Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1231 | Date: 01-Apr-1988
પંડમાં જો પીડા ઊપડે, મુશ્કેલીએ સહન થાય
Paṁḍamāṁ jō pīḍā ūpaḍē, muśkēlīē sahana thāya

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 1231 | Date: 01-Apr-1988

પંડમાં જો પીડા ઊપડે, મુશ્કેલીએ સહન થાય

  No Audio

paṁḍamāṁ jō pīḍā ūpaḍē, muśkēlīē sahana thāya

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1988-04-01 1988-04-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12720 પંડમાં જો પીડા ઊપડે, મુશ્કેલીએ સહન થાય પંડમાં જો પીડા ઊપડે, મુશ્કેલીએ સહન થાય

મનમાં જો પીડા ઊપડે, કહી ને સહી ન જાય

તનની પીડામાં તો, બાહ્ય ઉપચારો થાય

મનની પીડા વધી પડે, ઉપાય એનો કેમ થાય

પીડા હોય તનની, મન તો એમાં ખેંચાય

વિરહની પીડા જાગે મનમાં, મન પ્રભુમાં જોડાય

પીડા હોય તનની કે મનની, ચિત્ત ભમી જાય

શાંતિસાગરમાં મન નહાતાં, પીડા ત્યાં શમી જાય

પીડા જ્યારે ઊપડે જેવી, પીડાની કિંમત સમજાય

પીડા સહન કરતાં-કરતાં, પીડા કોઠે પડી જાય

મનની પીડા ઊપડે જ્યારે, યોજજે સાચા ઉપાય

મન જો પડશે તૂટી, જીવતર ધૂળધાણી થાય
View Original Increase Font Decrease Font


પંડમાં જો પીડા ઊપડે, મુશ્કેલીએ સહન થાય

મનમાં જો પીડા ઊપડે, કહી ને સહી ન જાય

તનની પીડામાં તો, બાહ્ય ઉપચારો થાય

મનની પીડા વધી પડે, ઉપાય એનો કેમ થાય

પીડા હોય તનની, મન તો એમાં ખેંચાય

વિરહની પીડા જાગે મનમાં, મન પ્રભુમાં જોડાય

પીડા હોય તનની કે મનની, ચિત્ત ભમી જાય

શાંતિસાગરમાં મન નહાતાં, પીડા ત્યાં શમી જાય

પીડા જ્યારે ઊપડે જેવી, પીડાની કિંમત સમજાય

પીડા સહન કરતાં-કરતાં, પીડા કોઠે પડી જાય

મનની પીડા ઊપડે જ્યારે, યોજજે સાચા ઉપાય

મન જો પડશે તૂટી, જીવતર ધૂળધાણી થાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

paṁḍamāṁ jō pīḍā ūpaḍē, muśkēlīē sahana thāya

manamāṁ jō pīḍā ūpaḍē, kahī nē sahī na jāya

tananī pīḍāmāṁ tō, bāhya upacārō thāya

mananī pīḍā vadhī paḍē, upāya ēnō kēma thāya

pīḍā hōya tananī, mana tō ēmāṁ khēṁcāya

virahanī pīḍā jāgē manamāṁ, mana prabhumāṁ jōḍāya

pīḍā hōya tananī kē mananī, citta bhamī jāya

śāṁtisāgaramāṁ mana nahātāṁ, pīḍā tyāṁ śamī jāya

pīḍā jyārē ūpaḍē jēvī, pīḍānī kiṁmata samajāya

pīḍā sahana karatāṁ-karatāṁ, pīḍā kōṭhē paḍī jāya

mananī pīḍā ūpaḍē jyārē, yōjajē sācā upāya

mana jō paḍaśē tūṭī, jīvatara dhūladhāṇī thāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is expounding upon "Pain" and differentiating between mind pain & body pain.

Kakaji expounds

If these is pain in the calf of the legs, this difficulty can be tolerated.

But if there is pain in the mind, it cannot be said to anybody or beared.

If there is pain in the body, the treatment of it can be done externally.

But if the pain in the mind increases then what is the remedy for it.

If there is pain in the body, then the mind is driven towards it.

When the pain of bereavement is awakened in the mind, then the mind joins with the Divine.

Whether the pain is of the mind or body the mind gets scared of it.

And if there is peace near you, as the mind takes

a bath in the ocean of peace the pain starts to subside then & there only.s

As the pain unfolds the value of the pain is realised.

Bearing & enduring the pain, the pain starts falling.

When actually the pain of the mind arises, look out for the right remedy.

If your mind is broken, then the dust approaches in your life and on your heart
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1231 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...123112321233...Last