Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1256 | Date: 16-Apr-1988
કોઈ આજ ગયું, કોઈ કાલ ગયું, જગ તો સદાય ચાલતું રહ્યું
Kōī āja gayuṁ, kōī kāla gayuṁ, jaga tō sadāya cālatuṁ rahyuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1256 | Date: 16-Apr-1988

કોઈ આજ ગયું, કોઈ કાલ ગયું, જગ તો સદાય ચાલતું રહ્યું

  No Audio

kōī āja gayuṁ, kōī kāla gayuṁ, jaga tō sadāya cālatuṁ rahyuṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-04-16 1988-04-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12745 કોઈ આજ ગયું, કોઈ કાલ ગયું, જગ તો સદાય ચાલતું રહ્યું કોઈ આજ ગયું, કોઈ કાલ ગયું, જગ તો સદાય ચાલતું રહ્યું

આવી જગમાં, નાચી માયામાં, અંતે ધરતીમાં તો પોઢી ગયું

કંઈક પોઢ્યાં ધરતીમાં, તેનું નિશાન તો ના જડ્યું

કોઈ વિસર્યું કર્મને, કોઈ જ્ઞાન કર્મનું તો ભૂલી ગયું

અવતારીને અવતાર ભી ગયા, કહાની તો એની છોડી ગયું

કાયા લઈ આવ્યા જગમાં, કાયા તો અહીંની અહીં છોડી ગયું

કોઈએ પાપ ભેગું કર્યું, કોઈએ તો પુણ્ય ભેગું કર્યું

શરીર અક્ષય ના રહ્યું, કોઈ તો અક્ષયકીર્તિ પામી ગયું
View Original Increase Font Decrease Font


કોઈ આજ ગયું, કોઈ કાલ ગયું, જગ તો સદાય ચાલતું રહ્યું

આવી જગમાં, નાચી માયામાં, અંતે ધરતીમાં તો પોઢી ગયું

કંઈક પોઢ્યાં ધરતીમાં, તેનું નિશાન તો ના જડ્યું

કોઈ વિસર્યું કર્મને, કોઈ જ્ઞાન કર્મનું તો ભૂલી ગયું

અવતારીને અવતાર ભી ગયા, કહાની તો એની છોડી ગયું

કાયા લઈ આવ્યા જગમાં, કાયા તો અહીંની અહીં છોડી ગયું

કોઈએ પાપ ભેગું કર્યું, કોઈએ તો પુણ્ય ભેગું કર્યું

શરીર અક્ષય ના રહ્યું, કોઈ તો અક્ષયકીર્તિ પામી ગયું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōī āja gayuṁ, kōī kāla gayuṁ, jaga tō sadāya cālatuṁ rahyuṁ

āvī jagamāṁ, nācī māyāmāṁ, aṁtē dharatīmāṁ tō pōḍhī gayuṁ

kaṁīka pōḍhyāṁ dharatīmāṁ, tēnuṁ niśāna tō nā jaḍyuṁ

kōī visaryuṁ karmanē, kōī jñāna karmanuṁ tō bhūlī gayuṁ

avatārīnē avatāra bhī gayā, kahānī tō ēnī chōḍī gayuṁ

kāyā laī āvyā jagamāṁ, kāyā tō ahīṁnī ahīṁ chōḍī gayuṁ

kōīē pāpa bhēguṁ karyuṁ, kōīē tō puṇya bhēguṁ karyuṁ

śarīra akṣaya nā rahyuṁ, kōī tō akṣayakīrti pāmī gayuṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan, Kakaji is explaining that nothing is stable in this world. Somebody shall leave today, somebody shall leave tomorrow. Every moment the universe keeps on changing. The universe does not stop for anybody. It keeps on moving.

Kakaji explains

Somebody has left today, somebody has gone yesterday, but the world keeps on moving ahead.

Came into the world, was lost by dancing in illusions, and in the end, was burnt in the earth.

When getting grounded in this world, still no mark is left behind.

Somebody forgot karma (actions), and somebody forgot the knowledge of karma ( actions).

The reincarnated also went away with the reincarnation only stories are left behind.

Came with the body in this world, but the body was also left behind in this world.

Somebody combined sin and somebody combined virtue.

The body never stayed immortal, but someone has become immortal.

Here Kakaji means to say nothing can be taken from the world, anything of the world is to be left in the world.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1256 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...125512561257...Last