Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1217 | Date: 21-Mar-1988
કર ઊંડો વિચાર તું તારા હૈયામાં
Kara ūṁḍō vicāra tuṁ tārā haiyāmāṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 1217 | Date: 21-Mar-1988

કર ઊંડો વિચાર તું તારા હૈયામાં

  No Audio

kara ūṁḍō vicāra tuṁ tārā haiyāmāṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1988-03-21 1988-03-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12706 કર ઊંડો વિચાર તું તારા હૈયામાં કર ઊંડો વિચાર તું તારા હૈયામાં

   કોણ પામી ગયું, કોણ રહી ગયું

બની માનવ તો આવ્યા કંઈક જગમાં

   કોણ પામી ગયું, કોણ રહી ગયું

મળ્યાં જનમના રાજપાટ તો જેને

   કોણ લઈ ગયું, કોણ છોડી ગયું

મળી ગરીબાઈ તો જનમતા જેને

   પગથિયું પ્રગતિનું કંઈકનું બની ગયું

કરી કૂડકપટ તો બહુ જગમાં

   શું પામી લીધું, શું ખોઈ દીધું

માનવે-માનવે મતિ તો રહે જુદી

   શું સ્વીકારી લીધું, શું ત્યજી દીધું

રાહે-રાહે તો સહુએ ચાલી દીધું

   કોણ અધવચ્ચે રહ્યું, કોણ પહોંચી ગયું

હિંમતે સહુએ તો શરૂઆત કીધી

   કોણ મક્કમ રહ્યું, કોણ તૂટી પડ્યું

સાથ સહુ, જગમાં તો ઝંખી રહ્યું

   કોણ મેળવી ગયું, કોણ એકલું રહ્યું
View Original Increase Font Decrease Font


કર ઊંડો વિચાર તું તારા હૈયામાં

   કોણ પામી ગયું, કોણ રહી ગયું

બની માનવ તો આવ્યા કંઈક જગમાં

   કોણ પામી ગયું, કોણ રહી ગયું

મળ્યાં જનમના રાજપાટ તો જેને

   કોણ લઈ ગયું, કોણ છોડી ગયું

મળી ગરીબાઈ તો જનમતા જેને

   પગથિયું પ્રગતિનું કંઈકનું બની ગયું

કરી કૂડકપટ તો બહુ જગમાં

   શું પામી લીધું, શું ખોઈ દીધું

માનવે-માનવે મતિ તો રહે જુદી

   શું સ્વીકારી લીધું, શું ત્યજી દીધું

રાહે-રાહે તો સહુએ ચાલી દીધું

   કોણ અધવચ્ચે રહ્યું, કોણ પહોંચી ગયું

હિંમતે સહુએ તો શરૂઆત કીધી

   કોણ મક્કમ રહ્યું, કોણ તૂટી પડ્યું

સાથ સહુ, જગમાં તો ઝંખી રહ્યું

   કોણ મેળવી ગયું, કોણ એકલું રહ્યું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kara ūṁḍō vicāra tuṁ tārā haiyāmāṁ

   kōṇa pāmī gayuṁ, kōṇa rahī gayuṁ

banī mānava tō āvyā kaṁīka jagamāṁ

   kōṇa pāmī gayuṁ, kōṇa rahī gayuṁ

malyāṁ janamanā rājapāṭa tō jēnē

   kōṇa laī gayuṁ, kōṇa chōḍī gayuṁ

malī garībāī tō janamatā jēnē

   pagathiyuṁ pragatinuṁ kaṁīkanuṁ banī gayuṁ

karī kūḍakapaṭa tō bahu jagamāṁ

   śuṁ pāmī līdhuṁ, śuṁ khōī dīdhuṁ

mānavē-mānavē mati tō rahē judī

   śuṁ svīkārī līdhuṁ, śuṁ tyajī dīdhuṁ

rāhē-rāhē tō sahuē cālī dīdhuṁ

   kōṇa adhavaccē rahyuṁ, kōṇa pahōṁcī gayuṁ

hiṁmatē sahuē tō śarūāta kīdhī

   kōṇa makkama rahyuṁ, kōṇa tūṭī paḍyuṁ

sātha sahu, jagamāṁ tō jhaṁkhī rahyuṁ

   kōṇa mēlavī gayuṁ, kōṇa ēkaluṁ rahyuṁ
English Explanation: Increase Font Decrease Font


To destroy the evil forces, Oh God, Oh master of the universe, now please come.

Their influence is increasing and increasing, Oh God, now please come.

There is no one else apart from you to save me, Oh God, now please come.

Cannot bear this torment now, Oh God, now please come quickly and quickly.

Come in the courtyard of my heart, I am waiting for you, Oh God, now please come.

Come and destroy those who create havoc in my peace, Oh God, now please come quickly.

To remove all the obstacles that come in the way of our union, Oh God, now please come quickly.

There is chaos in the heart and mind, Oh God, now please come quickly.

From that cup filled with love, give a drop, Oh God, now please come.

To increase the intensity of my love, Oh God now spread the net of love.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1217 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...121612171218...Last