Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1172 | Date: 15-Feb-1988
મોત તો આવે વહેલું-મોડું, ના દે કોઈ એને રે તેડું
Mōta tō āvē vahēluṁ-mōḍuṁ, nā dē kōī ēnē rē tēḍuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1172 | Date: 15-Feb-1988

મોત તો આવે વહેલું-મોડું, ના દે કોઈ એને રે તેડું

  No Audio

mōta tō āvē vahēluṁ-mōḍuṁ, nā dē kōī ēnē rē tēḍuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-02-15 1988-02-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12661 મોત તો આવે વહેલું-મોડું, ના દે કોઈ એને રે તેડું મોત તો આવે વહેલું-મોડું, ના દે કોઈ એને રે તેડું

સર્જનહારનું છે એ તો તેડું, આવે એ તો વહેલું-મોડું

સૃષ્ટિ સર્જનથી આવતું રહેતું, કોઈને એણે ના છોડ્યું

સાચા-ખોટા ભેદ ન રાખ્યા, સહુને એકસરખું ભેટ્યું

આવતું રહે સહુની પાસ, કોઈ વિરલાએ એને સત્કાર્યું

વાત કરે ભલે સહુ મોટી, ભેટતાં એને સહુ ડર્યું

જન્મ્યા જે-જે જગમાં, સદા એને એ તો ભેટ્યું

રાખ્યા ન ભેદ એણે, છે એ તો હથિયાર સર્જનહારનું

થાકેલા-હારેલાનું તો છે એ સોનેરી સમણું

કોઈ એમાંથી કદી ન બચ્યું, આવે એ તો વહેલું મોડું
View Original Increase Font Decrease Font


મોત તો આવે વહેલું-મોડું, ના દે કોઈ એને રે તેડું

સર્જનહારનું છે એ તો તેડું, આવે એ તો વહેલું-મોડું

સૃષ્ટિ સર્જનથી આવતું રહેતું, કોઈને એણે ના છોડ્યું

સાચા-ખોટા ભેદ ન રાખ્યા, સહુને એકસરખું ભેટ્યું

આવતું રહે સહુની પાસ, કોઈ વિરલાએ એને સત્કાર્યું

વાત કરે ભલે સહુ મોટી, ભેટતાં એને સહુ ડર્યું

જન્મ્યા જે-જે જગમાં, સદા એને એ તો ભેટ્યું

રાખ્યા ન ભેદ એણે, છે એ તો હથિયાર સર્જનહારનું

થાકેલા-હારેલાનું તો છે એ સોનેરી સમણું

કોઈ એમાંથી કદી ન બચ્યું, આવે એ તો વહેલું મોડું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mōta tō āvē vahēluṁ-mōḍuṁ, nā dē kōī ēnē rē tēḍuṁ

sarjanahāranuṁ chē ē tō tēḍuṁ, āvē ē tō vahēluṁ-mōḍuṁ

sr̥ṣṭi sarjanathī āvatuṁ rahētuṁ, kōīnē ēṇē nā chōḍyuṁ

sācā-khōṭā bhēda na rākhyā, sahunē ēkasarakhuṁ bhēṭyuṁ

āvatuṁ rahē sahunī pāsa, kōī viralāē ēnē satkāryuṁ

vāta karē bhalē sahu mōṭī, bhēṭatāṁ ēnē sahu ḍaryuṁ

janmyā jē-jē jagamāṁ, sadā ēnē ē tō bhēṭyuṁ

rākhyā na bhēda ēṇē, chē ē tō hathiyāra sarjanahāranuṁ

thākēlā-hārēlānuṁ tō chē ē sōnērī samaṇuṁ

kōī ēmāṁthī kadī na bacyuṁ, āvē ē tō vahēluṁ mōḍuṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, he is shedding light on the ultimate truth of life,

He is saying...

Death definitely comes either early or late, though no one actually calls for it.

It is the call of a creator, it comes either early or late.

It is a big part of this universe, it doesn’t leave anyone.

It doesn’t differentiate between right and wrong, it embraces each and everyone.

It falls upon each and everyone, and few courageous ones actually welcome it.

Even though, many boast about it, but get scared while embracing it.

Whoever has taken birth in this world, they are embraced by it as well.

It hasn’t differentiate anyone, it is the weapon of the creator of this universe.

For those who are tired and defeated, it becomes a golden opportunity.

No one is saved from it, death comes either early or late.

Kaka is explaining about the fundamental phenomenon of life, that is death. The birth and the death are the two points in the line of infinite. It’s The Divinity that has given expression to this physical dimension, and it knows when this physical dimension will end. Everybody knows in their heart that they will die one day. Yet, as we are ill prepared, and there is fear and confusion. Kaka is urging us to see how life occurs in a flow and enjoy each and every moment of it. And, infuse liberating wisdom about death in our inner self.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1172 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...117111721173...Last