Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1270 | Date: 28-Apr-1988
સુંદર છે ‘મા’ તું તો, ને છે તું શક્તિશાળી
Suṁdara chē ‘mā' tuṁ tō, nē chē tuṁ śaktiśālī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 1270 | Date: 28-Apr-1988

સુંદર છે ‘મા’ તું તો, ને છે તું શક્તિશાળી

  No Audio

suṁdara chē ‘mā' tuṁ tō, nē chē tuṁ śaktiśālī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1988-04-28 1988-04-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12759 સુંદર છે ‘મા’ તું તો, ને છે તું શક્તિશાળી સુંદર છે ‘મા’ તું તો, ને છે તું શક્તિશાળી

ફર્યો જગમાં ખૂબ માડી, ના મળી જોડી તારી

આવે ચરણમાં જે તારી, ઉતારે ભાર એના ભારી - ફર્યો...

છૂટે ના મેલ જો હૈયાનો, દર્શન ના દે તું તો માડી - ફર્યો...

પ્રેમ તો તારો ભીંજવે, હૈયાં તો સહુનાં માડી - ફર્યો...

કોપે જેના ઉપર તું માડી, થાય એને ભોંય ભારી - ફર્યો...

આશાએ આવે સહુ તો, તારી પાસે રે માડી - ફર્યો...

ધાર્યાં-અણધાર્યાં કામ તો પાર પાડે તું તો માડી - ફર્યો...

આવે જે રડતા, કરે તું એને તો હસતા રે માડી - ફર્યો...

જોવરાવે રાહ તું તો, દર્શન કાજે રે માડી - ફર્યો...

તારા પ્રતાપે તો જગ સારું ચાલે રે માડી - ફર્યો...

ભક્ત કાજે રહેતી તું તો પ્રેમાળ રે માડી - ફર્યો...

સદા મીઠી નજર રાખે, જગ પર તું તો માડી - ફર્યો...

કરતી સહાય, ભીંસે ભિડાવે બળ તારા માડી - ફર્યો...

નામ અને રૂપ તો ધર્યાં અનેક તેં તો માડી - ફર્યો...

કરે યાદ ભક્તો જ્યારે, આવે દોડી તત્કાળ માડી - ફર્યો...
View Original Increase Font Decrease Font


સુંદર છે ‘મા’ તું તો, ને છે તું શક્તિશાળી

ફર્યો જગમાં ખૂબ માડી, ના મળી જોડી તારી

આવે ચરણમાં જે તારી, ઉતારે ભાર એના ભારી - ફર્યો...

છૂટે ના મેલ જો હૈયાનો, દર્શન ના દે તું તો માડી - ફર્યો...

પ્રેમ તો તારો ભીંજવે, હૈયાં તો સહુનાં માડી - ફર્યો...

કોપે જેના ઉપર તું માડી, થાય એને ભોંય ભારી - ફર્યો...

આશાએ આવે સહુ તો, તારી પાસે રે માડી - ફર્યો...

ધાર્યાં-અણધાર્યાં કામ તો પાર પાડે તું તો માડી - ફર્યો...

આવે જે રડતા, કરે તું એને તો હસતા રે માડી - ફર્યો...

જોવરાવે રાહ તું તો, દર્શન કાજે રે માડી - ફર્યો...

તારા પ્રતાપે તો જગ સારું ચાલે રે માડી - ફર્યો...

ભક્ત કાજે રહેતી તું તો પ્રેમાળ રે માડી - ફર્યો...

સદા મીઠી નજર રાખે, જગ પર તું તો માડી - ફર્યો...

કરતી સહાય, ભીંસે ભિડાવે બળ તારા માડી - ફર્યો...

નામ અને રૂપ તો ધર્યાં અનેક તેં તો માડી - ફર્યો...

કરે યાદ ભક્તો જ્યારે, આવે દોડી તત્કાળ માડી - ફર્યો...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

suṁdara chē ‘mā' tuṁ tō, nē chē tuṁ śaktiśālī

pharyō jagamāṁ khūba māḍī, nā malī jōḍī tārī

āvē caraṇamāṁ jē tārī, utārē bhāra ēnā bhārī - pharyō...

chūṭē nā mēla jō haiyānō, darśana nā dē tuṁ tō māḍī - pharyō...

prēma tō tārō bhīṁjavē, haiyāṁ tō sahunāṁ māḍī - pharyō...

kōpē jēnā upara tuṁ māḍī, thāya ēnē bhōṁya bhārī - pharyō...

āśāē āvē sahu tō, tārī pāsē rē māḍī - pharyō...

dhāryāṁ-aṇadhāryāṁ kāma tō pāra pāḍē tuṁ tō māḍī - pharyō...

āvē jē raḍatā, karē tuṁ ēnē tō hasatā rē māḍī - pharyō...

jōvarāvē rāha tuṁ tō, darśana kājē rē māḍī - pharyō...

tārā pratāpē tō jaga sāruṁ cālē rē māḍī - pharyō...

bhakta kājē rahētī tuṁ tō prēmāla rē māḍī - pharyō...

sadā mīṭhī najara rākhē, jaga para tuṁ tō māḍī - pharyō...

karatī sahāya, bhīṁsē bhiḍāvē bala tārā māḍī - pharyō...

nāma anē rūpa tō dharyāṁ anēka tēṁ tō māḍī - pharyō...

karē yāda bhaktō jyārē, āvē dōḍī tatkāla māḍī - pharyō...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan, Kakaji is praising to the Divine Mother and praying to her.

Kakaji prays

O'Mother you are so beautiful, and you are so powerful.

Roamed about a lot in this beautiful world, Mother but could not get anybody compared to you

Whoever comes in your feet, benefits by shedding off their loads.

As the dirt of the heart is not washed out, you do not give your vision.

Your love wets everybody's heart O'Mother.

If you are angry on somebody, then they have to suffer a lot.

Expectations of all come up to you O'Mother.

Even the expected and unexpected work is done by you O'Mother.

The one who came crying, you make them laugh O'Mother.

You make us wait & watch for your vision O'Mother.

Due to your grace & blessings the world is moving smoothly.

You always keep your sweet eyes on the world.

You always help all your kids, who are into trouble O'Mother.

You have taken different forms, and different names O'Mother.

When the devotees remember you, then you come immediately rushing to help them.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1270 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...127012711272...Last