BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1210 | Date: 17-Mar-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

આવો આવો હે જગજનની માત, તમે હવે આવોને

  No Audio

Aavo Aavo Hey Jagjanani Maat, Tame Have Aavone

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1988-03-17 1988-03-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12699 આવો આવો હે જગજનની માત, તમે હવે આવોને આવો આવો હે જગજનની માત, તમે હવે આવોને
રહ્યા છે ખાલી આંસુઓ, હવે સત્કારવાને કાજ - તમે...
અંતરનો તમે સાંભળોને મારો તો સાદ - તમે...
તમે તો છો દીનદયાળુ ને કૃપાળુ માત - તમે...
રાખતા નથી તમે તો અંતરથી ભેદભાવ - તમે...
પૂર્ણ પ્રેમે તો તમે પ્રકાશો ભક્તકાજે છો પ્રેમાળ - તમે...
વાર ન કરશો તમે, હવે આવો ને તમે તત્કાળ - તમે...
થાક્યા છીએ અમે તો, ખાઈને માયાતણો રે માર - તમે...
તમે તો છો માડી, સારા સંસારનો પણ સાર - તમે...
તમે તો સદા પહોંચો છો ભક્તોને દ્વાર - તમે...
થાશે અમારા સર્વે કામ, આવશો જ્યાં એકવાર - તમે...
Gujarati Bhajan no. 1210 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
આવો આવો હે જગજનની માત, તમે હવે આવોને
રહ્યા છે ખાલી આંસુઓ, હવે સત્કારવાને કાજ - તમે...
અંતરનો તમે સાંભળોને મારો તો સાદ - તમે...
તમે તો છો દીનદયાળુ ને કૃપાળુ માત - તમે...
રાખતા નથી તમે તો અંતરથી ભેદભાવ - તમે...
પૂર્ણ પ્રેમે તો તમે પ્રકાશો ભક્તકાજે છો પ્રેમાળ - તમે...
વાર ન કરશો તમે, હવે આવો ને તમે તત્કાળ - તમે...
થાક્યા છીએ અમે તો, ખાઈને માયાતણો રે માર - તમે...
તમે તો છો માડી, સારા સંસારનો પણ સાર - તમે...
તમે તો સદા પહોંચો છો ભક્તોને દ્વાર - તમે...
થાશે અમારા સર્વે કામ, આવશો જ્યાં એકવાર - તમે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
āvō āvō hē jagajananī māta, tamē havē āvōnē
rahyā chē khālī āṁsuō, havē satkāravānē kāja - tamē...
aṁtaranō tamē sāṁbhalōnē mārō tō sāda - tamē...
tamē tō chō dīnadayālu nē kr̥pālu māta - tamē...
rākhatā nathī tamē tō aṁtarathī bhēdabhāva - tamē...
pūrṇa prēmē tō tamē prakāśō bhaktakājē chō prēmāla - tamē...
vāra na karaśō tamē, havē āvō nē tamē tatkāla - tamē...
thākyā chīē amē tō, khāīnē māyātaṇō rē māra - tamē...
tamē tō chō māḍī, sārā saṁsāranō paṇa sāra - tamē...
tamē tō sadā pahōṁcō chō bhaktōnē dvāra - tamē...
thāśē amārā sarvē kāma, āvaśō jyāṁ ēkavāra - tamē...

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji is in prayers and calling the Divine Mother
Kakaji worships
He is calling the dear Divine Mother now atleast you come
There are only tears left now, it's time for you to entertain.
Listen to my inner conscious, It always cries for you.
You are the kind and compassionate mother.
You do not keep any discrimination, within your heart.
Being fully involved in love with you, for your devotee you are a source of energy giving light.
Now do not take time, come immediately at once.
I am tired of getting hit by the illusions.
You are the essence of a good, happy, graceful world.
You are the one who always reaches at the gate of the devotees.
Kakaji pleads to the Divine Mother to come so that all our work shall be done once you come. As the Divine Mother's arrival is so auspicious that all the incomplete work shall be done.

First...12061207120812091210...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall