Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1200 | Date: 09-Mar-1988
ગઈ છે ખોવાઈ શાંતિ તુજ હૈયાની
Gaī chē khōvāī śāṁti tuja haiyānī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1200 | Date: 09-Mar-1988

ગઈ છે ખોવાઈ શાંતિ તુજ હૈયાની

  No Audio

gaī chē khōvāī śāṁti tuja haiyānī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-03-09 1988-03-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12689 ગઈ છે ખોવાઈ શાંતિ તુજ હૈયાની ગઈ છે ખોવાઈ શાંતિ તુજ હૈયાની

   શોધ એની, બહાર તું કેમ કરે

મૂળ તો રહ્યાં છે સદા એનાં તુજમાં

   શોધી, નિર્મૂળ એને જો નહિ કરે

વાસનાથી હૈયું તારું જ્યાં ભર્યું રહે

   શા કાજે દુર્લક્ષ એનું કરે

જો શાંત એને તું નહિ કરે

   આશાંતિ હૈયે તો સદા જોર કરે

મંથને-મંથને વિષ તો ઉપર આવે

   ઊતરશે નહિ ઊંડો અંતરે, અમૃત નહિ જડે

પ્રેમનું જળ હૈયે જો તું નહિ ભરે

   હૈયાનો અગ્નિ તો નહિ શમે
View Original Increase Font Decrease Font


ગઈ છે ખોવાઈ શાંતિ તુજ હૈયાની

   શોધ એની, બહાર તું કેમ કરે

મૂળ તો રહ્યાં છે સદા એનાં તુજમાં

   શોધી, નિર્મૂળ એને જો નહિ કરે

વાસનાથી હૈયું તારું જ્યાં ભર્યું રહે

   શા કાજે દુર્લક્ષ એનું કરે

જો શાંત એને તું નહિ કરે

   આશાંતિ હૈયે તો સદા જોર કરે

મંથને-મંથને વિષ તો ઉપર આવે

   ઊતરશે નહિ ઊંડો અંતરે, અમૃત નહિ જડે

પ્રેમનું જળ હૈયે જો તું નહિ ભરે

   હૈયાનો અગ્નિ તો નહિ શમે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

gaī chē khōvāī śāṁti tuja haiyānī

   śōdha ēnī, bahāra tuṁ kēma karē

mūla tō rahyāṁ chē sadā ēnāṁ tujamāṁ

   śōdhī, nirmūla ēnē jō nahi karē

vāsanāthī haiyuṁ tāruṁ jyāṁ bharyuṁ rahē

   śā kājē durlakṣa ēnuṁ karē

jō śāṁta ēnē tuṁ nahi karē

   āśāṁti haiyē tō sadā jōra karē

maṁthanē-maṁthanē viṣa tō upara āvē

   ūtaraśē nahi ūṁḍō aṁtarē, amr̥ta nahi jaḍē

prēmanuṁ jala haiyē jō tuṁ nahi bharē

   haiyānō agni tō nahi śamē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan,

He is saying…

The peace of heart is gone in hiding, why do you search for it outside?

The roots of it is always within you, why don’t you uproot it from inside?

Your heart is filled with desires, why do you overlook them?

If you don’t calm the desires in your heart, then unrest will always rule your heart.

Upon churning, the poison of your desires will come up first, if you don’t churn deep enough then nectar will not be found.

If you don’t feel your heart with love, then the fire (unrest) of heart will never die.

In this very simple bhajan, Kaka is explaining about the fundamental phenomenon of our lives in today’s situation.

Kaka is explaining that the peace of mind that we all search for and long for is only within us, in our attitude, in our satisfaction, in our emotions, in our connection with Almighty, in our feelings of gratitude and in emotions of Love. Kaka is explaining that we search for the peace, the calm, the joy in external factors, which creates even more desires and brings even more unhappiness and unrest. Kaka is urging us to uproot our deep rooted desires and fill the heart with love, which will make us connect with peace in most natural way effortlessly.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1200 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...119811991200...Last