Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1170 | Date: 13-Feb-1988
તારણહાર જેને તારે, કોઈ ન શકે એને ડુબાડી
Tāraṇahāra jēnē tārē, kōī na śakē ēnē ḍubāḍī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1170 | Date: 13-Feb-1988

તારણહાર જેને તારે, કોઈ ન શકે એને ડુબાડી

  No Audio

tāraṇahāra jēnē tārē, kōī na śakē ēnē ḍubāḍī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-02-13 1988-02-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12659 તારણહાર જેને તારે, કોઈ ન શકે એને ડુબાડી તારણહાર જેને તારે, કોઈ ન શકે એને ડુબાડી

મારણહાર તો જેને મારે, કોઈ ન શકે એને બચાવી

ડૂબતાને તો એ તારે, કિનારે આવેલાને પણ ડુબાડે

અંધકારે ઘેરાયેલાને પણ, પ્રકાશ એ તો આપે

પાંગળાને ભી ચલાવે, ચાલતાને ભી પાંગળા બનાવે

મૂંગાને ભી બોલાવે, બોલતાને ભી મૂંગા બનાવે

કૃપા એની બહુ તાવે, તાવીને તો શુદ્ધ બનાવે

દેવામાં કચાશ ના રાખે, અશક્યને પણ શક્ય બનાવે

મારે કે તારે, તોય હાથ એનો તો ના દેખાયે

હસતાને ભી રડાવે, રડતાને ભી તો એ હસાવે
View Original Increase Font Decrease Font


તારણહાર જેને તારે, કોઈ ન શકે એને ડુબાડી

મારણહાર તો જેને મારે, કોઈ ન શકે એને બચાવી

ડૂબતાને તો એ તારે, કિનારે આવેલાને પણ ડુબાડે

અંધકારે ઘેરાયેલાને પણ, પ્રકાશ એ તો આપે

પાંગળાને ભી ચલાવે, ચાલતાને ભી પાંગળા બનાવે

મૂંગાને ભી બોલાવે, બોલતાને ભી મૂંગા બનાવે

કૃપા એની બહુ તાવે, તાવીને તો શુદ્ધ બનાવે

દેવામાં કચાશ ના રાખે, અશક્યને પણ શક્ય બનાવે

મારે કે તારે, તોય હાથ એનો તો ના દેખાયે

હસતાને ભી રડાવે, રડતાને ભી તો એ હસાવે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tāraṇahāra jēnē tārē, kōī na śakē ēnē ḍubāḍī

māraṇahāra tō jēnē mārē, kōī na śakē ēnē bacāvī

ḍūbatānē tō ē tārē, kinārē āvēlānē paṇa ḍubāḍē

aṁdhakārē ghērāyēlānē paṇa, prakāśa ē tō āpē

pāṁgalānē bhī calāvē, cālatānē bhī pāṁgalā banāvē

mūṁgānē bhī bōlāvē, bōlatānē bhī mūṁgā banāvē

kr̥pā ēnī bahu tāvē, tāvīnē tō śuddha banāvē

dēvāmāṁ kacāśa nā rākhē, aśakyanē paṇa śakya banāvē

mārē kē tārē, tōya hātha ēnō tō nā dēkhāyē

hasatānē bhī raḍāvē, raḍatānē bhī tō ē hasāvē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan,

He is saying,

If the saviour (Almighty) saves someone, then no one else can drown him.

If the destroyer (Almighty) kills someone, then no one else can save him.

He (Almighty) can save the one who is already drowning, and he can also drown the one who has reached the shore.

He gives light to the one who is surrounded by utmost darkness.

He can make a lame person to walk and he can even make a Walker to stop and become lame.

He can make a speechless to talk and he can also make a talker to stop and become speechless.

His grace is in abundance and his grace makes one pure.

He doesn’t put limits in giving, he makes even impossible possible.

Either he destroys or he saves, but that hand is never seen.

He can make a smiling person cry and he can also make a weeper smile.

Kaka is explaining about the infinite power of Almighty and his limitless grace. Kaka is also explaining that the grace is showered upon a person who becomes worthy of his grace. Almighty is a protector, destroyer and our ultimate guide to live life worthy of his blessings. Kaka is urging us to have such thoughts, do such actions that bring us closer to Divine Consciousness.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1170 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...116811691170...Last