Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1214 | Date: 19-Mar-1988
આવે જગમાં મોડો, જાશે જગમાંથી મોડો, નથી રે એવું કાંઈ
Āvē jagamāṁ mōḍō, jāśē jagamāṁthī mōḍō, nathī rē ēvuṁ kāṁī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1214 | Date: 19-Mar-1988

આવે જગમાં મોડો, જાશે જગમાંથી મોડો, નથી રે એવું કાંઈ

  No Audio

āvē jagamāṁ mōḍō, jāśē jagamāṁthī mōḍō, nathī rē ēvuṁ kāṁī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-03-19 1988-03-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12703 આવે જગમાં મોડો, જાશે જગમાંથી મોડો, નથી રે એવું કાંઈ આવે જગમાં મોડો, જાશે જગમાંથી મોડો, નથી રે એવું કાંઈ

કોણ જાશે વહેલો, કોણ જાશે મોડો, એ તો ના કહેવાય

દિવસે લાગે સાજોનરવો, રાતે એ તો ચાલી જાય

ઘડીઓ ગણાતી હોય જવાની, એ પણ તો બચી જાય

લાંચ રુશવત કામ ન લાગે, નિજ કર્મોની ભલામણ થાય

હશે ગરીબ કે તવંગર, મોત એકસરખું ભેટી જાય

વળશે નહિ કરી કિલ્લો, ભલે રહે એમાં તો છુપાઈ

સમુદ્રને તળિયે ઊંડે રહે છુપાઈ, મોત ત્યાં પણ પહોંચી જાય

રાત ન જોવાશે, દિન ન જોવાશે, ક્યારે એ તો ભેટી જાય

જાવું છે તો જાવું શાંતિથી, પ્રભુકૃપા વિના શાંતિ ના પમાય
View Original Increase Font Decrease Font


આવે જગમાં મોડો, જાશે જગમાંથી મોડો, નથી રે એવું કાંઈ

કોણ જાશે વહેલો, કોણ જાશે મોડો, એ તો ના કહેવાય

દિવસે લાગે સાજોનરવો, રાતે એ તો ચાલી જાય

ઘડીઓ ગણાતી હોય જવાની, એ પણ તો બચી જાય

લાંચ રુશવત કામ ન લાગે, નિજ કર્મોની ભલામણ થાય

હશે ગરીબ કે તવંગર, મોત એકસરખું ભેટી જાય

વળશે નહિ કરી કિલ્લો, ભલે રહે એમાં તો છુપાઈ

સમુદ્રને તળિયે ઊંડે રહે છુપાઈ, મોત ત્યાં પણ પહોંચી જાય

રાત ન જોવાશે, દિન ન જોવાશે, ક્યારે એ તો ભેટી જાય

જાવું છે તો જાવું શાંતિથી, પ્રભુકૃપા વિના શાંતિ ના પમાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āvē jagamāṁ mōḍō, jāśē jagamāṁthī mōḍō, nathī rē ēvuṁ kāṁī

kōṇa jāśē vahēlō, kōṇa jāśē mōḍō, ē tō nā kahēvāya

divasē lāgē sājōnaravō, rātē ē tō cālī jāya

ghaḍīō gaṇātī hōya javānī, ē paṇa tō bacī jāya

lāṁca ruśavata kāma na lāgē, nija karmōnī bhalāmaṇa thāya

haśē garība kē tavaṁgara, mōta ēkasarakhuṁ bhēṭī jāya

valaśē nahi karī killō, bhalē rahē ēmāṁ tō chupāī

samudranē taliyē ūṁḍē rahē chupāī, mōta tyāṁ paṇa pahōṁcī jāya

rāta na jōvāśē, dina na jōvāśē, kyārē ē tō bhēṭī jāya

jāvuṁ chē tō jāvuṁ śāṁtithī, prabhukr̥pā vinā śāṁti nā pamāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this truthful Gujarati Bhajan he is guiding us and making us aware of the most important fact of life "Death"

Kakaji is guiding us

You come late in the world and so you shall go late from the world there is no such rule.

Who shall go early and who shall go late from the world is not to be known.

During the day it seems it shall go away at night.

Though you stay counting the hours for it to go, but it shall survive.

No bribery shall work here, once own deeds (Karma's) are recommended.

Whether poor or rich all receive death in the similar way.

It (Death)won't turn away even if you shall be hidden in a fort.

Even if you are at the bottom of the sea, death shall even reach there.

It never sees day or night, It shall meet you at any time.

When you have to go, go peacefully without God's grace you won't get peace.

In this bhajan Kakaji is taking us very near to the closest fact of life Death, and making us prepared by knowing that you can meet death at any time, & any where in life. You cannot hide your self from death. So doing good deeds is the only way you can lead your life peacefully and get blessings of the Divine for a peaceful death.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1214 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...121312141215...Last