BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1214 | Date: 19-Mar-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

આવે જગમાં મોડો, જાશે જગમાંથી મોડો, નથી રે એવું કાંઈ

  No Audio

Aave Jagma Modo, Jashe Jagmathi Modo, Nathi Re Aevu Kai

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-03-19 1988-03-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12703 આવે જગમાં મોડો, જાશે જગમાંથી મોડો, નથી રે એવું કાંઈ આવે જગમાં મોડો, જાશે જગમાંથી મોડો, નથી રે એવું કાંઈ
કોણ જાશે વહેલો, કોણ જાશે મોડો, એ તો ના કહેવાય
દિવસે લાગે સાજોનરવો રાતે એ તો ચાલી જાય
ઘડીઓ ગણાતી હોય જવાની, એ પણ તો બચી જાય
લાંચ રૂશ્વત કામ ન લાગે, નિજ કર્મોની ભલામણ થાય
હશે ગરીબ કે તવંગર, મોત એક સરખું ભેટી જાય
વળશે નહિ કરી કિલ્લો, ભલે રહે એમાં તો છુપાઈ
સમુદ્રને તળિયે ઊંડે રહે છુપાઈ, મોત ત્યાં પણ પહોંચી જાય
રાત ન જોવાશે, દિન ન જોવાશે, ક્યારે એ તો ભેટી જાય
જાવું છે તો જાવું શાંતિથી, પ્રભુકૃપા વિના શાંતિના પમાય
Gujarati Bhajan no. 1214 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
આવે જગમાં મોડો, જાશે જગમાંથી મોડો, નથી રે એવું કાંઈ
કોણ જાશે વહેલો, કોણ જાશે મોડો, એ તો ના કહેવાય
દિવસે લાગે સાજોનરવો રાતે એ તો ચાલી જાય
ઘડીઓ ગણાતી હોય જવાની, એ પણ તો બચી જાય
લાંચ રૂશ્વત કામ ન લાગે, નિજ કર્મોની ભલામણ થાય
હશે ગરીબ કે તવંગર, મોત એક સરખું ભેટી જાય
વળશે નહિ કરી કિલ્લો, ભલે રહે એમાં તો છુપાઈ
સમુદ્રને તળિયે ઊંડે રહે છુપાઈ, મોત ત્યાં પણ પહોંચી જાય
રાત ન જોવાશે, દિન ન જોવાશે, ક્યારે એ તો ભેટી જાય
જાવું છે તો જાવું શાંતિથી, પ્રભુકૃપા વિના શાંતિના પમાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
āvē jagamāṁ mōḍō, jāśē jagamāṁthī mōḍō, nathī rē ēvuṁ kāṁī
kōṇa jāśē vahēlō, kōṇa jāśē mōḍō, ē tō nā kahēvāya
divasē lāgē sājōnaravō rātē ē tō cālī jāya
ghaḍīō gaṇātī hōya javānī, ē paṇa tō bacī jāya
lāṁca rūśvata kāma na lāgē, nija karmōnī bhalāmaṇa thāya
haśē garība kē tavaṁgara, mōta ēka sarakhuṁ bhēṭī jāya
valaśē nahi karī killō, bhalē rahē ēmāṁ tō chupāī
samudranē taliyē ūṁḍē rahē chupāī, mōta tyāṁ paṇa pahōṁcī jāya
rāta na jōvāśē, dina na jōvāśē, kyārē ē tō bhēṭī jāya
jāvuṁ chē tō jāvuṁ śāṁtithī, prabhukr̥pā vinā śāṁtinā pamāya

Explanation in English
In this truthful Gujarati Bhajan he is guiding us and making us aware of the most important fact of life "Death"
Kakaji is guiding us
You come late in the world and so you shall go late from the world there is no such rule.
Who shall go early and who shall go late from the world is not to be known.
During the day it seems it shall go away at night.
Though you stay counting the hours for it to go, but it shall survive.
No bribery shall work here, once own deeds (Karma's) are recommended.
Whether poor or rich all receive death in the similar way.
It (Death)won't turn away even if you shall be hidden in a fort.
Even if you are at the bottom of the sea, death shall even reach there.
It never sees day or night, It shall meet you at any time.
When you have to go, go peacefully without God's grace you won't get peace.
In this bhajan Kakaji is taking us very near to the closest fact of life Death, and making us prepared by knowing that you can meet death at any time, & any where in life. You cannot hide your self from death. So doing good deeds is the only way you can lead your life peacefully and get blessings of the Divine for a peaceful death.

First...12111212121312141215...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall