Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1250 | Date: 14-Apr-1988
મનમાં શાંતિ જેને નહિ મળે, શાંતિ જગમાં એને નહિ જડે
Manamāṁ śāṁti jēnē nahi malē, śāṁti jagamāṁ ēnē nahi jaḍē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1250 | Date: 14-Apr-1988

મનમાં શાંતિ જેને નહિ મળે, શાંતિ જગમાં એને નહિ જડે

  No Audio

manamāṁ śāṁti jēnē nahi malē, śāṁti jagamāṁ ēnē nahi jaḍē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-04-14 1988-04-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12739 મનમાં શાંતિ જેને નહિ મળે, શાંતિ જગમાં એને નહિ જડે મનમાં શાંતિ જેને નહિ મળે, શાંતિ જગમાં એને નહિ જડે

ફરશે જગમાં એ તો બધે, મનડું તો સાથે ને સાથે હશે

અશાંત મન લઈ ફરશે બધે, અશાંતિ વિના કંઈ નહિ મળે

બનશે મનડું મજબૂત જ્યારે, ઘા સંસારના ત્યાં ફૂલ બને

વિકારોએ મનડું જ્યારે ઊછળે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને

કારણ વિના ક્રોધ જ્યાં હૈયે ચડે, મનડું ચંચળ ત્યાં તો બને

કામવાસના હૈયામાં જો જોર કરે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને

પ્રેમના કાર્યમાં જો નિષ્ફળતા મળે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને

નિરાશા તો જ્યાં હૈયાને ઘેરે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને

વેરનો અગ્નિ તો જ્યાં હૈયે જલે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને

લોભ-લાલચમાં જો હૈયું તલસે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને

આંખમાં જો ઇર્ષ્યા આવી વસે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને

અપમાન હૈયેથી જો ના હટે, મનડું એમાં અશાંત ત્યાં તો બને

મનડું ધીરે-ધીરે તો શાંત બને, પ્રભુ ચરણે જો એ વિરમે
View Original Increase Font Decrease Font


મનમાં શાંતિ જેને નહિ મળે, શાંતિ જગમાં એને નહિ જડે

ફરશે જગમાં એ તો બધે, મનડું તો સાથે ને સાથે હશે

અશાંત મન લઈ ફરશે બધે, અશાંતિ વિના કંઈ નહિ મળે

બનશે મનડું મજબૂત જ્યારે, ઘા સંસારના ત્યાં ફૂલ બને

વિકારોએ મનડું જ્યારે ઊછળે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને

કારણ વિના ક્રોધ જ્યાં હૈયે ચડે, મનડું ચંચળ ત્યાં તો બને

કામવાસના હૈયામાં જો જોર કરે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને

પ્રેમના કાર્યમાં જો નિષ્ફળતા મળે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને

નિરાશા તો જ્યાં હૈયાને ઘેરે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને

વેરનો અગ્નિ તો જ્યાં હૈયે જલે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને

લોભ-લાલચમાં જો હૈયું તલસે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને

આંખમાં જો ઇર્ષ્યા આવી વસે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને

અપમાન હૈયેથી જો ના હટે, મનડું એમાં અશાંત ત્યાં તો બને

મનડું ધીરે-ધીરે તો શાંત બને, પ્રભુ ચરણે જો એ વિરમે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

manamāṁ śāṁti jēnē nahi malē, śāṁti jagamāṁ ēnē nahi jaḍē

pharaśē jagamāṁ ē tō badhē, manaḍuṁ tō sāthē nē sāthē haśē

aśāṁta mana laī pharaśē badhē, aśāṁti vinā kaṁī nahi malē

banaśē manaḍuṁ majabūta jyārē, ghā saṁsāranā tyāṁ phūla banē

vikārōē manaḍuṁ jyārē ūchalē, manaḍuṁ aśāṁta tyāṁ tō banē

kāraṇa vinā krōdha jyāṁ haiyē caḍē, manaḍuṁ caṁcala tyāṁ tō banē

kāmavāsanā haiyāmāṁ jō jōra karē, manaḍuṁ aśāṁta tyāṁ tō banē

prēmanā kāryamāṁ jō niṣphalatā malē, manaḍuṁ aśāṁta tyāṁ tō banē

nirāśā tō jyāṁ haiyānē ghērē, manaḍuṁ aśāṁta tyāṁ tō banē

vēranō agni tō jyāṁ haiyē jalē, manaḍuṁ aśāṁta tyāṁ tō banē

lōbha-lālacamāṁ jō haiyuṁ talasē, manaḍuṁ aśāṁta tyāṁ tō banē

āṁkhamāṁ jō irṣyā āvī vasē, manaḍuṁ aśāṁta tyāṁ tō banē

apamāna haiyēthī jō nā haṭē, manaḍuṁ ēmāṁ aśāṁta tyāṁ tō banē

manaḍuṁ dhīrē-dhīrē tō śāṁta banē, prabhu caraṇē jō ē viramē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Kakaji is teaching us about having peace in our mind, as having peace in our mind can make us achieve all the impossible in this world. Whereas having an unrest mind can create barriers in our lives. He is also explaining the function of a peaceful & unrest mind by giving various examples.

Kakaji explains

The one who does not get peace in mind can never get peace in the world.

It shall roam all over in the world, the mind shall be with it together too.

As you shall roam about in the world, with a restless mind nothing else shall be found without unrest.

When the mind becomes strong, the wound of the world shall be felt like a flower.

When the mind gets disturbed due to disorders, then the mind becomes restless there

Without any reason when anger strikes, then there is fickleness in the mind.

As lust prevails in the heart, then the mind becomes restless.

As you get failure in love, then the mind becomes restless.

When despair surrounds the heart, then the mind becomes restless.

When the fire of enmity burns, then the mind becomes restless.

When the heart becomes thirsty for greed and lust then the mind becomes restless.

When jealousy resides in the eyes, then the mind becomes restless.

When the insult is not removed out from the heart, then the mind becomes restless.

Kakaji concludes by the most important thing that,

The mind gradually becomes calm, when it reaches the feet of the Lord.

As there is peace only when we surrender ourselves to the Divine.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1250 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...124912501251...Last