Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1166 | Date: 11-Feb-1988
અજબ છે તું તો પ્રભુ, અજબ તો છે તારી સૃષ્ટિ
Ajaba chē tuṁ tō prabhu, ajaba tō chē tārī sr̥ṣṭi

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

Hymn No. 1166 | Date: 11-Feb-1988

અજબ છે તું તો પ્રભુ, અજબ તો છે તારી સૃષ્ટિ

  Audio

ajaba chē tuṁ tō prabhu, ajaba tō chē tārī sr̥ṣṭi

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

1988-02-11 1988-02-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12655 અજબ છે તું તો પ્રભુ, અજબ તો છે તારી સૃષ્ટિ અજબ છે તું તો પ્રભુ, અજબ તો છે તારી સૃષ્ટિ

અજબ છે માનવ રચના, છે અજબ તો એની જિંદગી

અજબ છે જાળ તો કર્મની, છે અજબ તો માયાની મોહિની

સુખદુઃખે રાખે પ્રભુ, તું તો સદા સૃષ્ટિને બાંધી

માનવને સર્વ શક્તિ દીધી, રહ્યો તોય અસહાય સમજી

કદી અહમે રહ્યો ડૂબી, સર્વ બંધન રહ્યો છે તોડી

મોંઘો માનવદેહ દીધો, કરવો સફળ ગયો એ ભૂલી

સુખદુઃખે રાખે પ્રભુ, તું તો સદા સૃષ્ટિને બાંધી

અશક્ય નથી કાંઈ તુજથી, રાખે સહુને તોય તડપાવી

કર્તા-હર્તા છે તું પોતે, રહે તોય સદા તું છુપાઈ

દૃશ્ય-અદૃશ્ય સર્વ કંઈ રહે, સદા તુજમાં સમાઈ

સુખદુઃખે સહુને રાખે પ્રભુ, સદા સાથે બાંધી
https://www.youtube.com/watch?v=R6ebd-me3BA
View Original Increase Font Decrease Font


અજબ છે તું તો પ્રભુ, અજબ તો છે તારી સૃષ્ટિ

અજબ છે માનવ રચના, છે અજબ તો એની જિંદગી

અજબ છે જાળ તો કર્મની, છે અજબ તો માયાની મોહિની

સુખદુઃખે રાખે પ્રભુ, તું તો સદા સૃષ્ટિને બાંધી

માનવને સર્વ શક્તિ દીધી, રહ્યો તોય અસહાય સમજી

કદી અહમે રહ્યો ડૂબી, સર્વ બંધન રહ્યો છે તોડી

મોંઘો માનવદેહ દીધો, કરવો સફળ ગયો એ ભૂલી

સુખદુઃખે રાખે પ્રભુ, તું તો સદા સૃષ્ટિને બાંધી

અશક્ય નથી કાંઈ તુજથી, રાખે સહુને તોય તડપાવી

કર્તા-હર્તા છે તું પોતે, રહે તોય સદા તું છુપાઈ

દૃશ્ય-અદૃશ્ય સર્વ કંઈ રહે, સદા તુજમાં સમાઈ

સુખદુઃખે સહુને રાખે પ્રભુ, સદા સાથે બાંધી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ajaba chē tuṁ tō prabhu, ajaba tō chē tārī sr̥ṣṭi

ajaba chē mānava racanā, chē ajaba tō ēnī jiṁdagī

ajaba chē jāla tō karmanī, chē ajaba tō māyānī mōhinī

sukhaduḥkhē rākhē prabhu, tuṁ tō sadā sr̥ṣṭinē bāṁdhī

mānavanē sarva śakti dīdhī, rahyō tōya asahāya samajī

kadī ahamē rahyō ḍūbī, sarva baṁdhana rahyō chē tōḍī

mōṁghō mānavadēha dīdhō, karavō saphala gayō ē bhūlī

sukhaduḥkhē rākhē prabhu, tuṁ tō sadā sr̥ṣṭinē bāṁdhī

aśakya nathī kāṁī tujathī, rākhē sahunē tōya taḍapāvī

kartā-hartā chē tuṁ pōtē, rahē tōya sadā tuṁ chupāī

dr̥śya-adr̥śya sarva kaṁī rahē, sadā tujamāṁ samāī

sukhaduḥkhē sahunē rākhē prabhu, sadā sāthē bāṁdhī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, he is reflecting on the play of the creator of this universe and his creation.

He is saying...

Remarkable that you are, O Almighty, remarkable is your universe too.

Remarkable is, your creation of a human, and remarkable is his life.

Remarkable is the net of Karmas (actions), and striking is the attraction of illusion.

O Almighty, you keep this universe connected together in the net of happiness and sadness.

You have given immense energy to humans, still they have remained feeling helpless always.

Humans remained drowned in their egos, and keep breaking all their limits.

You have given such invaluable human body, but he has forgotten to use it successfully.

O Almighty, you keep this universe connected together in the net of happiness and sadness.

O Almighty, nothing is impossible for you, still you keep everyone suffering.

You are the doer, still you remain in hiding. Being visible or being invisible is all part of you.

O Almighty, you keep this universe connected together in the net of happiness and sadness.

Kaka is introspecting about the play of the creator of this universe and his creation, a human being, and the relationships between the two. A marvellous creation of God is human being, who is blessed with unmatchable human body, immense energy and also with the net of Karmas (Law of cause and effect), an attachment to illusion. Which ultimately leads to suffering and cycle of happiness and sadness. Kaka is further reflecting that when nothing is impossible for the creator then why he is not stopping the ills of Karmas and sufferings. When God himself is the doer, then why he is tolerating humans’s uncontrollable behaviour and ego filled actions.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1166 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...116511661167...Last