Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1184 | Date: 22-Feb-1988
નાનકડી આંખડીએ, દોટ આજે મોટી માંડી
Nānakaḍī āṁkhaḍīē, dōṭa ājē mōṭī māṁḍī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1184 | Date: 22-Feb-1988

નાનકડી આંખડીએ, દોટ આજે મોટી માંડી

  No Audio

nānakaḍī āṁkhaḍīē, dōṭa ājē mōṭī māṁḍī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-02-22 1988-02-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12673 નાનકડી આંખડીએ, દોટ આજે મોટી માંડી નાનકડી આંખડીએ, દોટ આજે મોટી માંડી

કરવા દર્શન વિશ્વનિયંતાનાં (2)

   આજ તો ખૂબ અધીરી બની

કરતાં દર્શન તો નિત્ય માયાનાં (2)

   માયામાં એ તો રીઢી બની

કરવા દર્શન તો માયાપતિનાં (2)

   આજ તો ખૂબ તલસી રહી

કીધા યત્નો, લેવા સાથ તો મનડાના (2)

   મનડે-મનડે ખૂબ નાચી રહી

હૈયાને ભી લીધું જ્યારે સાથમાં (2)

   દર્શન બીજાં એ તો ભૂલી

ચિત્ત સાથ લાગ્યું દેવા (2)

   દર્શન કાજે મશગૂલ બની

આંખમાં બીજું, હવે ના સમાતું (2)

   વિશ્વનિયંતાને ઢૂંઢી રહી

સોનાનો સૂરજ આજ એવો ઊગ્યો (2)

   દર્શન કાજે નીંદ તો એણે ત્યજી
View Original Increase Font Decrease Font


નાનકડી આંખડીએ, દોટ આજે મોટી માંડી

કરવા દર્શન વિશ્વનિયંતાનાં (2)

   આજ તો ખૂબ અધીરી બની

કરતાં દર્શન તો નિત્ય માયાનાં (2)

   માયામાં એ તો રીઢી બની

કરવા દર્શન તો માયાપતિનાં (2)

   આજ તો ખૂબ તલસી રહી

કીધા યત્નો, લેવા સાથ તો મનડાના (2)

   મનડે-મનડે ખૂબ નાચી રહી

હૈયાને ભી લીધું જ્યારે સાથમાં (2)

   દર્શન બીજાં એ તો ભૂલી

ચિત્ત સાથ લાગ્યું દેવા (2)

   દર્શન કાજે મશગૂલ બની

આંખમાં બીજું, હવે ના સમાતું (2)

   વિશ્વનિયંતાને ઢૂંઢી રહી

સોનાનો સૂરજ આજ એવો ઊગ્યો (2)

   દર્શન કાજે નીંદ તો એણે ત્યજી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nānakaḍī āṁkhaḍīē, dōṭa ājē mōṭī māṁḍī

karavā darśana viśvaniyaṁtānāṁ (2)

   āja tō khūba adhīrī banī

karatāṁ darśana tō nitya māyānāṁ (2)

   māyāmāṁ ē tō rīḍhī banī

karavā darśana tō māyāpatināṁ (2)

   āja tō khūba talasī rahī

kīdhā yatnō, lēvā sātha tō manaḍānā (2)

   manaḍē-manaḍē khūba nācī rahī

haiyānē bhī līdhuṁ jyārē sāthamāṁ (2)

   darśana bījāṁ ē tō bhūlī

citta sātha lāgyuṁ dēvā (2)

   darśana kājē maśagūla banī

āṁkhamāṁ bījuṁ, havē nā samātuṁ (2)

   viśvaniyaṁtānē ḍhūṁḍhī rahī

sōnānō sūraja āja ēvō ūgyō (2)

   darśana kājē nīṁda tō ēṇē tyajī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan,

He is saying…

My small eyes are finally looking long for the vision of the Creator of this world.

Today these eyes are really anxious for the vision of Almighty, which were regularly getting the vision of only illusion (focusing only on worldly matters).

These eyes have experience of only vision of the illusion. Now, they are waiting for the vision of the Creator of the illusion ( changing from ordinary consciousness to Divine consciousness).

Today, they are intensely longing for the vision and making all the efforts to include the mind in it.

Now, the eyes and mind are dancing to take the heart also together in their longing.

Forgetting all about other Visions, the inner consciousness (soul) is also rising for the vision of Almighty.

The eyes have become so engrossed in the longing of the Almighty that nothing else is seen by it.

They are just searching for the vision of the Creator of the illusion.

Such golden sun has risen today (awareness has dawned).

For the vision of the Almighty, the eyes have sacrificed the sleep also.

Kaka is explaining about the awareness that has risen for the vision of Almighty (Divine consciousness) in terms of the vision (eyes), emotions (heart), intellect (mind) and devotion (soul). The longing for Divine is emoted in every line of this bhajan.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1184 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...118311841185...Last