BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1200 | Date: 09-Mar-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

ગઈ છે ખોવાઈ શાંતી તુજ હૈયાની

  No Audio

Gayi Che Khovai Shanti Tujh Haiyani

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-03-09 1988-03-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12689 ગઈ છે ખોવાઈ શાંતી તુજ હૈયાની ગઈ છે ખોવાઈ શાંતી તુજ હૈયાની
શોધ એની, બહાર તું કેમ કરે
મૂળ તો રહ્યા છે સદા એના તુજમાં
શોધી નિર્મૂળ એને જો નહિ કરે
વાસનાથી હૈયું તારું જ્યાં ભર્યું રહે
શા કાજે દુર્લક્ષ એનું કરે
જો શાંત એને તું નહિ કરે
આશાંતિ હૈયે તો સદા જોર કરે
મંથને મંથને વિષ તો ઉપર આવે
ઉતરશે નહિ ઊંડો અંતરે, અમૃત નહિ જડે
પ્રેમનું જળ હૈયે જો તું નહિ ભરે
હૈયાનો અગ્નિ તો નહિ શમે
Gujarati Bhajan no. 1200 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ગઈ છે ખોવાઈ શાંતી તુજ હૈયાની
શોધ એની, બહાર તું કેમ કરે
મૂળ તો રહ્યા છે સદા એના તુજમાં
શોધી નિર્મૂળ એને જો નહિ કરે
વાસનાથી હૈયું તારું જ્યાં ભર્યું રહે
શા કાજે દુર્લક્ષ એનું કરે
જો શાંત એને તું નહિ કરે
આશાંતિ હૈયે તો સદા જોર કરે
મંથને મંથને વિષ તો ઉપર આવે
ઉતરશે નહિ ઊંડો અંતરે, અમૃત નહિ જડે
પ્રેમનું જળ હૈયે જો તું નહિ ભરે
હૈયાનો અગ્નિ તો નહિ શમે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
gaī chē khōvāī śāṁtī tuja haiyānī
śōdha ēnī, bahāra tuṁ kēma karē
mūla tō rahyā chē sadā ēnā tujamāṁ
śōdhī nirmūla ēnē jō nahi karē
vāsanāthī haiyuṁ tāruṁ jyāṁ bharyuṁ rahē
śā kājē durlakṣa ēnuṁ karē
jō śāṁta ēnē tuṁ nahi karē
āśāṁti haiyē tō sadā jōra karē
maṁthanē maṁthanē viṣa tō upara āvē
utaraśē nahi ūṁḍō aṁtarē, amr̥ta nahi jaḍē
prēmanuṁ jala haiyē jō tuṁ nahi bharē
haiyānō agni tō nahi śamē

Explanation in English
In this Gujarati bhajan,
He is saying…
The peace of heart is gone in hiding, why do you search for it outside?
The roots of it is always within you, why don’t you uproot it from inside?
Your heart is filled with desires, why do you overlook them?
If you don’t calm the desires in your heart, then unrest will always rule your heart.
Upon churning, the poison of your desires will come up first, if you don’t churn deep enough then nectar will not be found.
If you don’t feel your heart with love, then the fire (unrest) of heart will never die.
In this very simple bhajan, Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining about the fundamental phenomenon of our lives in today’s situation.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that the peace of mind that we all search for and long for is only within us, in our attitude, in our satisfaction, in our emotions, in our connection with Almighty, in our feelings of gratitude and in emotions of Love. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that we search for the peace, the calm, the joy in external factors, which creates even more desires and brings even more unhappiness and unrest. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to uproot our deep rooted desires and fill the heart with love, which will make us connect with peace in most natural way effortlessly.

First...11961197119811991200...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall