Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1203 | Date: 11-Mar-1988
તારા વિચારો ને યાદથી માડી, ઘડવી છે મૂર્તિ તારી મારા હૈયામાં
Tārā vicārō nē yādathī māḍī, ghaḍavī chē mūrti tārī mārā haiyāmāṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1203 | Date: 11-Mar-1988

તારા વિચારો ને યાદથી માડી, ઘડવી છે મૂર્તિ તારી મારા હૈયામાં

  No Audio

tārā vicārō nē yādathī māḍī, ghaḍavī chē mūrti tārī mārā haiyāmāṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-03-11 1988-03-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12692 તારા વિચારો ને યાદથી માડી, ઘડવી છે મૂર્તિ તારી મારા હૈયામાં તારા વિચારો ને યાદથી માડી, ઘડવી છે મૂર્તિ તારી મારા હૈયામાં

ઘડવી છે રે માડી, એમાં સુંદર તારી આંખ - રે માડી મારા હૈયામાં

ઘડવું છે રે માડી, એમાં સુંદર તન ને મુખ - રે માડી મારા હૈયામાં

ઘડવા છે રે માડી, એમાં સુંદર પગ ને હાથ - રે માડી મારા હૈયામાં

ઓઢાડવી છે રે નિર્મળ મનની ચૂંદડી રે માત - રે માડી મારા હૈયામાં

કરવા એને રે પ્રેમના કંકુ કેરા ચાંદલા રે માત - રે માડી મારા હૈયામાં

ધરવા છે એને રે પ્રેમથી, પ્રેમના થાળ રે માડી - રે માડી મારા હૈયામાં

નિરખી રહેવું છે, નિરખી તને સદાય રે માત - રે માડી મારા હૈયામાં

કરવી છે નિત્ય પ્રદક્ષિણા તારી ત્યાં તો માત - રે માડી મારા હૈયામાં

ઘડવી છે મજબૂત મૂર્તિ એવી, ભલે કાળ ને આફત ટકરાય - રે માડી મારા હૈયામાં
View Original Increase Font Decrease Font


તારા વિચારો ને યાદથી માડી, ઘડવી છે મૂર્તિ તારી મારા હૈયામાં

ઘડવી છે રે માડી, એમાં સુંદર તારી આંખ - રે માડી મારા હૈયામાં

ઘડવું છે રે માડી, એમાં સુંદર તન ને મુખ - રે માડી મારા હૈયામાં

ઘડવા છે રે માડી, એમાં સુંદર પગ ને હાથ - રે માડી મારા હૈયામાં

ઓઢાડવી છે રે નિર્મળ મનની ચૂંદડી રે માત - રે માડી મારા હૈયામાં

કરવા એને રે પ્રેમના કંકુ કેરા ચાંદલા રે માત - રે માડી મારા હૈયામાં

ધરવા છે એને રે પ્રેમથી, પ્રેમના થાળ રે માડી - રે માડી મારા હૈયામાં

નિરખી રહેવું છે, નિરખી તને સદાય રે માત - રે માડી મારા હૈયામાં

કરવી છે નિત્ય પ્રદક્ષિણા તારી ત્યાં તો માત - રે માડી મારા હૈયામાં

ઘડવી છે મજબૂત મૂર્તિ એવી, ભલે કાળ ને આફત ટકરાય - રે માડી મારા હૈયામાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tārā vicārō nē yādathī māḍī, ghaḍavī chē mūrti tārī mārā haiyāmāṁ

ghaḍavī chē rē māḍī, ēmāṁ suṁdara tārī āṁkha - rē māḍī mārā haiyāmāṁ

ghaḍavuṁ chē rē māḍī, ēmāṁ suṁdara tana nē mukha - rē māḍī mārā haiyāmāṁ

ghaḍavā chē rē māḍī, ēmāṁ suṁdara paga nē hātha - rē māḍī mārā haiyāmāṁ

ōḍhāḍavī chē rē nirmala mananī cūṁdaḍī rē māta - rē māḍī mārā haiyāmāṁ

karavā ēnē rē prēmanā kaṁku kērā cāṁdalā rē māta - rē māḍī mārā haiyāmāṁ

dharavā chē ēnē rē prēmathī, prēmanā thāla rē māḍī - rē māḍī mārā haiyāmāṁ

nirakhī rahēvuṁ chē, nirakhī tanē sadāya rē māta - rē māḍī mārā haiyāmāṁ

karavī chē nitya pradakṣiṇā tārī tyāṁ tō māta - rē māḍī mārā haiyāmāṁ

ghaḍavī chē majabūta mūrti ēvī, bhalē kāla nē āphata ṭakarāya - rē māḍī mārā haiyāmāṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this wonderful Gujarati Bhajan Kakaji is deeply engrossed in the love and worship of the Divine Mother. The heights of his love has risen to such an extent that he wants to carve the Divine Mother's idol in his heart.

Kakaji engrossed says

Remembering you in my thoughts O'Mother, want to make an idol of you in my heart.

I want to carve O'Mother, your beautiful eye's O'Mother in my heart.

I want to carve O'Mother, your beautiful face in my heart.

I want to carve O'Mother, your beautiful legs and hands O'Mother in my heart.

I want to put on you the compassionate chunri (cloak) of my mind O'Mother in my heart.

I want to put the dot of vermilion on your forehead to show my respect to you O'Mother in my heart.

I want to carry it with love, I have prepared a plate

of love O'Mother in my heart.

I just want to watch you, just overview you always O'Mother in my heart.

I want to do a regular nitya pradakshina (worshipping by taking rounds of the Divine) of yours O'Mother in my heart.

So I want to make a strong idol of you, even if calamity befalls time, so that it cannot be erased iO'Mother in my heart.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1203 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...120112021203...Last