Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1161 | Date: 06-Feb-1988
કિરણો કુમળાં પ્રભાતનાં, ઝીલવા તાપ તો આકરા, શક્તિ દઈ ગઈ
Kiraṇō kumalāṁ prabhātanāṁ, jhīlavā tāpa tō ākarā, śakti daī gaī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1161 | Date: 06-Feb-1988

કિરણો કુમળાં પ્રભાતનાં, ઝીલવા તાપ તો આકરા, શક્તિ દઈ ગઈ

  No Audio

kiraṇō kumalāṁ prabhātanāṁ, jhīlavā tāpa tō ākarā, śakti daī gaī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-02-06 1988-02-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12650 કિરણો કુમળાં પ્રભાતનાં, ઝીલવા તાપ તો આકરા, શક્તિ દઈ ગઈ કિરણો કુમળાં પ્રભાતનાં, ઝીલવા તાપ તો આકરા, શક્તિ દઈ ગઈ

રાતની શાંત નિદ્રા, દિનભર ઝૂઝયા, તાજગી તો દઈ ગઈ

નિર્દોષ બાળનું નિરખતાં મુખ, થાક સંસારનો વિસરાવી ગઈ

મળતાં વાત્સલ્યનાં કિરણો, શક્તિ ખૂબ તો ભરી ગઈ

સંસારમાં છે બધું ભર્યું-ભર્યું, શોધતાં તો એ રહે મળી

ભૂખજ્ઞાન જ્યારે જાગે સાચી, શોધતાં એ પણ જાયે મળી

સાથ મળશે સાચો, લોભ હૈયેથી તો જાશે જ્યાં હટી

તેજ તો હૈયે રહેશે પથરાઈ, લાલસા દેશો જ્યાં ત્યાગી

દેખાશે સુંદર જગમાં બધું, દૃષ્ટિ તો જાશે જ્યાં બદલી

સંસારમાં તો છે બધું ભર્યું-ભર્યું, શોધતા તો રહે એ મળી

મીઠા જળનાં ઝરણાં વહે, ખારો સાગર પણ રહે ઘૂઘવી

હિંસક પશુની હિંસા જડે, નિર્દોષ નયનો મૃગનાં જાશે મળી

માનવમાં પાશવતા મળે, સંતોની સરળતા પણ જાશે મળી

ઊંચા-ઊંચા મહેલો પણ મળે, કાષ્ઠની ઝૂંપડી પણ જાશે મળી

સંસારમાં છે બધું ભર્યું-ભર્યું, શોધતાં તો એ જાશે મળી
View Original Increase Font Decrease Font


કિરણો કુમળાં પ્રભાતનાં, ઝીલવા તાપ તો આકરા, શક્તિ દઈ ગઈ

રાતની શાંત નિદ્રા, દિનભર ઝૂઝયા, તાજગી તો દઈ ગઈ

નિર્દોષ બાળનું નિરખતાં મુખ, થાક સંસારનો વિસરાવી ગઈ

મળતાં વાત્સલ્યનાં કિરણો, શક્તિ ખૂબ તો ભરી ગઈ

સંસારમાં છે બધું ભર્યું-ભર્યું, શોધતાં તો એ રહે મળી

ભૂખજ્ઞાન જ્યારે જાગે સાચી, શોધતાં એ પણ જાયે મળી

સાથ મળશે સાચો, લોભ હૈયેથી તો જાશે જ્યાં હટી

તેજ તો હૈયે રહેશે પથરાઈ, લાલસા દેશો જ્યાં ત્યાગી

દેખાશે સુંદર જગમાં બધું, દૃષ્ટિ તો જાશે જ્યાં બદલી

સંસારમાં તો છે બધું ભર્યું-ભર્યું, શોધતા તો રહે એ મળી

મીઠા જળનાં ઝરણાં વહે, ખારો સાગર પણ રહે ઘૂઘવી

હિંસક પશુની હિંસા જડે, નિર્દોષ નયનો મૃગનાં જાશે મળી

માનવમાં પાશવતા મળે, સંતોની સરળતા પણ જાશે મળી

ઊંચા-ઊંચા મહેલો પણ મળે, કાષ્ઠની ઝૂંપડી પણ જાશે મળી

સંસારમાં છે બધું ભર્યું-ભર્યું, શોધતાં તો એ જાશે મળી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kiraṇō kumalāṁ prabhātanāṁ, jhīlavā tāpa tō ākarā, śakti daī gaī

rātanī śāṁta nidrā, dinabhara jhūjhayā, tājagī tō daī gaī

nirdōṣa bālanuṁ nirakhatāṁ mukha, thāka saṁsāranō visarāvī gaī

malatāṁ vātsalyanāṁ kiraṇō, śakti khūba tō bharī gaī

saṁsāramāṁ chē badhuṁ bharyuṁ-bharyuṁ, śōdhatāṁ tō ē rahē malī

bhūkhajñāna jyārē jāgē sācī, śōdhatāṁ ē paṇa jāyē malī

sātha malaśē sācō, lōbha haiyēthī tō jāśē jyāṁ haṭī

tēja tō haiyē rahēśē patharāī, lālasā dēśō jyāṁ tyāgī

dēkhāśē suṁdara jagamāṁ badhuṁ, dr̥ṣṭi tō jāśē jyāṁ badalī

saṁsāramāṁ tō chē badhuṁ bharyuṁ-bharyuṁ, śōdhatā tō rahē ē malī

mīṭhā jalanāṁ jharaṇāṁ vahē, khārō sāgara paṇa rahē ghūghavī

hiṁsaka paśunī hiṁsā jaḍē, nirdōṣa nayanō mr̥ganāṁ jāśē malī

mānavamāṁ pāśavatā malē, saṁtōnī saralatā paṇa jāśē malī

ūṁcā-ūṁcā mahēlō paṇa malē, kāṣṭhanī jhūṁpaḍī paṇa jāśē malī

saṁsāramāṁ chē badhuṁ bharyuṁ-bharyuṁ, śōdhatāṁ tō ē jāśē malī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan,

He is saying…

Soft rays of early morning gives energy to deal with the harshness of the heat in the day.

Peaceful sleep of night gives freshness to deal with the whole day.

The smiling face of an innocent child makes one forget about the tiring world.

Upon receiving the rays of affection, one becomes stronger.

There is a lot filled in this world, it can be found only upon searching.

When hunger for knowledge arises truly, then it is also found upon searching.

True accomplice will be found, when the greed will dispel from the heart.

The brightness will spread in the heart, when temptations are removed from the heart.

Everything will look beautiful in the world, when attitude will change.

There is a lot filled in this world, it can be found only upon searching.

There are streams of pure water flowing, and there is an ocean filled with salty water too.

There is violence of violent animals, and there also can be seen the innocent eyes of a deer.

One can find devil ness of a human, and can also find simplicity of a saint.

Tall palaces can be found and huts are also found.

There is a lot filled in this world, it can be found only upon searching.

Kaka is explaining about the duality of this world. This world is full of contradiction. Kaka is enumerating this phenomenon by giving many examples. There is softness in the early morning rays and there is harshness of excruciating heat. There is innocence of a child and there is devilish tendency of a man. Life’s duality of positive and negative energy is found all the time. Kaka is urging us to focus towards the positivity, which is in abundance in this world. Kaka is also explaining that every energy has its own purpose to fulfil, like pure water of a stream and salty water of an ocean. The universal consciousness is coherent and cohesive.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1161 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...115911601161...Last