BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1161 | Date: 06-Feb-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

કિરણો કુમળા પ્રભાતના, ઝીલવા તાપ તો આકરાં, શક્તિ દઈ ગઈ

  No Audio

Kirado Kumla Prabhatna, Jilva Taap Toh Aakra, Shakti Dayi Gayi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-02-06 1988-02-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12650 કિરણો કુમળા પ્રભાતના, ઝીલવા તાપ તો આકરાં, શક્તિ દઈ ગઈ કિરણો કુમળા પ્રભાતના, ઝીલવા તાપ તો આકરાં, શક્તિ દઈ ગઈ
રાતની શાંત નિદ્રા, દિનભર ઝૂઝયાં, તાજગી તો દઈ ગઈ
નિર્દોષ બાળનું નિરખતાં મુખ, થાક સંસારનો વિસરાવી ગઈ
મળતાં વાત્સલ્યનાં કિરણો, શક્તિ ખૂબ તો ભરી ગઈ
સંસારમાં છે બધું ભર્યું ભર્યું, શોધતાં તો એ રહે મળી
ભૂખ જ્ઞાન જ્યારે જાગે સાચી, શોધતાં એ પણ જાયે મળી
સાથ મળશે સાચો, લોભ હૈયેથી તો જાશે જ્યાં હટી
તેજ તો હૈયે રહેશે પથરાઈ, લાલસા દેશો જ્યાં ત્યાગી
દેખાશે સુંદર જગમાં બધું, દૃષ્ટિ તો જાશે જ્યાં બદલી
સંસારમાં તો છે બધું ભર્યું ભર્યું, શોધતા તો રહે એ મળી
મીઠા જળના ઝરણાં વહે, ખારો સાગર પણ રહે ઘૂઘવી
હિંસક પશુની હિંસા જડે, નિર્દોષ નયનો મૃગના જાશે મળી
માનવમાં પાશવતા મળે, સંતોની સરળતા પણ જાશે મળી
ઊંચા ઊંચા મહેલો પણ મળે, કાષ્ઠની ઝૂંપડી પણ જાશે મળી
સંસારમાં છે બધું ભર્યું ભર્યું, શોધતાં તો એ જાશે મળી
Gujarati Bhajan no. 1161 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કિરણો કુમળા પ્રભાતના, ઝીલવા તાપ તો આકરાં, શક્તિ દઈ ગઈ
રાતની શાંત નિદ્રા, દિનભર ઝૂઝયાં, તાજગી તો દઈ ગઈ
નિર્દોષ બાળનું નિરખતાં મુખ, થાક સંસારનો વિસરાવી ગઈ
મળતાં વાત્સલ્યનાં કિરણો, શક્તિ ખૂબ તો ભરી ગઈ
સંસારમાં છે બધું ભર્યું ભર્યું, શોધતાં તો એ રહે મળી
ભૂખ જ્ઞાન જ્યારે જાગે સાચી, શોધતાં એ પણ જાયે મળી
સાથ મળશે સાચો, લોભ હૈયેથી તો જાશે જ્યાં હટી
તેજ તો હૈયે રહેશે પથરાઈ, લાલસા દેશો જ્યાં ત્યાગી
દેખાશે સુંદર જગમાં બધું, દૃષ્ટિ તો જાશે જ્યાં બદલી
સંસારમાં તો છે બધું ભર્યું ભર્યું, શોધતા તો રહે એ મળી
મીઠા જળના ઝરણાં વહે, ખારો સાગર પણ રહે ઘૂઘવી
હિંસક પશુની હિંસા જડે, નિર્દોષ નયનો મૃગના જાશે મળી
માનવમાં પાશવતા મળે, સંતોની સરળતા પણ જાશે મળી
ઊંચા ઊંચા મહેલો પણ મળે, કાષ્ઠની ઝૂંપડી પણ જાશે મળી
સંસારમાં છે બધું ભર્યું ભર્યું, શોધતાં તો એ જાશે મળી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kiraṇō kumalā prabhātanā, jhīlavā tāpa tō ākarāṁ, śakti daī gaī
rātanī śāṁta nidrā, dinabhara jhūjhayāṁ, tājagī tō daī gaī
nirdōṣa bālanuṁ nirakhatāṁ mukha, thāka saṁsāranō visarāvī gaī
malatāṁ vātsalyanāṁ kiraṇō, śakti khūba tō bharī gaī
saṁsāramāṁ chē badhuṁ bharyuṁ bharyuṁ, śōdhatāṁ tō ē rahē malī
bhūkha jñāna jyārē jāgē sācī, śōdhatāṁ ē paṇa jāyē malī
sātha malaśē sācō, lōbha haiyēthī tō jāśē jyāṁ haṭī
tēja tō haiyē rahēśē patharāī, lālasā dēśō jyāṁ tyāgī
dēkhāśē suṁdara jagamāṁ badhuṁ, dr̥ṣṭi tō jāśē jyāṁ badalī
saṁsāramāṁ tō chē badhuṁ bharyuṁ bharyuṁ, śōdhatā tō rahē ē malī
mīṭhā jalanā jharaṇāṁ vahē, khārō sāgara paṇa rahē ghūghavī
hiṁsaka paśunī hiṁsā jaḍē, nirdōṣa nayanō mr̥ganā jāśē malī
mānavamāṁ pāśavatā malē, saṁtōnī saralatā paṇa jāśē malī
ūṁcā ūṁcā mahēlō paṇa malē, kāṣṭhanī jhūṁpaḍī paṇa jāśē malī
saṁsāramāṁ chē badhuṁ bharyuṁ bharyuṁ, śōdhatāṁ tō ē jāśē malī

Explanation in English
In this Gujarati bhajan,
He is saying…
Soft rays of early morning gives energy to deal with the harshness of the heat in the day.
Peaceful sleep of night gives freshness to deal with the whole day.
The smiling face of an innocent child makes one forget about the tiring world.
Upon receiving the rays of affection, one becomes stronger.
There is a lot filled in this world, it can be found only upon searching.
When hunger for knowledge arises truly, then it is also found upon searching.
True accomplice will be found, when the greed will dispel from the heart.
The brightness will spread in the heart, when temptations are removed from the heart.
Everything will look beautiful in the world, when attitude will change.
There is a lot filled in this world, it can be found only upon searching.
There are streams of pure water flowing, and there is an ocean filled with salty water too.
There is violence of violent animals, and there also can be seen the innocent eyes of a deer.
One can find devil ness of a human, and can also find simplicity of a saint.
Tall palaces can be found and huts are also found.
There is a lot filled in this world, it can be found only upon searching.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining about the duality of this world. This world is full of contradiction. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is enumerating this phenomenon by giving many examples. There is softness in the early morning rays and there is harshness of excruciating heat. There is innocence of a child and there is devilish tendency of a man. Life’s duality of positive and negative energy is found all the time. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to focus towards the positivity, which is in abundance in this world. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is also explaining that every energy has its own purpose to fulfil, like pure water of a stream and salty water of an ocean. The universal consciousness is coherent and cohesive.

First...11611162116311641165...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall