BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1256 | Date: 16-Apr-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

કોઈ આજ ગયું, કોઈ કાલ ગયું, જગ તો સદાયે ચાલતું રહ્યું

  No Audio

Koi Aaj Gayu, Koi Kaal Gayu, Jag Toh Sadaye Chaltu Rahyu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-04-16 1988-04-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12745 કોઈ આજ ગયું, કોઈ કાલ ગયું, જગ તો સદાયે ચાલતું રહ્યું કોઈ આજ ગયું, કોઈ કાલ ગયું, જગ તો સદાયે ચાલતું રહ્યું
આવી જગમાં, નાચી માયામાં, અંતે ધરતીમાં તો પોઢી ગયું
કંઈક પોઢયાં ધરતીમાં, તેનું નિશાન તો ના જડયું
કોઈ વિસર્યું કર્મને, કોઈ જ્ઞાન કર્મનું તો ભૂલી ગયું
અવતારીને અવતાર ભી ગયા, કહાની તો એની છોડી ગયું
કાયા લઈ આવ્યા જગમાં, કાયા તો અહીંની અહીં છોડી ગયું
કોઈએ પાપ ભેગું કર્યું, કોઈએ તો પુણ્ય ભેગું કર્યું
શરીર અક્ષય ના રહ્યું, કોઈ તો અક્ષયકીર્તિ પામી ગયું
Gujarati Bhajan no. 1256 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કોઈ આજ ગયું, કોઈ કાલ ગયું, જગ તો સદાયે ચાલતું રહ્યું
આવી જગમાં, નાચી માયામાં, અંતે ધરતીમાં તો પોઢી ગયું
કંઈક પોઢયાં ધરતીમાં, તેનું નિશાન તો ના જડયું
કોઈ વિસર્યું કર્મને, કોઈ જ્ઞાન કર્મનું તો ભૂલી ગયું
અવતારીને અવતાર ભી ગયા, કહાની તો એની છોડી ગયું
કાયા લઈ આવ્યા જગમાં, કાયા તો અહીંની અહીં છોડી ગયું
કોઈએ પાપ ભેગું કર્યું, કોઈએ તો પુણ્ય ભેગું કર્યું
શરીર અક્ષય ના રહ્યું, કોઈ તો અક્ષયકીર્તિ પામી ગયું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kōī āja gayuṁ, kōī kāla gayuṁ, jaga tō sadāyē cālatuṁ rahyuṁ
āvī jagamāṁ, nācī māyāmāṁ, aṁtē dharatīmāṁ tō pōḍhī gayuṁ
kaṁīka pōḍhayāṁ dharatīmāṁ, tēnuṁ niśāna tō nā jaḍayuṁ
kōī visaryuṁ karmanē, kōī jñāna karmanuṁ tō bhūlī gayuṁ
avatārīnē avatāra bhī gayā, kahānī tō ēnī chōḍī gayuṁ
kāyā laī āvyā jagamāṁ, kāyā tō ahīṁnī ahīṁ chōḍī gayuṁ
kōīē pāpa bhēguṁ karyuṁ, kōīē tō puṇya bhēguṁ karyuṁ
śarīra akṣaya nā rahyuṁ, kōī tō akṣayakīrti pāmī gayuṁ

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan, Kakaji is explaining that nothing is stable in this world. Somebody shall leave today, somebody shall leave tomorrow. Every moment the universe keeps on changing. The universe does not stop for anybody. It keeps on moving.

Kakaji explains
Somebody has left today, somebody has gone yesterday, but the world keeps on moving ahead.
Came into the world, was lost by dancing in illusions, and in the end, was burnt in the earth.
When getting grounded in this world, still no mark is left behind.
Somebody forgot karma (actions), and somebody forgot the knowledge of karma ( actions).
The reincarnated also went away with the reincarnation only stories are left behind.
Came with the body in this world, but the body was also left behind in this world.
Somebody combined sin and somebody combined virtue.
The body never stayed immortal, but someone has become immortal.
Here Kakaji means to say nothing can be taken from the world, anything of the world is to be left in the world.

First...12561257125812591260...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall