Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1240 | Date: 09-Apr-1988
હાથને સ્થાને હાથ તો દીધા, ને પગને સ્થાને પગ
Hāthanē sthānē hātha tō dīdhā, nē paganē sthānē paga

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

Hymn No. 1240 | Date: 09-Apr-1988

હાથને સ્થાને હાથ તો દીધા, ને પગને સ્થાને પગ

  No Audio

hāthanē sthānē hātha tō dīdhā, nē paganē sthānē paga

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

1988-04-09 1988-04-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12729 હાથને સ્થાને હાથ તો દીધા, ને પગને સ્થાને પગ હાથને સ્થાને હાથ તો દીધા, ને પગને સ્થાને પગ

અલગ-અલગ કરવાં કાર્યો, દીધાં ‘મા’ એ અલગ-અલગ

પગનું કામ તો આંખ ના કરે, આંખનું કામ ના કરે પગ

તન રહે ભલે મોટું, ધડકે હૈયું એમાં તો નાનું

ધડકને-ધડકને ભરે, તનમાં શક્તિ તો પ્રચંડ

તન રહે અહીં, ભલે ફરતું રહે તો મન

તોય રહે શક્તિ ભરી એમાં, શક્તિ તો અનંત

અંધારે અટવાતા જગ કારણે, રેલતી રહી તેજ સતત

ભાવથી એ તો ભીંજાતી, ભાવથી ભર્યું જગત
View Original Increase Font Decrease Font


હાથને સ્થાને હાથ તો દીધા, ને પગને સ્થાને પગ

અલગ-અલગ કરવાં કાર્યો, દીધાં ‘મા’ એ અલગ-અલગ

પગનું કામ તો આંખ ના કરે, આંખનું કામ ના કરે પગ

તન રહે ભલે મોટું, ધડકે હૈયું એમાં તો નાનું

ધડકને-ધડકને ભરે, તનમાં શક્તિ તો પ્રચંડ

તન રહે અહીં, ભલે ફરતું રહે તો મન

તોય રહે શક્તિ ભરી એમાં, શક્તિ તો અનંત

અંધારે અટવાતા જગ કારણે, રેલતી રહી તેજ સતત

ભાવથી એ તો ભીંજાતી, ભાવથી ભર્યું જગત
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

hāthanē sthānē hātha tō dīdhā, nē paganē sthānē paga

alaga-alaga karavāṁ kāryō, dīdhāṁ ‘mā' ē alaga-alaga

paganuṁ kāma tō āṁkha nā karē, āṁkhanuṁ kāma nā karē paga

tana rahē bhalē mōṭuṁ, dhaḍakē haiyuṁ ēmāṁ tō nānuṁ

dhaḍakanē-dhaḍakanē bharē, tanamāṁ śakti tō pracaṁḍa

tana rahē ahīṁ, bhalē pharatuṁ rahē tō mana

tōya rahē śakti bharī ēmāṁ, śakti tō anaṁta

aṁdhārē aṭavātā jaga kāraṇē, rēlatī rahī tēja satata

bhāvathī ē tō bhīṁjātī, bhāvathī bharyuṁ jagata
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is throwing light on God's play. The way he has nurtured the world, and given tremendous power to a human body.

Kakaji is explaining

Hands in the place of hands, legs in the place of legs

To do different tasks the mother has given two different things.

They have their own characteristics, the job of the legs cannot be done by the eye's. And the job of the eye's is not done by the legs.

Though the body is big, but in it beats a heart which is small.

The small hearts, heart beat is so enormous, that it fills power in the body enormously.

The body stays at one place though the mind keeps moving at many places, but still there is immense power filled in it. The power is infinite.

Due to the darkness, in the world she (Divine Mother)keeps on burning the light of brightness.

She is soaked in emotions, and the world gets full of emotions.

Here in this hymn Kakaji is expressing that each and every part of the human body is unique and had It's own characteristics. In the same way God has created different human beings, which have their own characteristics and importance.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1240 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...124012411242...Last