Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1255 | Date: 16-Apr-1988
રડતા જોઈ બાળને, અંતર જેનું રડી પડે
Raḍatā jōī bālanē, aṁtara jēnuṁ raḍī paḍē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 1255 | Date: 16-Apr-1988

રડતા જોઈ બાળને, અંતર જેનું રડી પડે

  Audio

raḍatā jōī bālanē, aṁtara jēnuṁ raḍī paḍē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1988-04-16 1988-04-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12744 રડતા જોઈ બાળને, અંતર જેનું રડી પડે રડતા જોઈ બાળને, અંતર જેનું રડી પડે

   એ તો ‘મા’ વિના બીજું કોઈ ન હોયે રે

ભૂખ્યા દેખી બાળને, તો જે ભૂખી રહે - એ તો...

દેખી બાળને રાજી, હૈયું તો જેનું ઊછળે - એ તો...

માંદે કે સાજે, સદા દેખભાળ તો જે કરે - એ તો...

હરતાં ને ફરતા, કે કાર્યો કરતા જે સાથે રહે - એ તો...

બાળના દુઃખે દુઃખી, ને સુખે તો સુખી રહે - એ તો...

બાળ કાજે તો, દિન-રાત સદા જાગે - એ તો...

ભીડે પડેલ બાળને, સદા સહાય કરે - એ તો...

જીવનની હર મુસીબતમાંથી જે બહાર કાઢે - એ તો...

જગ સર્વેનું જે સર્વ કાંઈ તો જાણે - એ તો...

પડતા-આખડતા બાળને જે ઊભો કરે - એ તો...

બાળના પ્રેમમાં ને ભાવમાં જે દીવાની બને - એ તો...
https://www.youtube.com/watch?v=zxFzfo_JL44
View Original Increase Font Decrease Font


રડતા જોઈ બાળને, અંતર જેનું રડી પડે

   એ તો ‘મા’ વિના બીજું કોઈ ન હોયે રે

ભૂખ્યા દેખી બાળને, તો જે ભૂખી રહે - એ તો...

દેખી બાળને રાજી, હૈયું તો જેનું ઊછળે - એ તો...

માંદે કે સાજે, સદા દેખભાળ તો જે કરે - એ તો...

હરતાં ને ફરતા, કે કાર્યો કરતા જે સાથે રહે - એ તો...

બાળના દુઃખે દુઃખી, ને સુખે તો સુખી રહે - એ તો...

બાળ કાજે તો, દિન-રાત સદા જાગે - એ તો...

ભીડે પડેલ બાળને, સદા સહાય કરે - એ તો...

જીવનની હર મુસીબતમાંથી જે બહાર કાઢે - એ તો...

જગ સર્વેનું જે સર્વ કાંઈ તો જાણે - એ તો...

પડતા-આખડતા બાળને જે ઊભો કરે - એ તો...

બાળના પ્રેમમાં ને ભાવમાં જે દીવાની બને - એ તો...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

raḍatā jōī bālanē, aṁtara jēnuṁ raḍī paḍē

   ē tō ‘mā' vinā bījuṁ kōī na hōyē rē

bhūkhyā dēkhī bālanē, tō jē bhūkhī rahē - ē tō...

dēkhī bālanē rājī, haiyuṁ tō jēnuṁ ūchalē - ē tō...

māṁdē kē sājē, sadā dēkhabhāla tō jē karē - ē tō...

haratāṁ nē pharatā, kē kāryō karatā jē sāthē rahē - ē tō...

bālanā duḥkhē duḥkhī, nē sukhē tō sukhī rahē - ē tō...

bāla kājē tō, dina-rāta sadā jāgē - ē tō...

bhīḍē paḍēla bālanē, sadā sahāya karē - ē tō...

jīvananī hara musībatamāṁthī jē bahāra kāḍhē - ē tō...

jaga sarvēnuṁ jē sarva kāṁī tō jāṇē - ē tō...

paḍatā-ākhaḍatā bālanē jē ūbhō karē - ē tō...

bālanā prēmamāṁ nē bhāvamāṁ jē dīvānī banē - ē tō...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan, Kakaji is expressing the love and compassion of the Divine Mother which she showers on her children. Every moment the Divine Mother is available for her kids. Kakaji is expressing the emotions of Mother in each and every word how she takes care of her child.

Kakaji expresses

Seeing the child crying, when the person starts internally crying.

Then it can be nobody else then the Divine Mother.

Seeing the child hungry, when the one who stays hungry.

Then it can be nobody else then the Divine Mother.

Seeing the child happy the one whose heart starts pumping.

Then it can be nobody else then the Divine Mother.

Whether hit or healed, the one who always takes care.

Then it can be nobody else then the Divine Mother.

While roaming here and there or doing anything, the one who is always along.

Then it can be nobody else rhen the Divine Mother.

The one who's always sad when the child is sad & the one who is always happy when the child is happy.

Then it can be nobody else then the Divine Mother.

Staying awake day and night, for the child.

Then it can be nobody else then the Divine Mother.

Always helping the child surrounded in difficulties.

Then it can be nobody else then the Divine Mother.

Then one who removes out from all the difficulties of life.

Then it can be nobody else then the Divine Mother.

The one who knows everything about the whole world.

Then it can be nobody else then the Divine Mother.

The one who raises the falling child.

Then it can be nobody else then the Divine Mother.

The one who becomes addicted in the love and emotions of the child.

Then it can be nobody else then the Divine Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1255 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

રડતા જોઈ બાળને, અંતર જેનું રડી પડેરડતા જોઈ બાળને, અંતર જેનું રડી પડે

   એ તો ‘મા’ વિના બીજું કોઈ ન હોયે રે

ભૂખ્યા દેખી બાળને, તો જે ભૂખી રહે - એ તો...

દેખી બાળને રાજી, હૈયું તો જેનું ઊછળે - એ તો...

માંદે કે સાજે, સદા દેખભાળ તો જે કરે - એ તો...

હરતાં ને ફરતા, કે કાર્યો કરતા જે સાથે રહે - એ તો...

બાળના દુઃખે દુઃખી, ને સુખે તો સુખી રહે - એ તો...

બાળ કાજે તો, દિન-રાત સદા જાગે - એ તો...

ભીડે પડેલ બાળને, સદા સહાય કરે - એ તો...

જીવનની હર મુસીબતમાંથી જે બહાર કાઢે - એ તો...

જગ સર્વેનું જે સર્વ કાંઈ તો જાણે - એ તો...

પડતા-આખડતા બાળને જે ઊભો કરે - એ તો...

બાળના પ્રેમમાં ને ભાવમાં જે દીવાની બને - એ તો...
1988-04-16https://i.ytimg.com/vi/zxFzfo_JL44/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=zxFzfo_JL44


First...125512561257...Last