Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1199 | Date: 07-Mar-1988
ડર તો હૈયે સદાય જેને ભર્યો રહે
Ḍara tō haiyē sadāya jēnē bharyō rahē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1199 | Date: 07-Mar-1988

ડર તો હૈયે સદાય જેને ભર્યો રહે

  No Audio

ḍara tō haiyē sadāya jēnē bharyō rahē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1988-03-07 1988-03-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12688 ડર તો હૈયે સદાય જેને ભર્યો રહે ડર તો હૈયે સદાય જેને ભર્યો રહે

સુખ તો સદા, એનાથી દોઢ ગાંવ દૂર રહે

પળે-પળે ક્રોધમાં સદા જે જલતો રહે - સુખ...

વેર તો હૈયે સદાય જેના, સળગતું રહે - સુખ...

કામવાસનાથી હૈયું જેનું સદા, ભર્યું રહે - સુખ...

લાલસાથી હૈયું જેનું સદા, રગદોળાઈ રહે - સુખ...

પુણ્યથી તો જે સદા ભાગતો રહે - સુખ...

માયામાં હૈયું જેનું, ભર્યું-ભર્યું રહે - સુખ...

હિંસામાં હૈયું જેનું સદા લપેટાઈ રહે - સુખ...

ઈર્ષ્યામાં આંખો જેની સદા જલતી રહે - સુખ...

સંયમ ને તપથી સદા જે વંચિત રહે - સુખ...
View Original Increase Font Decrease Font


ડર તો હૈયે સદાય જેને ભર્યો રહે

સુખ તો સદા, એનાથી દોઢ ગાંવ દૂર રહે

પળે-પળે ક્રોધમાં સદા જે જલતો રહે - સુખ...

વેર તો હૈયે સદાય જેના, સળગતું રહે - સુખ...

કામવાસનાથી હૈયું જેનું સદા, ભર્યું રહે - સુખ...

લાલસાથી હૈયું જેનું સદા, રગદોળાઈ રહે - સુખ...

પુણ્યથી તો જે સદા ભાગતો રહે - સુખ...

માયામાં હૈયું જેનું, ભર્યું-ભર્યું રહે - સુખ...

હિંસામાં હૈયું જેનું સદા લપેટાઈ રહે - સુખ...

ઈર્ષ્યામાં આંખો જેની સદા જલતી રહે - સુખ...

સંયમ ને તપથી સદા જે વંચિત રહે - સુખ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ḍara tō haiyē sadāya jēnē bharyō rahē

sukha tō sadā, ēnāthī dōḍha gāṁva dūra rahē

palē-palē krōdhamāṁ sadā jē jalatō rahē - sukha...

vēra tō haiyē sadāya jēnā, salagatuṁ rahē - sukha...

kāmavāsanāthī haiyuṁ jēnuṁ sadā, bharyuṁ rahē - sukha...

lālasāthī haiyuṁ jēnuṁ sadā, ragadōlāī rahē - sukha...

puṇyathī tō jē sadā bhāgatō rahē - sukha...

māyāmāṁ haiyuṁ jēnuṁ, bharyuṁ-bharyuṁ rahē - sukha...

hiṁsāmāṁ haiyuṁ jēnuṁ sadā lapēṭāī rahē - sukha...

īrṣyāmāṁ āṁkhō jēnī sadā jalatī rahē - sukha...

saṁyama nē tapathī sadā jē vaṁcita rahē - sukha...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan,

He is saying…

A person who is always fearful in his heart,

The happiness stays away from him.

A person who is always burning in anger,

The happiness stays away from him.

A person who is always burning in animosity,

The happiness stays away from him.

A person whose heart is filled with lust and desires all the time,

The happiness stays away from him.

A person whose heart is filled with greed,

The happiness stays away from him.

A person who runs away from the path of virtues,

The happiness stays away from him.

A person who is always indulging in illusion,

The happiness stays away from him.

A person who is involved in violence,

The happiness stays away from him.

A person whose eyes are burning with jealousy,

The happiness stays away from him.

A person who doesn’t follow a path of discipline and penance,

The happiness stays away from him.

Kaka is giving the formula for eternal happiness in this bhajan. A person can remain eternally happy only when he is free of anger, animosity, jealousy, desires, greed and violence. When an individual follows a path of discipline and restraint and makes efforts towards penance and devotion, then he will be able to connect with Divine and find eternal peace and happiness.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1199 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...119811991200...Last