Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1246 | Date: 13-Apr-1988
જાગ્યા છે અનોખા ભાવ, આજ તો મારા હૈયામાં
Jāgyā chē anōkhā bhāva, āja tō mārā haiyāmāṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1246 | Date: 13-Apr-1988

જાગ્યા છે અનોખા ભાવ, આજ તો મારા હૈયામાં

  No Audio

jāgyā chē anōkhā bhāva, āja tō mārā haiyāmāṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-04-13 1988-04-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12735 જાગ્યા છે અનોખા ભાવ, આજ તો મારા હૈયામાં જાગ્યા છે અનોખા ભાવ, આજ તો મારા હૈયામાં

તને કંકુ ચડાવું કે ફૂલડે વધાવું

   કહે રે માડી, આજે તને કેવી રીતે રિઝાવું

થાક્યો છું હું તો માડી, નાચ નાચી તારી માયામાં

તારા પગ પખાળું, કે ચંદન લગાવું

   કહે રે માડી, આજે તને કેવી રીતે રિઝાવું

નથી રહેતું હૈયું તો મારું, આજે મારા હાથમાં

તારું ધ્યાન લગાવું, કે તારાં ગીતડાં ગાવું

   કહે રે માડી, આજે તને કેવી રીતે રિઝાવું

થયો છું હું તો ખાલી, નથી કાંઈ મારી પાસમાં

તને મીઠાં ભોજન ધરાવું, કે ભાવ ચડાવું

   કહે રે માડી, આજ તને કેવી રીતે રિઝાવું

સાનભાન તો ભુલાઈ ગયું, નથી હું મારા ભાનમાં

તને જળ ધરાવું, કે માડી અશ્રુએ નવરાવું

   કહે રે માડી, આજે તને કેવી રીતે રિઝાવું

સમાઈ ગઈ છે તું તો માડી, મારી ધડકને ધડકનમાં

તારી સામે નિહાળું હું માડી, દૃષ્ટિમાં સમાવું

   કહે રે માડી, આજે તને કેવી રીતે રિઝાવું
View Original Increase Font Decrease Font


જાગ્યા છે અનોખા ભાવ, આજ તો મારા હૈયામાં

તને કંકુ ચડાવું કે ફૂલડે વધાવું

   કહે રે માડી, આજે તને કેવી રીતે રિઝાવું

થાક્યો છું હું તો માડી, નાચ નાચી તારી માયામાં

તારા પગ પખાળું, કે ચંદન લગાવું

   કહે રે માડી, આજે તને કેવી રીતે રિઝાવું

નથી રહેતું હૈયું તો મારું, આજે મારા હાથમાં

તારું ધ્યાન લગાવું, કે તારાં ગીતડાં ગાવું

   કહે રે માડી, આજે તને કેવી રીતે રિઝાવું

થયો છું હું તો ખાલી, નથી કાંઈ મારી પાસમાં

તને મીઠાં ભોજન ધરાવું, કે ભાવ ચડાવું

   કહે રે માડી, આજ તને કેવી રીતે રિઝાવું

સાનભાન તો ભુલાઈ ગયું, નથી હું મારા ભાનમાં

તને જળ ધરાવું, કે માડી અશ્રુએ નવરાવું

   કહે રે માડી, આજે તને કેવી રીતે રિઝાવું

સમાઈ ગઈ છે તું તો માડી, મારી ધડકને ધડકનમાં

તારી સામે નિહાળું હું માડી, દૃષ્ટિમાં સમાવું

   કહે રે માડી, આજે તને કેવી રીતે રિઝાવું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jāgyā chē anōkhā bhāva, āja tō mārā haiyāmāṁ

tanē kaṁku caḍāvuṁ kē phūlaḍē vadhāvuṁ

   kahē rē māḍī, ājē tanē kēvī rītē rijhāvuṁ

thākyō chuṁ huṁ tō māḍī, nāca nācī tārī māyāmāṁ

tārā paga pakhāluṁ, kē caṁdana lagāvuṁ

   kahē rē māḍī, ājē tanē kēvī rītē rijhāvuṁ

nathī rahētuṁ haiyuṁ tō māruṁ, ājē mārā hāthamāṁ

tāruṁ dhyāna lagāvuṁ, kē tārāṁ gītaḍāṁ gāvuṁ

   kahē rē māḍī, ājē tanē kēvī rītē rijhāvuṁ

thayō chuṁ huṁ tō khālī, nathī kāṁī mārī pāsamāṁ

tanē mīṭhāṁ bhōjana dharāvuṁ, kē bhāva caḍāvuṁ

   kahē rē māḍī, āja tanē kēvī rītē rijhāvuṁ

sānabhāna tō bhulāī gayuṁ, nathī huṁ mārā bhānamāṁ

tanē jala dharāvuṁ, kē māḍī aśruē navarāvuṁ

   kahē rē māḍī, ājē tanē kēvī rītē rijhāvuṁ

samāī gaī chē tuṁ tō māḍī, mārī dhaḍakanē dhaḍakanamāṁ

tārī sāmē nihāluṁ huṁ māḍī, dr̥ṣṭimāṁ samāvuṁ

   kahē rē māḍī, ājē tanē kēvī rītē rijhāvuṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji says

A unique emotion has arisen in my heart today.

Shall I dedicate to your flowers or shall I put vermillion to you

Tell me O'Mother, how shall I please you today.

O'Mother I am tired of dancing today in your illusion.

Shall I wash your feet or apply sandalwood on your feet.

Tell me O'Mother how shall I please you today!

My heart does not stay in my hands.

Shall I pay attention and meditate on you, or shall I sing your glory,

Tell me O'Mother how shall I please you today.

I am totally empty today I have nothing left with me.

What shall I dedicate you in meal today, shall I dedicate you sweet or shall I dedicate you my emotions.

Tell me O'Mother, how shall I please you today. I have forgotten my senses, I am not at all in my senses.

Shall I serve you with water or shall I heal you with my tears.

Tell me O' Mother how shall I please you today. You are immersed O'Mother in my each and every heartbeat.

Shall I observe you O'Mother or shall I absorb you in my eyes.

Tell me O'Mother how shall I please you today.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1246 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...124612471248...Last