Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1249 | Date: 14-Apr-1988
શૂળીના ઘા સોયથી સરે, કૃપા તો માડી જ્યારે કરે
Śūlīnā ghā sōyathī sarē, kr̥pā tō māḍī jyārē karē

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

Hymn No. 1249 | Date: 14-Apr-1988

શૂળીના ઘા સોયથી સરે, કૃપા તો માડી જ્યારે કરે

  No Audio

śūlīnā ghā sōyathī sarē, kr̥pā tō māḍī jyārē karē

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

1988-04-14 1988-04-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12738 શૂળીના ઘા સોયથી સરે, કૃપા તો માડી જ્યારે કરે શૂળીના ઘા સોયથી સરે, કૃપા તો માડી જ્યારે કરે

માર તો મોજાંના હળવા બને, ભલે તોફાન નાવને ઘેરે

કંટક પણ તો ફૂલ બને, અંધારે પણ દીવડો જડે

ભૂલા પડેલાને રાહ મળે, કૃપા તો માડી જ્યારે કરે

અણધાર્યું તો મળતું રહે, તીર પણ તો નિશાન ચૂકે

સૂકા રણમાં પણ જળ મળે, કૃપા તો માડી જ્યારે કરે

યમને તો દ્વારેથી પાછો કાઢે, અશક્તમાં શક્તિ ભરે

મૂંગાને પણ બોલતા કરે, કૃપા તો માડી જ્યારે કરે

વેરાનમાં પણ આશરો મળે, વામન પણ વિરાટ બને

મૂરખ પણ જ્ઞાનવાન બને, કૃપા તો માડી જ્યારે કરે
View Original Increase Font Decrease Font


શૂળીના ઘા સોયથી સરે, કૃપા તો માડી જ્યારે કરે

માર તો મોજાંના હળવા બને, ભલે તોફાન નાવને ઘેરે

કંટક પણ તો ફૂલ બને, અંધારે પણ દીવડો જડે

ભૂલા પડેલાને રાહ મળે, કૃપા તો માડી જ્યારે કરે

અણધાર્યું તો મળતું રહે, તીર પણ તો નિશાન ચૂકે

સૂકા રણમાં પણ જળ મળે, કૃપા તો માડી જ્યારે કરે

યમને તો દ્વારેથી પાછો કાઢે, અશક્તમાં શક્તિ ભરે

મૂંગાને પણ બોલતા કરે, કૃપા તો માડી જ્યારે કરે

વેરાનમાં પણ આશરો મળે, વામન પણ વિરાટ બને

મૂરખ પણ જ્ઞાનવાન બને, કૃપા તો માડી જ્યારે કરે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

śūlīnā ghā sōyathī sarē, kr̥pā tō māḍī jyārē karē

māra tō mōjāṁnā halavā banē, bhalē tōphāna nāvanē ghērē

kaṁṭaka paṇa tō phūla banē, aṁdhārē paṇa dīvaḍō jaḍē

bhūlā paḍēlānē rāha malē, kr̥pā tō māḍī jyārē karē

aṇadhāryuṁ tō malatuṁ rahē, tīra paṇa tō niśāna cūkē

sūkā raṇamāṁ paṇa jala malē, kr̥pā tō māḍī jyārē karē

yamanē tō dvārēthī pāchō kāḍhē, aśaktamāṁ śakti bharē

mūṁgānē paṇa bōlatā karē, kr̥pā tō māḍī jyārē karē

vērānamāṁ paṇa āśarō malē, vāmana paṇa virāṭa banē

mūrakha paṇa jñānavāna banē, kr̥pā tō māḍī jyārē karē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati, Bhajan Kakaji is talking about the glory of the Divine Mother and praising her. As when the grace of the Divine Mother falls all the sorrows are converted into happiness.

Kakaji says

The wound of the crucifix seems to be like hurt from the needle when the grace of the Divine Mother falls upon.

The waves seem to be lighter, even if the storm surrounds the boat.

Even the thorn becomes a flower, and there is light in darkness too.

Even the lost found its way when the grace of the Divine Mother falls upon.

The unexpected shall also be found, and even the arrow can miss the mark.

Water is found even in the dry desert when the Divine Mother's grace falls.

Even Yam ( God of death) is pushed out of the door, She fills strength in the weak.

Even the dumb starts to speak when the grace of the Divine Mother falls.

The shelter is found in the wilderness, the dwarf also becomes huge.

Even a fool becomes wise when the grace of the Divine Mother falls upon.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1249 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...124912501251...Last