BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1189 | Date: 29-Feb-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

જાગે અંતરમાં વેગ વિકારના, ત્યારે તું ચેતી જાજે

  Audio

Jage Antarma Veg Vikarna, Tyare Tu Yeti Jaje

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)


1988-02-29 1988-02-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12678 જાગે અંતરમાં વેગ વિકારના, ત્યારે તું ચેતી જાજે જાગે અંતરમાં વેગ વિકારના, ત્યારે તું ચેતી જાજે
ના રહી ગફલતમાં, ના એમાં તો તું તણાઈ જાજે
રહેશે ગફલતમાં, એમાં તણાઈ જાશે
નીકળવું બહાર તારું મુશ્કેલ તો થાશે - જાગે...
આવેગો કેવા ને ક્યારે જાગે ના સમજાશે
પાણી પહેલાં પાળ તો એમાં તું બાંધજે - જાગે...
તણાશે એમાં, દર્શન દુર્લભ સુખના થાશે
સુખ કાજે તો દોટ તારી, નિષ્ફળ જાશે - જાગે...
ઝાંઝવાના જળ જેવા સુખ એ તો દેખાડશે
પ્યાસ સુખની તારી, અધૂરી તો રહી જાશે - જાગે...
પડયો કાદવમાં જ્યાં, ઊંડો ને ઊંડો ઉતરી જાશે
તરફડશે ઘણો, મુશ્કેલીથી તો બહાર નીકળાશે - જાગે...
લઈ અનુભવ એમાં જો તું નહીં જાગે
દેહ માનવનો તારો તો એળે જાશે - જાગે...
https://www.youtube.com/watch?v=XknZGXxJJs8
Gujarati Bhajan no. 1189 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જાગે અંતરમાં વેગ વિકારના, ત્યારે તું ચેતી જાજે
ના રહી ગફલતમાં, ના એમાં તો તું તણાઈ જાજે
રહેશે ગફલતમાં, એમાં તણાઈ જાશે
નીકળવું બહાર તારું મુશ્કેલ તો થાશે - જાગે...
આવેગો કેવા ને ક્યારે જાગે ના સમજાશે
પાણી પહેલાં પાળ તો એમાં તું બાંધજે - જાગે...
તણાશે એમાં, દર્શન દુર્લભ સુખના થાશે
સુખ કાજે તો દોટ તારી, નિષ્ફળ જાશે - જાગે...
ઝાંઝવાના જળ જેવા સુખ એ તો દેખાડશે
પ્યાસ સુખની તારી, અધૂરી તો રહી જાશે - જાગે...
પડયો કાદવમાં જ્યાં, ઊંડો ને ઊંડો ઉતરી જાશે
તરફડશે ઘણો, મુશ્કેલીથી તો બહાર નીકળાશે - જાગે...
લઈ અનુભવ એમાં જો તું નહીં જાગે
દેહ માનવનો તારો તો એળે જાશે - જાગે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jāgē aṁtaramāṁ vēga vikāranā, tyārē tuṁ cētī jājē
nā rahī gaphalatamāṁ, nā ēmāṁ tō tuṁ taṇāī jājē
rahēśē gaphalatamāṁ, ēmāṁ taṇāī jāśē
nīkalavuṁ bahāra tāruṁ muśkēla tō thāśē - jāgē...
āvēgō kēvā nē kyārē jāgē nā samajāśē
pāṇī pahēlāṁ pāla tō ēmāṁ tuṁ bāṁdhajē - jāgē...
taṇāśē ēmāṁ, darśana durlabha sukhanā thāśē
sukha kājē tō dōṭa tārī, niṣphala jāśē - jāgē...
jhāṁjhavānā jala jēvā sukha ē tō dēkhāḍaśē
pyāsa sukhanī tārī, adhūrī tō rahī jāśē - jāgē...
paḍayō kādavamāṁ jyāṁ, ūṁḍō nē ūṁḍō utarī jāśē
taraphaḍaśē ghaṇō, muśkēlīthī tō bahāra nīkalāśē - jāgē...
laī anubhava ēmāṁ jō tuṁ nahīṁ jāgē
dēha mānavanō tārō tō ēlē jāśē - jāgē...

Explanation in English
In this Gujarati bhajan,
He is saying…
When there is an acceleration of wrong thoughts in the heart, then be alert at that time.
Don't be careless and get carried away, if there will be carelessness you will be drifted in those wrong thoughts.
It will be very difficult for you to get out, when there is acceleration of wrong thoughts in your heart.
How and when the impulses will come, even you won't be able to understand.
Build a wall (control) before the water level increases (thoughts become beyond control), when there is acceleration of wrong thoughts in your heart.
If you are pulled towards it, you will rarely get the vision of happiness.
Your race towards happiness will fail, when there is acceleration of wrong thoughts in your heart.
It will show you a mirage of happiness, your thirst for happiness will not be quenched, when there is acceleration of wrong thoughts in your heart.
If your legs are caught in the dirt (wrong direction), you will just slip deeper inside, you will be agonised and with lot of struggle you will be able to come out if it,
when there is acceleration of wrong thoughts in the heart.
With this experience, if you don’t wake up (become aware), this human body that you have been given that will be futile and wasted.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining about the clarity of thoughts in this bhajan. A human is gifted with the mind which is able to think, analyse and decide. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining about the catastrophic effect of having wrong thoughts, and endless thoughts leading towards wrong action and the impact of it in our search for true happiness in life. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to control our thoughts. Overthinking and over analysing is not creating any positive impact on our lives, it is just making us feel overwhelmed and over burdened with the situation that we may be facing.

First...11861187118811891190...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall