BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1213 | Date: 19-Mar-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

મનડું `મા' ના ચરણમાં તો જ્યાં ચોંટયું

  Audio

Mandu Ma Na Chardma Toh Jya Chotyu

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1988-03-19 1988-03-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12702 મનડું `મા' ના ચરણમાં તો જ્યાં ચોંટયું મનડું `મા' ના ચરણમાં તો જ્યાં ચોંટયું
ભાન ભટકવાનું ત્યાં તો એ ભૂલ્યું રે
મળ્યો જ્યાં ત્યાં અનહદ પ્રેમનો સ્વાદ
સ્વાદે સ્વાદે એ તો આનંદે ડોલ્યું રે
સ્વાદ વિકારના ને સ્વાદ વાસનાના એ ભૂલ્યું
ચરણના અનોખા આનંદે ડૂબ્યું રે
આનંદે ડોલી, આનંદે રાચી, આનંદે ડૂબ્યું રે
એની નજરમાંથી જગ સારું છૂટયું રે
વાસના ને વિચારોએ કીધી કોશિશ ખેંચવા
આનંદમાં તો ખૂબ અટલ રહ્યું રે
વારે ઘડીએ જ્યાં એ જાતું તું ભાગતું
આજ તો ચરણમાં સ્થિર થયું રે
https://www.youtube.com/watch?v=XNeLbLqJXgo
Gujarati Bhajan no. 1213 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મનડું `મા' ના ચરણમાં તો જ્યાં ચોંટયું
ભાન ભટકવાનું ત્યાં તો એ ભૂલ્યું રે
મળ્યો જ્યાં ત્યાં અનહદ પ્રેમનો સ્વાદ
સ્વાદે સ્વાદે એ તો આનંદે ડોલ્યું રે
સ્વાદ વિકારના ને સ્વાદ વાસનાના એ ભૂલ્યું
ચરણના અનોખા આનંદે ડૂબ્યું રે
આનંદે ડોલી, આનંદે રાચી, આનંદે ડૂબ્યું રે
એની નજરમાંથી જગ સારું છૂટયું રે
વાસના ને વિચારોએ કીધી કોશિશ ખેંચવા
આનંદમાં તો ખૂબ અટલ રહ્યું રે
વારે ઘડીએ જ્યાં એ જાતું તું ભાગતું
આજ તો ચરણમાં સ્થિર થયું રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
manaḍuṁ `mā' nā caraṇamāṁ tō jyāṁ cōṁṭayuṁ
bhāna bhaṭakavānuṁ tyāṁ tō ē bhūlyuṁ rē
malyō jyāṁ tyāṁ anahada prēmanō svāda
svādē svādē ē tō ānaṁdē ḍōlyuṁ rē
svāda vikāranā nē svāda vāsanānā ē bhūlyuṁ
caraṇanā anōkhā ānaṁdē ḍūbyuṁ rē
ānaṁdē ḍōlī, ānaṁdē rācī, ānaṁdē ḍūbyuṁ rē
ēnī najaramāṁthī jaga sāruṁ chūṭayuṁ rē
vāsanā nē vicārōē kīdhī kōśiśa khēṁcavā
ānaṁdamāṁ tō khūba aṭala rahyuṁ rē
vārē ghaḍīē jyāṁ ē jātuṁ tuṁ bhāgatuṁ
āja tō caraṇamāṁ sthira thayuṁ rē

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji is talking about the mind which is the most mischievous part of a human being. If the mind settles then the thoughts of a human being also are settled and in control. And settled thoughts make the life of a person also peaceful.
Kakaji says
As the mind reaches at the feet and gets stuck at the Divine Mother.
It forgets to wander here and there.
When it founds the taste of boundless love, tasting it, it feels delicious and dances into happiness.
It forgets the taste of disorder, negativity and lust.
It gets drowned in the unique joy of lying at the feet.
Further as the stability of the mind starts lasting
The mind starts dancing in happiness, and staying in happiness, and drowning in happiness.
Then the whole world gets well out of sight.
Though lust and thoughts have tried to pull.
But the stable mind remains steadfast in joy.
Kakaji concludes by giving the example of a watch.
The clock which just keeps on running, today
even it also has to keep stable at the feets of the Divine Mother.

મનડું `મા' ના ચરણમાં તો જ્યાં ચોંટયુંમનડું `મા' ના ચરણમાં તો જ્યાં ચોંટયું
ભાન ભટકવાનું ત્યાં તો એ ભૂલ્યું રે
મળ્યો જ્યાં ત્યાં અનહદ પ્રેમનો સ્વાદ
સ્વાદે સ્વાદે એ તો આનંદે ડોલ્યું રે
સ્વાદ વિકારના ને સ્વાદ વાસનાના એ ભૂલ્યું
ચરણના અનોખા આનંદે ડૂબ્યું રે
આનંદે ડોલી, આનંદે રાચી, આનંદે ડૂબ્યું રે
એની નજરમાંથી જગ સારું છૂટયું રે
વાસના ને વિચારોએ કીધી કોશિશ ખેંચવા
આનંદમાં તો ખૂબ અટલ રહ્યું રે
વારે ઘડીએ જ્યાં એ જાતું તું ભાગતું
આજ તો ચરણમાં સ્થિર થયું રે
1988-03-19https://i.ytimg.com/vi/XNeLbLqJXgo/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=XNeLbLqJXgo
First...12111212121312141215...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall