Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1245 | Date: 13-Apr-1988
દોડી-દોડી દોડશે તું ક્યાં, ભાગી-ભાગી ભાગશે તું ક્યાં
Dōḍī-dōḍī dōḍaśē tuṁ kyāṁ, bhāgī-bhāgī bhāgaśē tuṁ kyāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1245 | Date: 13-Apr-1988

દોડી-દોડી દોડશે તું ક્યાં, ભાગી-ભાગી ભાગશે તું ક્યાં

  No Audio

dōḍī-dōḍī dōḍaśē tuṁ kyāṁ, bhāgī-bhāgī bhāgaśē tuṁ kyāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-04-13 1988-04-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12734 દોડી-દોડી દોડશે તું ક્યાં, ભાગી-ભાગી ભાગશે તું ક્યાં દોડી-દોડી દોડશે તું ક્યાં, ભાગી-ભાગી ભાગશે તું ક્યાં

   હાથ તો ‘મા’ ના લાંબા છે (2)

પામી-પામી પામશે તું ક્યાં, ધારી-ધારી ધારશે તું ક્યાં

   સત્તા તો ‘મા’ ના હાથમાં છે (2)

અહં ભરી તું ફરશે ક્યાં, રાખી ગર્વ તું જાશે ક્યાં

   શક્તિ તો ‘મા’ ના હાથમાં છે (2)

કરી પાપ તું છુપાશે ક્યાં, બાંધી વેર તું રહીશ ક્યાં

   સર્વ ઠેકાણે એ તો વ્યાપી છે (2)

માગી-માગી તું માગીશ ક્યાં, રાખી-રાખી તું રાખીશ ક્યાં

   સ્થાન એના વિના કોઈ ખાલી નથી (2)

ફેરવી-ફેરવી મુખ ફેરવીશ ક્યાં, થાકી-થાકી તૂટી પડીશ જ્યાં

   સદા ત્યાં એ તો હાજર છે (2)
View Original Increase Font Decrease Font


દોડી-દોડી દોડશે તું ક્યાં, ભાગી-ભાગી ભાગશે તું ક્યાં

   હાથ તો ‘મા’ ના લાંબા છે (2)

પામી-પામી પામશે તું ક્યાં, ધારી-ધારી ધારશે તું ક્યાં

   સત્તા તો ‘મા’ ના હાથમાં છે (2)

અહં ભરી તું ફરશે ક્યાં, રાખી ગર્વ તું જાશે ક્યાં

   શક્તિ તો ‘મા’ ના હાથમાં છે (2)

કરી પાપ તું છુપાશે ક્યાં, બાંધી વેર તું રહીશ ક્યાં

   સર્વ ઠેકાણે એ તો વ્યાપી છે (2)

માગી-માગી તું માગીશ ક્યાં, રાખી-રાખી તું રાખીશ ક્યાં

   સ્થાન એના વિના કોઈ ખાલી નથી (2)

ફેરવી-ફેરવી મુખ ફેરવીશ ક્યાં, થાકી-થાકી તૂટી પડીશ જ્યાં

   સદા ત્યાં એ તો હાજર છે (2)
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dōḍī-dōḍī dōḍaśē tuṁ kyāṁ, bhāgī-bhāgī bhāgaśē tuṁ kyāṁ

   hātha tō ‘mā' nā lāṁbā chē (2)

pāmī-pāmī pāmaśē tuṁ kyāṁ, dhārī-dhārī dhāraśē tuṁ kyāṁ

   sattā tō ‘mā' nā hāthamāṁ chē (2)

ahaṁ bharī tuṁ pharaśē kyāṁ, rākhī garva tuṁ jāśē kyāṁ

   śakti tō ‘mā' nā hāthamāṁ chē (2)

karī pāpa tuṁ chupāśē kyāṁ, bāṁdhī vēra tuṁ rahīśa kyāṁ

   sarva ṭhēkāṇē ē tō vyāpī chē (2)

māgī-māgī tuṁ māgīśa kyāṁ, rākhī-rākhī tuṁ rākhīśa kyāṁ

   sthāna ēnā vinā kōī khālī nathī (2)

phēravī-phēravī mukha phēravīśa kyāṁ, thākī-thākī tūṭī paḍīśa jyāṁ

   sadā tyāṁ ē tō hājara chē (2)
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji explains

Running, running till where shall you run.

The hands of Mother are quite big.

Getting, getting how much shall you get, and how much shall you keep.

Power is in the hands of the Eternal Mother.

Being full with ego, what shall you do, & being full of proud, till where shall you go.

As strength is in the hands of the Eternal Mother.

By doing sins, where shall you hide it? Keeping revenge how shall you stay.

As the Eternal Mother is available, at all places. She is ubiquitous.

You keep on continuously demanding, where shall you keep so much.

There is no space empty, without her.

Turning around your face, where shall you turn.

You shall be tired and have a breakdown.

The very moment she shall be present there.

Here Kakaji is saying that the Divine Mother takes care of her children and is always present for them. As she is the creator of the Universe, she is omnipresent, nothing can be hidden from her.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1245 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...124312441245...Last