Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1159 | Date: 05-Feb-1988
જગ સમાયું પ્રભુમાં, તું સમાયો પ્રભુમાં, જગને નોખું કાં માને
Jaga samāyuṁ prabhumāṁ, tuṁ samāyō prabhumāṁ, jaganē nōkhuṁ kāṁ mānē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1159 | Date: 05-Feb-1988

જગ સમાયું પ્રભુમાં, તું સમાયો પ્રભુમાં, જગને નોખું કાં માને

  No Audio

jaga samāyuṁ prabhumāṁ, tuṁ samāyō prabhumāṁ, jaganē nōkhuṁ kāṁ mānē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-02-05 1988-02-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12648 જગ સમાયું પ્રભુમાં, તું સમાયો પ્રભુમાં, જગને નોખું કાં માને જગ સમાયું પ્રભુમાં, તું સમાયો પ્રભુમાં, જગને નોખું કાં માને

આનંદ કાજે દોડ તારી, આનંદસાગર છે માડી, માયામાં આનંદ કાં માને

દેવું છે ‘મા’ ને તો તારે, દેજે ઉત્તમ તું જે-જે ‘મા’ ને

હૈયાથી ઉત્તમ ના મળે જગમાં, દેજે હૈયું તું તો ‘મા’ ને

લેવું છે તો ‘મા’ પાસે, દેજે મારું-મારું, સારું-સારું તો ‘મા’ ને

હૈયાથી મળે ન ઉત્તમ કાંઈ, ના અચકાતો દેતાં હૈયું ‘મા’ ને

જાળવી એને શુદ્ધ કરજે, શુદ્ધ કરજે અર્પણ કરવા કાજે

મળતાં હૈયું શુદ્ધ તારું, દેતાં ‘મા’ તો કદી ના અચકાયે

રાખજે વ્યવહાર ચોખ્ખો તું, દેશે જેવું તેવું તો તું પામે

વ્યવહાર તું રાખજે ચોખ્ખો, સદા વ્યવહાર એ જાળવી લેજે
Increase Font Decrease Font

જગ સમાયું પ્રભુમાં, તું સમાયો પ્રભુમાં, જગને નોખું કાં માને

આનંદ કાજે દોડ તારી, આનંદસાગર છે માડી, માયામાં આનંદ કાં માને

દેવું છે ‘મા’ ને તો તારે, દેજે ઉત્તમ તું જે-જે ‘મા’ ને

હૈયાથી ઉત્તમ ના મળે જગમાં, દેજે હૈયું તું તો ‘મા’ ને

લેવું છે તો ‘મા’ પાસે, દેજે મારું-મારું, સારું-સારું તો ‘મા’ ને

હૈયાથી મળે ન ઉત્તમ કાંઈ, ના અચકાતો દેતાં હૈયું ‘મા’ ને

જાળવી એને શુદ્ધ કરજે, શુદ્ધ કરજે અર્પણ કરવા કાજે

મળતાં હૈયું શુદ્ધ તારું, દેતાં ‘મા’ તો કદી ના અચકાયે

રાખજે વ્યવહાર ચોખ્ખો તું, દેશે જેવું તેવું તો તું પામે

વ્યવહાર તું રાખજે ચોખ્ખો, સદા વ્યવહાર એ જાળવી લેજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
jaga samāyuṁ prabhumāṁ, tuṁ samāyō prabhumāṁ, jaganē nōkhuṁ kāṁ mānē

ānaṁda kājē dōḍa tārī, ānaṁdasāgara chē māḍī, māyāmāṁ ānaṁda kāṁ mānē

dēvuṁ chē ‘mā' nē tō tārē, dējē uttama tuṁ jē-jē ‘mā' nē

haiyāthī uttama nā malē jagamāṁ, dējē haiyuṁ tuṁ tō ‘mā' nē

lēvuṁ chē tō ‘mā' pāsē, dējē māruṁ-māruṁ, sāruṁ-sāruṁ tō ‘mā' nē

haiyāthī malē na uttama kāṁī, nā acakātō dētāṁ haiyuṁ ‘mā' nē

jālavī ēnē śuddha karajē, śuddha karajē arpaṇa karavā kājē

malatāṁ haiyuṁ śuddha tāruṁ, dētāṁ ‘mā' tō kadī nā acakāyē

rākhajē vyavahāra cōkhkhō tuṁ, dēśē jēvuṁ tēvuṁ tō tuṁ pāmē

vyavahāra tuṁ rākhajē cōkhkhō, sadā vyavahāra ē jālavī lējē
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this Gujarati bhajan,
He is saying…
This world is created by God, you are also created by God, then why do you differentiate ?
Running behind joy, while an ocean of joy is Divine Mother, then why do you look for joy in illusion ?
You want to offer something to Divine Mother, you must offer only what you think is best.
Nothing is better than your heart in this world, don’t hesitate to dedicate your heart to Divine Mother.
By taking care, make it pure, make it pure to dedicate.
Upon receiving your pure heart, Divine Mother will never hesitate to bless.
Keep your dealings so pure that she will give and you will attain at once.
Kaka is explaining that what Divine Mother is longing from us, is only our pure heart filled with love and devotion. We are part of Divine Mother (The Supreme), and for us to become one with Divine, we must make ourselves as pure as Divine. Our practice, our worship, our prayers should be so pure that it reaches her heart. Connection of heart to heart, connection of soul to The Supreme Soul is established only in the purest form.
Gujarati Bhajan no. 1159 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...115911601161...Last