Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1242 | Date: 09-Apr-1988
રાખશે ના, ‘મા’ ના વહાલમાં, જો તું કચાશ
Rākhaśē nā, ‘mā' nā vahālamāṁ, jō tuṁ kacāśa

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1242 | Date: 09-Apr-1988

રાખશે ના, ‘મા’ ના વહાલમાં, જો તું કચાશ

  No Audio

rākhaśē nā, ‘mā' nā vahālamāṁ, jō tuṁ kacāśa

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-04-09 1988-04-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12731 રાખશે ના, ‘મા’ ના વહાલમાં, જો તું કચાશ રાખશે ના, ‘મા’ ના વહાલમાં, જો તું કચાશ

આવશે દોડી-દોડી માડી ત્યાં તો તારે દ્વાર

જોશે જ્યાં માડી, ભર્યા હૈયાના તારા શુદ્ધ ભાવ - આવશે...

માગશે ના જો તું એની પાસ, થાશે દેવા એ તૈયાર - આવશે...

ધડકને-ધડકને, ગૂંજશે તારા હૈયે એનો પોકાર - આવશે...

હટશે જ્યાં દૃષ્ટિમાંથી તારા, જ્યાં માયાતણો ભાર - આવશે...

કરશે જ્યાં તું, હરક્ષણે ને પળે-પળે તું એને યાદ - આવશે...

જાશે ભરાઈ નિર્મળતા, તારા હૈયામાં જ્યાં ભારોભાર - આવશે...

મટશે હૈયા ને દૃષ્ટિમાંથી, તારા જ્યાં ભેદભાવ - આવશે...

કરશે આવકારવા ને સત્કારવા, હૈયું તારું તૈયાર - આવશે...
View Original Increase Font Decrease Font


રાખશે ના, ‘મા’ ના વહાલમાં, જો તું કચાશ

આવશે દોડી-દોડી માડી ત્યાં તો તારે દ્વાર

જોશે જ્યાં માડી, ભર્યા હૈયાના તારા શુદ્ધ ભાવ - આવશે...

માગશે ના જો તું એની પાસ, થાશે દેવા એ તૈયાર - આવશે...

ધડકને-ધડકને, ગૂંજશે તારા હૈયે એનો પોકાર - આવશે...

હટશે જ્યાં દૃષ્ટિમાંથી તારા, જ્યાં માયાતણો ભાર - આવશે...

કરશે જ્યાં તું, હરક્ષણે ને પળે-પળે તું એને યાદ - આવશે...

જાશે ભરાઈ નિર્મળતા, તારા હૈયામાં જ્યાં ભારોભાર - આવશે...

મટશે હૈયા ને દૃષ્ટિમાંથી, તારા જ્યાં ભેદભાવ - આવશે...

કરશે આવકારવા ને સત્કારવા, હૈયું તારું તૈયાર - આવશે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rākhaśē nā, ‘mā' nā vahālamāṁ, jō tuṁ kacāśa

āvaśē dōḍī-dōḍī māḍī tyāṁ tō tārē dvāra

jōśē jyāṁ māḍī, bharyā haiyānā tārā śuddha bhāva - āvaśē...

māgaśē nā jō tuṁ ēnī pāsa, thāśē dēvā ē taiyāra - āvaśē...

dhaḍakanē-dhaḍakanē, gūṁjaśē tārā haiyē ēnō pōkāra - āvaśē...

haṭaśē jyāṁ dr̥ṣṭimāṁthī tārā, jyāṁ māyātaṇō bhāra - āvaśē...

karaśē jyāṁ tuṁ, harakṣaṇē nē palē-palē tuṁ ēnē yāda - āvaśē...

jāśē bharāī nirmalatā, tārā haiyāmāṁ jyāṁ bhārōbhāra - āvaśē...

maṭaśē haiyā nē dr̥ṣṭimāṁthī, tārā jyāṁ bhēdabhāva - āvaśē...

karaśē āvakāravā nē satkāravā, haiyuṁ tāruṁ taiyāra - āvaśē...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is worshipping to the Divine Mother with love and is sharing that the Divine Mother has so much of love filled in her heart that she is just a call away from her disciples.

Kakaji expresses

Do not keep your feelings raw if in love with the Divine Mother.

Then she shall come running at your door.

When she shall see your heart full of pure emotions then she shall come.

She shall be ready to give you those things, which you have never asked for.

She shall come.

When in each and every heart beat of yours shall resonate the cry for the Divine Mother, then she shall come.

As from your sight shall disappear the load of the illusions then she shall come.

When you shall remember her in every moment then she shall come.

When your heart gets filled with compassion and love equally then she shall come.

When discrimination is wiped out from the eyes & heart then she shall come.

Then your heart being ready shall greet you and welcome you.

So it's just your pure emotions that is needed by the Divine and nothing else to come to you.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1242 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...124012411242...Last