Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1192 | Date: 02-Mar-1988
નથી શબ્દો પૂરા મારી પાસે માડી, વર્ણવાને ગુણો તારા
Nathī śabdō pūrā mārī pāsē māḍī, varṇavānē guṇō tārā

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1192 | Date: 02-Mar-1988

નથી શબ્દો પૂરા મારી પાસે માડી, વર્ણવાને ગુણો તારા

  No Audio

nathī śabdō pūrā mārī pāsē māḍī, varṇavānē guṇō tārā

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-03-02 1988-03-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12681 નથી શબ્દો પૂરા મારી પાસે માડી, વર્ણવાને ગુણો તારા નથી શબ્દો પૂરા મારી પાસે માડી, વર્ણવાને ગુણો તારા

નથી ભરી શકતો ભાવો પૂરા માડી, માનવા ઉપકાર તારા

દીધું તેં ઘણું, લાગે ઓછું, ઊભો ફેલાવી હાથ તો મારા

તોય ના મુખ તો તેં ફેરવી લીધું, ભર્યા હાથ સદાય મારા

જગે સાંભળી ના ફરિયાદ મારી, દીધા કાન તેં તો તારા

કહું ના કહું, સમજે ત્યાં તું પૂરું, કરવાં વખાણ શા તારાં

કરતાં ગુણો યાદ તારા, આવે ભરાઈ તો હૈયાં અમારાં

ઊભરાતા હૈયે, ના નીકળે શબ્દો, વાંચી લેજે ભાવો અમારા

એક નહિ, અનેક ગુણો છે તારા, શબ્દો થંભી જાયે અમારા

શક્તિ સીમિત છે અમારી માડી, કરવાં વખાણ ક્યાંથી તારાં
View Original Increase Font Decrease Font


નથી શબ્દો પૂરા મારી પાસે માડી, વર્ણવાને ગુણો તારા

નથી ભરી શકતો ભાવો પૂરા માડી, માનવા ઉપકાર તારા

દીધું તેં ઘણું, લાગે ઓછું, ઊભો ફેલાવી હાથ તો મારા

તોય ના મુખ તો તેં ફેરવી લીધું, ભર્યા હાથ સદાય મારા

જગે સાંભળી ના ફરિયાદ મારી, દીધા કાન તેં તો તારા

કહું ના કહું, સમજે ત્યાં તું પૂરું, કરવાં વખાણ શા તારાં

કરતાં ગુણો યાદ તારા, આવે ભરાઈ તો હૈયાં અમારાં

ઊભરાતા હૈયે, ના નીકળે શબ્દો, વાંચી લેજે ભાવો અમારા

એક નહિ, અનેક ગુણો છે તારા, શબ્દો થંભી જાયે અમારા

શક્તિ સીમિત છે અમારી માડી, કરવાં વખાણ ક્યાંથી તારાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nathī śabdō pūrā mārī pāsē māḍī, varṇavānē guṇō tārā

nathī bharī śakatō bhāvō pūrā māḍī, mānavā upakāra tārā

dīdhuṁ tēṁ ghaṇuṁ, lāgē ōchuṁ, ūbhō phēlāvī hātha tō mārā

tōya nā mukha tō tēṁ phēravī līdhuṁ, bharyā hātha sadāya mārā

jagē sāṁbhalī nā phariyāda mārī, dīdhā kāna tēṁ tō tārā

kahuṁ nā kahuṁ, samajē tyāṁ tuṁ pūruṁ, karavāṁ vakhāṇa śā tārāṁ

karatāṁ guṇō yāda tārā, āvē bharāī tō haiyāṁ amārāṁ

ūbharātā haiyē, nā nīkalē śabdō, vāṁcī lējē bhāvō amārā

ēka nahi, anēka guṇō chē tārā, śabdō thaṁbhī jāyē amārā

śakti sīmita chē amārī māḍī, karavāṁ vakhāṇa kyāṁthī tārāṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati prayer bhajan, he is singing praises in the glory of Divine Mother’s virtues.

He is praying…

I do not have enough words to describe your virtues, O Divine Mother.

I can not fill enough emotions in expressing my gratitude to you, O Divine Mother.

You have given so much, still I find it less, and stand in front of you asking for more. Still, you do not turn your face away, and keep on giving.

When no one else listens to me, you offer your ears to me and listen.

Whether I tell or not, still, you understand everything, what do I say in your praises !

Remembering your virtues, my heart is overwhelmed.

With overwhelmed heart, I am not able to express in words, please read my emotions, O Mother.

Not just one, countless are your virtues, my words are not enough to express.

I do not have enough strength to express your virtues.

In this devotional bhajan, Kaka is explaining that he is finding himself with lack of words to describe the countless virtues of Divine Mother. And, he s overwhelmed with emotions trying to express his gratitude.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1192 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...119211931194...Last