?
You want to offer something to Divine Mother, you must offer only what you think is best.
Nothing is better than your heart in this world, don’t hesitate to dedicate your heart to Divine Mother.
By taking care, make it pure, make it pure to dedicate.
Upon receiving your pure heart, Divine Mother will never hesitate to bless.
Keep your dealings so pure that she will give and you will attain at once.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that what Divine Mother is longing from us, is only our pure heart filled with love and devotion. We are part of Divine Mother (The Supreme), and for us to become one with Divine, we must make ourselves as pure as Divine. Our practice, our worship, our prayers should be so pure that it reaches her heart. Connection of heart to heart, connection of soul to The Supreme Soul is established only in the purest form.

First...11561157115811591160...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall