Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1220 | Date: 24-Mar-1988
રે માડી, તને તો કંઈ કહી ના શકાય
Rē māḍī, tanē tō kaṁī kahī nā śakāya

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 1220 | Date: 24-Mar-1988

રે માડી, તને તો કંઈ કહી ના શકાય

  No Audio

rē māḍī, tanē tō kaṁī kahī nā śakāya

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1988-03-24 1988-03-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12709 રે માડી, તને તો કંઈ કહી ના શકાય રે માડી, તને તો કંઈ કહી ના શકાય

તારા કામમાં તો ક્યાંય ખામી ના દેખાય

તારા કાનૂનનો જાણે-અજાણે ભંગ જો થાય

દંડ એનો તો જરૂર એને મળી જાય

યુગોથી વ્યવસ્થા તારી ચાલે સદાય

ટકી છે એ તો, ટકી રહેશે રે સદાય

રૂપે-રૂપે, રૂપ તારાં તો નોખાં દેખાય

સર્વ રૂપમાં તો માડી, સદા તું તો સમાય

ભાર લઈ જગનો ફરે તું તો, હસતી તોય દેખાય

શસ્ત્રો લીધાં છે હાથ, તોય પ્રેમાળ થાય

જોતી રહે તાલ જગનો, આવી રહે તારે હાથ

સમજાવે જ્યારે તું તો, સમજણ ત્યારે મળી જાય
View Original Increase Font Decrease Font


રે માડી, તને તો કંઈ કહી ના શકાય

તારા કામમાં તો ક્યાંય ખામી ના દેખાય

તારા કાનૂનનો જાણે-અજાણે ભંગ જો થાય

દંડ એનો તો જરૂર એને મળી જાય

યુગોથી વ્યવસ્થા તારી ચાલે સદાય

ટકી છે એ તો, ટકી રહેશે રે સદાય

રૂપે-રૂપે, રૂપ તારાં તો નોખાં દેખાય

સર્વ રૂપમાં તો માડી, સદા તું તો સમાય

ભાર લઈ જગનો ફરે તું તો, હસતી તોય દેખાય

શસ્ત્રો લીધાં છે હાથ, તોય પ્રેમાળ થાય

જોતી રહે તાલ જગનો, આવી રહે તારે હાથ

સમજાવે જ્યારે તું તો, સમજણ ત્યારે મળી જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rē māḍī, tanē tō kaṁī kahī nā śakāya

tārā kāmamāṁ tō kyāṁya khāmī nā dēkhāya

tārā kānūnanō jāṇē-ajāṇē bhaṁga jō thāya

daṁḍa ēnō tō jarūra ēnē malī jāya

yugōthī vyavasthā tārī cālē sadāya

ṭakī chē ē tō, ṭakī rahēśē rē sadāya

rūpē-rūpē, rūpa tārāṁ tō nōkhāṁ dēkhāya

sarva rūpamāṁ tō māḍī, sadā tuṁ tō samāya

bhāra laī jaganō pharē tuṁ tō, hasatī tōya dēkhāya

śastrō līdhāṁ chē hātha, tōya prēmāla thāya

jōtī rahē tāla jaganō, āvī rahē tārē hātha

samajāvē jyārē tuṁ tō, samajaṇa tyārē malī jāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is talking about the Divine Mother that there is no flaw in her job. She is accurately handling the whole world.

Kakaji says

O'Mother nothing can be told to you.

There are no flaws in your work.

As your laws get violated knowingly and unknowingly.

It shall surely meet penalty.

This system is governed by you since ages.

As this system made by you has survived it shall last forever.

Your face seems to be unique. In all forms O'Mother you are always there

You moved around carrying the load of the whole world, but you appear always smiling.

You have taken up arms in your hands, but your heart is so kind that with lovable heart you keep on watching the rhythm of the whole world. In such a way is your hands coming.

When you explain, and make it understand. It is understood.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1220 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...121912201221...Last