BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1250 | Date: 14-Apr-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

મનમાં શાંતિ જેને નહિ મળે, શાંતિ જગમાં એને નહિ જડે

  No Audio

Mannma Shanti Jene Nahi Male, Shanti Jagma Aene Nahi Jade

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-04-14 1988-04-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12739 મનમાં શાંતિ જેને નહિ મળે, શાંતિ જગમાં એને નહિ જડે મનમાં શાંતિ જેને નહિ મળે, શાંતિ જગમાં એને નહિ જડે
ફરશે જગમાં એ તો બધે, મનડું તો સાથે ને સાથે હશે
અશાંત મન લઈ ફરશે બધે, અશાંતિ વિના કંઈ નહિ મળે
બનશે મનડું મજબૂત જ્યારે, ઘા સંસારના ત્યાં ફૂલ બને
વિકારોએ મનડું જ્યારે ઊછળે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને
કારણ વિના ક્રોધ જ્યાં હૈયે ચડે, મનડું ચંચળ ત્યાં તો બને
કામ વાસના હૈયામાં જો જોર કરે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને
પ્રેમનાં કાર્યમાં જો નિષ્ફળતા મળે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને
નિરાશા તો જ્યાં હૈયાને ઘેરે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને
વૈરનો અગ્નિ તો જ્યાં હૈયે જલે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને
લોભ લાલચ જો હૈયું તલસે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને
આંખમાં જો ઇર્ષ્યા આવી વસે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને
અપમાન હૈયેથી જો ના હટે, મનડું એમાં અશાંત ત્યાં તો બને
મનડું ધીરે ધીરે તો શાંત બને, પ્રભુ ચરણે જો એ વિરમે
Gujarati Bhajan no. 1250 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મનમાં શાંતિ જેને નહિ મળે, શાંતિ જગમાં એને નહિ જડે
ફરશે જગમાં એ તો બધે, મનડું તો સાથે ને સાથે હશે
અશાંત મન લઈ ફરશે બધે, અશાંતિ વિના કંઈ નહિ મળે
બનશે મનડું મજબૂત જ્યારે, ઘા સંસારના ત્યાં ફૂલ બને
વિકારોએ મનડું જ્યારે ઊછળે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને
કારણ વિના ક્રોધ જ્યાં હૈયે ચડે, મનડું ચંચળ ત્યાં તો બને
કામ વાસના હૈયામાં જો જોર કરે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને
પ્રેમનાં કાર્યમાં જો નિષ્ફળતા મળે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને
નિરાશા તો જ્યાં હૈયાને ઘેરે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને
વૈરનો અગ્નિ તો જ્યાં હૈયે જલે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને
લોભ લાલચ જો હૈયું તલસે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને
આંખમાં જો ઇર્ષ્યા આવી વસે, મનડું અશાંત ત્યાં તો બને
અપમાન હૈયેથી જો ના હટે, મનડું એમાં અશાંત ત્યાં તો બને
મનડું ધીરે ધીરે તો શાંત બને, પ્રભુ ચરણે જો એ વિરમે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
manamāṁ śāṁti jēnē nahi malē, śāṁti jagamāṁ ēnē nahi jaḍē
pharaśē jagamāṁ ē tō badhē, manaḍuṁ tō sāthē nē sāthē haśē
aśāṁta mana laī pharaśē badhē, aśāṁti vinā kaṁī nahi malē
banaśē manaḍuṁ majabūta jyārē, ghā saṁsāranā tyāṁ phūla banē
vikārōē manaḍuṁ jyārē ūchalē, manaḍuṁ aśāṁta tyāṁ tō banē
kāraṇa vinā krōdha jyāṁ haiyē caḍē, manaḍuṁ caṁcala tyāṁ tō banē
kāma vāsanā haiyāmāṁ jō jōra karē, manaḍuṁ aśāṁta tyāṁ tō banē
prēmanāṁ kāryamāṁ jō niṣphalatā malē, manaḍuṁ aśāṁta tyāṁ tō banē
nirāśā tō jyāṁ haiyānē ghērē, manaḍuṁ aśāṁta tyāṁ tō banē
vairanō agni tō jyāṁ haiyē jalē, manaḍuṁ aśāṁta tyāṁ tō banē
lōbha lālaca jō haiyuṁ talasē, manaḍuṁ aśāṁta tyāṁ tō banē
āṁkhamāṁ jō irṣyā āvī vasē, manaḍuṁ aśāṁta tyāṁ tō banē
apamāna haiyēthī jō nā haṭē, manaḍuṁ ēmāṁ aśāṁta tyāṁ tō banē
manaḍuṁ dhīrē dhīrē tō śāṁta banē, prabhu caraṇē jō ē viramē

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, Kakaji is teaching us about having peace in our mind, as having peace in our mind can make us achieve all the impossible in this world. Whereas having an unrest mind can create barriers in our lives. He is also explaining the function of a peaceful & unrest mind by giving various examples.

Kakaji explains
The one who does not get peace in mind can never get peace in the world.
It shall roam all over in the world, the mind shall be with it together too.
As you shall roam about in the world, with a restless mind nothing else shall be found without unrest.
When the mind becomes strong, the wound of the world shall be felt like a flower.
When the mind gets disturbed due to disorders, then the mind becomes restless there
Without any reason when anger strikes, then there is fickleness in the mind.
As lust prevails in the heart, then the mind becomes restless.
As you get failure in love, then the mind becomes restless.
When despair surrounds the heart, then the mind becomes restless.
When the fire of enmity burns, then the mind becomes restless.
When the heart becomes thirsty for greed and lust then the mind becomes restless.
When jealousy resides in the eyes, then the mind becomes restless.
When the insult is not removed out from the heart, then the mind becomes restless.
Kakaji concludes by the most important thing that,
The mind gradually becomes calm, when it reaches the feet of the Lord.
As there is peace only when we surrender ourselves to the Divine.

First...12461247124812491250...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall