Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1210 | Date: 17-Mar-1988
આવો-આવો હે જગજનની માત, તમે હવે આવોને
Āvō-āvō hē jagajananī māta, tamē havē āvōnē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 1210 | Date: 17-Mar-1988

આવો-આવો હે જગજનની માત, તમે હવે આવોને

  No Audio

āvō-āvō hē jagajananī māta, tamē havē āvōnē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1988-03-17 1988-03-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12699 આવો-આવો હે જગજનની માત, તમે હવે આવોને આવો-આવો હે જગજનની માત, તમે હવે આવોને

રહ્યાં છે ખાલી આંસુઓ, હવે સત્કારવાને કાજ - તમે...

અંતરનો તમે સાંભળોને મારો તો સાદ - તમે...

તમે તો છો દીનદયાળુ ને કૃપાળુ માત - તમે...

રાખતાં નથી તમે તો અંતરથી ભેદભાવ - તમે...

પૂર્ણ પ્રેમે તો તમે પ્રકાશો, ભક્તકાજે છો પ્રેમાળ - તમે...

વાર ન કરશો તમે, હવે આવો ને તમે તત્કાળ - તમે...

થાક્યા છીએ અમે તો, ખાઈને માયાતણો રે માર - તમે...

તમે તો છો માડી, સારા સંસારનો પણ સાર - તમે...

તમે તો સદા પહોંચો છો ભક્તોને દ્વાર - તમે...

થાશે અમારાં સર્વે કામ, આવશો જ્યાં એક વાર - તમે...
View Original Increase Font Decrease Font


આવો-આવો હે જગજનની માત, તમે હવે આવોને

રહ્યાં છે ખાલી આંસુઓ, હવે સત્કારવાને કાજ - તમે...

અંતરનો તમે સાંભળોને મારો તો સાદ - તમે...

તમે તો છો દીનદયાળુ ને કૃપાળુ માત - તમે...

રાખતાં નથી તમે તો અંતરથી ભેદભાવ - તમે...

પૂર્ણ પ્રેમે તો તમે પ્રકાશો, ભક્તકાજે છો પ્રેમાળ - તમે...

વાર ન કરશો તમે, હવે આવો ને તમે તત્કાળ - તમે...

થાક્યા છીએ અમે તો, ખાઈને માયાતણો રે માર - તમે...

તમે તો છો માડી, સારા સંસારનો પણ સાર - તમે...

તમે તો સદા પહોંચો છો ભક્તોને દ્વાર - તમે...

થાશે અમારાં સર્વે કામ, આવશો જ્યાં એક વાર - તમે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āvō-āvō hē jagajananī māta, tamē havē āvōnē

rahyāṁ chē khālī āṁsuō, havē satkāravānē kāja - tamē...

aṁtaranō tamē sāṁbhalōnē mārō tō sāda - tamē...

tamē tō chō dīnadayālu nē kr̥pālu māta - tamē...

rākhatāṁ nathī tamē tō aṁtarathī bhēdabhāva - tamē...

pūrṇa prēmē tō tamē prakāśō, bhaktakājē chō prēmāla - tamē...

vāra na karaśō tamē, havē āvō nē tamē tatkāla - tamē...

thākyā chīē amē tō, khāīnē māyātaṇō rē māra - tamē...

tamē tō chō māḍī, sārā saṁsāranō paṇa sāra - tamē...

tamē tō sadā pahōṁcō chō bhaktōnē dvāra - tamē...

thāśē amārāṁ sarvē kāma, āvaśō jyāṁ ēka vāra - tamē...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is in prayers and calling the Divine Mother

Kakaji worships

He is calling the dear Divine Mother now atleast you come

There are only tears left now, it's time for you to entertain.

Listen to my inner conscious, It always cries for you.

You are the kind and compassionate mother.

You do not keep any discrimination, within your heart.

Being fully involved in love with you, for your devotee you are a source of energy giving light.

Now do not take time, come immediately at once.

I am tired of getting hit by the illusions.

You are the essence of a good, happy, graceful world.

You are the one who always reaches at the gate of the devotees.

Kakaji pleads to the Divine Mother to come so that all our work shall be done once you come. As the Divine Mother's arrival is so auspicious that all the incomplete work shall be done.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1210 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...121012111212...Last